Now showing items 1-15 of 15

  • Effective description of resonances at low energy region 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kadavý, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 29. 11. 2022
   In this doctoral thesis, we study all the relevant two- and three-point Green functions of the chiral currents and densities. Specifically, in the first part of the thesis, we present the leading-order contributions of the ...
  • Effective description of resonances at low energy region 

   Defence status: DEFENDED
   Kadavý, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 9. 2022
   In this doctoral thesis, we study all the relevant two- and three-point Green functions of the chiral currents and densities. Specifically, in the first part of the thesis, we present the leading-order contributions of the ...
  • Elektroslabé procesy v rámci efektivní polní teorie 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Název práce: Elektroslabé procesy v rámci efektivní polní teorie Autor: Petr Soukup Katedra (ústav): Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Karol Kampf, Ph.D. e-mail vedoucího: kampf@troja.mff.cuni.cz ...
  • Greenovy funkce proudů v anomálním sektoru kvantové chromodynamiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kadavý, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Greenovy funkce proudů umožňují studium resonancí v nízkoenergetické limitě QCD. Jejich použitím můžeme konstruovat např. amplitudy či rozpa- dové šířky procesů. Porovnáním teoretických předpovědí s experimentálními měřeními ...
  • NA62 data reconstruction of rare kaon decay K00(e4) 

   Defence status: DEFENDED
   Zamkovský, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Práce se zabývá studií řídkého rozpadu kladného kaonu K00 e4 na experimentu NA62 nacházejícího se v CERNu. Tento rozpad je zajímavý z hlediska chirální poruchové teorie. V praci byla analyzovaná data naměřená v roce 2007 ...
  • Nová fyzika v procesech při nízkých energiích 

   Defence status: DEFENDED
   Husek, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 5. 2013
   V nedávné době proběhla měření na experimentu KTeV ve Fermilabu, která zpřesnila dosavadní znalosti o rozpadovém poměru neutrálního pionu pro roz- pad na elektron-pozitronový pár (π0 → e− e+ ). V souvislosti s tímto měřením ...
  • Search for Axion-Like Particles at the NA62 experiment 

   Defence status: DEFENDED
   Jerhot, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Diplomová práce prezentuje axiony a částice axionového typu jako možné rozšíření standardního modelu částicové fyziky a v případě jejich existence diskutuje kosmologické důsledky, neboť axiony za daných okolností předsta- ...
  • Some aspects of low-energy QCD at the precision frontier 

   Defence status: DEFENDED
   Husek, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Název práce: Některé aspekty QCD při nízkých energiích v éře přesných měření Autor: Tomáš Husek Katedra/Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. Abstrakt: Tato disertační ...
  • Some aspects of low-energy QCD at the precision frontier 

   Defence status: RECOGNIZED
   Husek, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 10. 2017
   Název práce: Některé aspekty QCD při nízkých energiích v éře přesných měření Autor: Tomáš Husek Katedra/Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. Abstrakt: Tato disertační ...
  • Spinor-helicity formalism and amplitudes in different dimensions 

   Defence status: DEFENDED
   Podivín, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   This thesis focuses on spinor-helicity formalism its extensions to different dimensions and its use in constructing scattering amplitudes. At first an outline of this formalism is presented in various dimensions and followed ...
  • Spolupráce na experimentu NA62 v CERN 

   Defence status: DEFENDED
   Zamkovský, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   1 Abstrakt Hlavním cílem této práce je první seznámení s experimentem NA62, který se připravuje k provozu v Evropské organizaci pro jaderný výzkum, CERN. Příprava a konstrukce nového experimentu umožňuje jedinečné zapojení ...
  • Studium rezonancí v anomálním sektoru kvantové chromodynamiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kadavý, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   V nedávné době byla ve článku [1] formulována báze operátorů pro nejdůležitější resonance v tzv. sektoru liché parity. Pomocí těchto operátorů můžeme zkonstruovat Lagrangiány odpovídajících Feynmanových diagramů, které nám ...
  • Studium řídkých procesů na experimentu NA62 v CERN 

   Defence status: DEFENDED
   Kandra, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Hlavním cílem je studium rozpadu neutrálního pionu na Dalitzův pár a foton. Tato práce má dvě části - teoretickou a experimentální. Úlohou teoretické části je analýza studovaného rozpadu s předpovědí pravděpodobnosti pro ...
  • Study of the extremely rare decay K+ -> pi+nu nu with the NA62 experiment at CERN 

   Defence status: DEFENDED
   Zamkovský, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 12. 2. 2020
   The decay K+ → π+ ν¯ν has one of the most precisely predicted branch- ing ratio at the level of 10−10 . It is forbidden at the tree level, which makes it sensitive to the effects of new physics. The NA62 experiment at the ...
  • Study of the extremely rare decay K+ -> pi+nu nu with the NA62 experiment at CERN 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zamkovský, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 5. 2020
   Rozpad K+ → π+ ν¯ν disponuje jedním z nejpřesněji předpovězených poměrů větvení na úrovni 10−10 . Tento rozpad je zakázán na stromové úrovni, díky čemuž je senzitivní na efekty nové fyziky. NA62 experiment, lokalizovaný v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV