• Asymetrie větných segmentů při překladu z japonštiny do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Jirkal, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   It is evident from the data included in the Czech-Japanese Parallel Corpus that apparent qualitative shifts between corresponding sentence segments in source and target languages appear due to the process of translation ...
  • Chápání významu somatismů v idiomech u japonských a českých mluvčích 

   Defence status: DEFENDED
   Velká, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   The aim of this thesis is comparison of speakers' understanding of meaning of names of body parts head, eye, ear, nose, mouth and heart in Czech and Japanese language. To achieve this goal a list of idioms consisting of ...
  • Come and kuru: A contrastive analysis of selected verbal constructions in English and Japanese 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   The present BA thesis examines selected English and Japanese constructions consisting of the elementary motion verbs come and kuru, namely the polysemous Japanese construction V-te kuru and its English equivalents come to ...
  • Expresivita - způsoby a prostředky jejího vyjadřování v japonštině 

   Defence status: DEFENDED
   Reichlová, Anna-Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Tato práce se soustředí na tvrzení lingvistky Anny Wierzbické o charakteristických rysech japonštiny v souvislosti s vyjadřováním verbálním emocí, tedy expresivitou. Výzkum je založen na korpusu vytvořeném pro účely této ...
  • Funkcia jazykových prostriedkov pri upevňovaní kultúrnej identity a utváraní obrazu o vzťahu Japoncov k prírode 

   Defence status: DEFENDED
   Kéryová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   This bachelor thesis focuses on the theme of nature as used in Japanese political discourse. The goal of this paper is to highlight the use of language by Japanese political elite of the governing Liberal-democratic party ...
  • Genre-Conditioned Variation of Cohesive Devices in Japanese 

   Defence status: DEFENDED
   Černáčková, Júlia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   e Abstract (in English): The aim of the present thesis is to investigate the differences in cohesive devices use in selected Japanese texts of different genes. The English conception of cohesion (based on Halliday and ...
  • Hudební metafory v češtině a v japonštině 

   Defence status: DEFENDED
   Davidová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 2. 2022
   Bakalářská práce se zabývá hudebními metaforami v češtině a japonštině používanými při popisu hudby. Konkrétně hudebními metaforami použitými hudebními kritiky v japonských a českých hudebních časopisech. Metaforické výrazy ...
  • Japonská slovesa a kategorie volitivity 

   Defence status: DEFENDED
   Drvotová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   (česky) Tato práce se zabývá problematikou rozlišení volitivních a non-volitivních sloves v japonštině. Dále zkoumá jejich užití ve slovesných gramatických kategoriích a ve větné modalitě. Hledá vztah mezi volitivitou a ...
  • Jazyk charakterizujúci postavu "žoviálneho Ósačana" v japonských novelách a ich prekladoch do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbovský, Matej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The aim of this thesis is to address the issue regarding successful translation of yakuwarigo, Japanese character defining register, to Czech language. This study is based on the assumption that yakuwarigo used to describe ...
  • Ortografická variabilita pomocných podstatný jmen v současné japonštině 

   Defence status: DEFENDED
   Knapp, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   This thesis deals with orthographical variability of Japanese auxiliary nouns. In the theoretical part, there is a definition of used terms and methods related to the following analytical section, where various ways of ...
  • Polysemy of Japanese V-V compound verbs- a corpus analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Nohejl, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Tato práce analyzuje japonská složená slovesa typu sloveso-sloveso pomocí korpusu s cílem vytvořit pedagogický seznam slov. Nejdříve jsou probrány typologie a vlastnosti japonských složených sloves. Následný přehled a ...
  • Pragmatická kompetence studentů japonštiny - mluvní akt odmítání 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   (in English): This thesis focuses on pragmatic competence of Czech students of Japanese, specifically on the speech act of refusal. The aim is to find out how students differ in comparison to native speakers of Japanese. ...
  • Pragmatické kompetencie študentov japonského jazyka v hovorovom akte žiadania 

   Defence status: DEFENDED
   Fabová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 9. 2022
   (english): This work focuses on pragmatic competence of japanese studies students, namely on the speech act of requesting. The aim of this paper is to find out how japanese studies students are creating requests in different ...
  • Prefixace v japonském jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Pelouch, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   The thesis focuses on prefixation in the Japanese language. The first part presents a theoretical background to the composition of Japanese vocabulary, and the most common word-formation processes that occur in Japanese. ...
  • Rozšířené partikule: jejich význam a užití 

   Defence status: DEFENDED
   Pivkač, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumání morfologických, syntaktických a zejména sémantických vlastností výrazů z oblasti japonské gramatiky, které se nazývají rozšířené partikule. Tento výzkum je v práci prováděn jednak ...
  • Složené a rozšířené koncové partikule v japonštině 

   Defence status: DEFENDED
   Libich, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The aim of this bachelor thesis is to explore the morphological, syntactic, and particularly the semantic properties of specific expressions of the Japanese grammar called compound and extended sentence ending particles. ...
  • Srovnání užití somatismů v idiomatických výrazech v češtině a japonštině 

   Defence status: DEFENDED
   Doucková, Ilona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   and Keywords The aim of this thesis is comparison of 6 selected somatic words (head, eye, nose, ear, mouth, heart) in Czech and Japanese idioms based on the data collected from available idiomatic dictionaries in both ...
  • Study abroad and pragmatic competence - the case of speech act of refusal 

   Defence status: DEFENDED
   Pastorová, Patricie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   The present thesis explores the connection between study abroad and the development of pragmatic competence of second language (L2) students of Japanese with a focus on the speech act of refusal. The aim of this study is ...
  • Subjektivita a složené partikule v japonštině 

   Defence status: DEFENDED
   Metličková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Složené partikule jsou součástí rozsáhlé skupiny gramatických prostředků majících v japonštině potenciál vyjadřovat subjektivní hlas mluvčího. Tato práce analyzuje složené partikule s cílem prověřit subjektivní preference ...
  • Text data mining as an viable method of Japanese studies 

   Defence status: DEFENDED
   Štefková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Tato práce se zaměřuje na problematiku potenciálního využití metod dolování z textu v oblasti japonských studií. První část práce shrnuje základní přístupy dolování z textu a jejich aplikace v praxi. Dále podáváme podrobný ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV