• Antropogenní vlivy na přírodní památky 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Slavěna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Geomorfologické aspekty výskytu vltavínov v strednej Európe 

   Defence status: DEFENDED
   Halžová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   GEOMORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE OCCURRENCE OF MOLDAVITES IN THE CENTRAL EUROPE ABSTRACT: In the presented paper, geomorphological aspects of the occurrence od moldavites are evaluated. The origin od moldavites in the Miocene ...
  • Geomorfologie Hřebenů v Brdech 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   4 ABSTRACT The main aims of presented study about the geomorphology of the Hřebeny Ridge in Brdy Mts. are 1/ the documentation of landform patterns and 2/ the description of main stages of the relief evolution. In opening ...
  • Geomorfologie lokality Skalka v Ondřejovské vrchovině 

   Defence status: DEFENDED
   Tomeček, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Hodnocení fyzicko-geografických výzkumů Vysokých Tater v letech 1969 - 2008 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Jurdík, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Táto bakalárska práca rozoberá fyzicko-geografické výskumy o Vysokých Tatrách publikované v rokoch 1969 - 2008. Popisuje pohorie z hľadiska geomorfologických, hydrologických, klimatických, pôdnych a ďalších charakteristík. ...
  • Hodnotenie fyzicko-geografických výskumov Vysokých Tatier v rokov 1969 - 2008 

   Defence status: DEFENDED
   Jurdík, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Táto bakalárska práca rozoberá fyzicko-geografické výskumy o Vysokých Tatrách v rokoch 1969 - 2008. Porovnáva súčasné poznatky o prírode Tatier s poznatkami starými niekoľko desaťročí. Popisuje najvýznamnejšie publikované ...
  • Laviny Labského dolu v Krkonoších 

   Defence status: DEFENDED
   Blahůt, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
  • Morfologické indicie činnosti vody na Marsu 

   Defence status: DEFENDED
   Klíma, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Morphological indications of water activity on Mars Bachelor thesis deals with morphological indications of water activity on the Mars surface. In the papers are summarized and characterized the structures and forms on the ...
  • Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny 

   Defence status: DEFENDED
   Nývlt, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra fyzické geografie a geoekologie Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny (souhrn) Palaeogeographic reconstruction of the ...
  • Paleogeografické aspekty impaktní události Ries 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
  • Prírodné ohrozenie v lokalite jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice 

   Defence status: DEFENDED
   Halžová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Táto práca sa zaoberá prírodným ohrozením v lokalite jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Výskum prírodného ohrozenia má mimoriadny význam v oblastiach zariadení, ktorých bezpečnosť výstavby a prevádzky je najvyššou ...
  • Přírodní prostředí lokality Geodynamické observatoře Pecný v Ondřejovské vrchovině 

   Defence status: DEFENDED
   Steklá, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Práce se zabývá podrobnou fyzicko-geografickou charakteristikou lokality geodynamické observatoře Pecný (GOPE). V rámci zasazení zkoumané lokality do širšího celku je zde poskytnuta i stručná charakteristika Ondřejovské ...
  • Přírodní prostředí Měsíce 

   Defence status: DEFENDED
   Lulák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   V předložené bakalářské práci je na základě dostupné literatury popsán vývoj a současný stav přírodního prostředí Měsíce. Studie se zaměřuje především na morfologii nejvýraznějších povrchových tvarů, dále pak na vznik ...
  • Přírodní prostředí planety Mars 

   Defence status: DEFENDED
   Daňhelová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
  • Přírodní prostředí planety Venuše 

   Defence status: DEFENDED
   Dergunova, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   V práci je popsán současný stav poznatků o přírodním prostředí planety Venuše, zjištěný studiem a hodnocením dostupných údajů v odborných publikacích. Cílem bakalářské práce je charakteristika této planety jako celku, její ...
  • Recentní morfogenetické procesy v lokalitě Geodynamické observatoře Pecný 

   Defence status: DEFENDED
   Steklá, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Předložená práce se zabývá recentními morfogenetickými procesy v lokalitě geodynamické observatoře Pecný (GOPE) a jejich vlivem na vývoj povrchových tvarů. Hodnocení jejich vlivu bylo provedeno na základě vybraných ...
  • Recentní morfogenetické procesy v lokalitě jaderné elektrárny Temelín 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Janouchová, Vladěna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Předložená práce se zabývá recentními morfogenetickými procesy v lokalitě jaderné elektrárny Temelín (JETE). Studie se v prvé řadě zaměřuje na charakteristiku přírodního prostředí, geomorfologický vývoj v mladším kenozoiku ...
  • Skalní řícení v lokalitě hradu Jestřebí 

   Defence status: DEFENDED
   Kaňková, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Skalní řícení v lokalitě hradu Jestřebí Abstrakt Skalní řícení způsobují v oblastech využívaných člověkem značné přímé i nepřímé škody. Pro omezení negativních dopadů na společnost je proto nezbytné zhodnotit riziko skalního ...
  • Vývoj reliéfu v oblasti impaktního kráteru Siljan 

   Defence status: DEFENDED
   Lulák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Impaktní události a procesy s nimi spojené mohou při katastrofickém průběhu podstatně přetvářet přírodní prostředí Země i dalších těles sluneční soustavy. Impaktní kráter Siljan ve středním Švédsku, který vznikl v pozdním ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV