• Asymetrie větných segmentů při překladu z japonštiny do češtiny 

   Jirkal, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   It is evident from the data included in the Czech-Japanese Parallel Corpus that apparent qualitative shifts between corresponding sentence segments in source and target languages appear due to the process of translation ...
  • Expresivita - způsoby a prostředky jejího vyjadřování v japonštině 

   Reichlová, Anna-Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Tato práce se soustředí na tvrzení lingvistky Anny Wierzbické o charakteristických rysech japonštiny v souvislosti s vyjadřováním verbálním emocí, tedy expresivitou. Výzkum je založen na korpusu vytvořeném pro účely této ...
  • Genre-Conditioned Variation of Cohesive Devices in Japanese 

   Černáčková, Júlia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   e Abstract (in English): The aim of the present thesis is to investigate the differences in cohesive devices use in selected Japanese texts of different genes. The English conception of cohesion (based on Halliday and ...
  • Japonská slovesa a kategorie volitivity 

   Drvotová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   (česky) Tato práce se zabývá problematikou rozlišení volitivních a non-volitivních sloves v japonštině. Dále zkoumá jejich užití ve slovesných gramatických kategoriích a ve větné modalitě. Hledá vztah mezi volitivitou a ...
  • Jazyk charakterizujúci postavu "žoviálneho Ósačana" v japonských novelách a ich prekladoch do češtiny 

   Vrbovský, Matej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The aim of this thesis is to address the issue regarding successful translation of yakuwarigo, Japanese character defining register, to Czech language. This study is based on the assumption that yakuwarigo used to describe ...
  • Polysemy of Japanese V-V compound verbs- a corpus analysis 

   Nohejl, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Tato práce analyzuje japonská složená slovesa typu sloveso-sloveso pomocí korpusu s cílem vytvořit pedagogický seznam slov. Nejdříve jsou probrány typologie a vlastnosti japonských složených sloves. Následný přehled a ...
  • Prefixace v japonském jazyce 

   Pelouch, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   The thesis focuses on prefixation in the Japanese language. The first part presents a theoretical background to the composition of Japanese vocabulary, and the most common word-formation processes that occur in Japanese. ...
  • Rozšířené partikule: jejich význam a užití 

   Pivkač, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumání morfologických, syntaktických a zejména sémantických vlastností výrazů z oblasti japonské gramatiky, které se nazývají rozšířené partikule. Tento výzkum je v práci prováděn jednak ...
  • Složené a rozšířené koncové partikule v japonštině 

   Libich, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The aim of this bachelor thesis is to explore the morphological, syntactic, and particularly the semantic properties of specific expressions of the Japanese grammar called compound and extended sentence ending particles. ...
  • Srovnání užití somatismů v idiomatických výrazech v češtině a japonštině 

   Doucková, Ilona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   and Keywords The aim of this thesis is comparison of 6 selected somatic words (head, eye, nose, ear, mouth, heart) in Czech and Japanese idioms based on the data collected from available idiomatic dictionaries in both ...
  • Subjektivita a složené partikule v japonštině 

   Metličková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Složené partikule jsou součástí rozsáhlé skupiny gramatických prostředků majících v japonštině potenciál vyjadřovat subjektivní hlas mluvčího. Tato práce analyzuje složené partikule s cílem prověřit subjektivní preference ...
  • Text data mining as an viable method of Japanese studies 

   Štefková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Tato práce se zaměřuje na problematiku potenciálního využití metod dolování z textu v oblasti japonských studií. První část práce shrnuje základní přístupy dolování z textu a jejich aplikace v praxi. Dále podáváme podrobný ...
  • Užití zájmen první osoby v japonštině: případ žáků nižších a vyšších středních škol v prefektuře Išikawa 

   Minxová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   First-person pronouns in Japanese represent an often discussed topic, especially in the field of sociolinguistics. A great amount of new papers study in detail language behaviour of specific population groups. However, ...
  • Věk jako faktor při výběru zdvořilostní strategie a prostředků zdvořilosti v japonštině 

   Báňová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   This thesis addresses the speaker's age as a factor influencing their politeness strategies. The theoretical part defines politeness and language that express it in Japanese within the bounds of a specific illocutionary ...
  • Vyjadrenie aktuálneho členenia vety v češtine a v japončine 

   Černáčková, Júlia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Júlia Černáčková, Vyjadrenie aktuálneho členenia vety v češtine a v japončine Abstrakt (slovensky): Cieľom tejto práce je skúmanie rozdielov medzi vyjadrením aktuálneho členenia vety vo vybraných českých a japonských ...
  • Vyjádření českých přivlastňovacích zájmen v literárních překladech do japonštiny 

   Mornsteinová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   The goal of the following thesis was to present respective renditions of the Czech possessive pronouns in the literary translations into Japanese as assigned. In the first part of this thesis is located a general introduction ...
  • Vývoj jazyka charakterizujícího postavy v šódžo a šónen manze 

   Dvořáková, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   (česky) Práce se věnuje zkoumání vývoje jazykových prostředků jakuwarigo v šódžo a šónen mangách z let 70., 90., a současnosti. Cílem práce je zjistit, jak se tyto jazykové prostředky charakterizující postavy v průběhu let ...
  • Významový rozsah a užití znaků číselných výrazů v japonských čtyřznakových složeninách "jodžidžukugo" 

   Sláčík, Antonín (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   In research I focus on architecture of japanese four character compound "​yojijukugo​". By various constelations of two main types of characters are yojijukugo able to express more informations than just sum of characters ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV