• Aberantní CD66c v mezibuněčné komunikaci leukemických buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Kanderová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 5. 2007
  • Buněčná signalizace leukemických buněk a nemaligních B-lymfocytů 

   Defence status: DEFENDED
   Kanderová, Veronika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 2. 2012
   Akutní leukemie (AL) je nejčastější malignitou dětského věku. V Česku AL onemocní 90 až 100 dětí za rok. AL je komplexní onemocnění, které se patologicky projevuje na úrovni DNA, mRNA, proteinů i buněk. Leukemické buňky ...
  • Human lymphopoiesis and its examination via single-cell analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Development of human B-lymphocytes is a convoluted process. A self-renewing stem cell progenitor in a primary lymphoid tissue commits to the lymphoid lineage. Subsequent B-lineage commitment entails somatic gene recombination ...
  • Moderní matematické metody ve studiu imunitní rekonstituce a imunodeficiencí 

   Defence status: DEFENDED
   Stuchlý, Jan (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   V této práci p edstavujeme nové metody anal˝zy a integrace cytometrick˝ch dat ze öirokého spektra problém se vztahem k imunodeficiencím a poruchám krvetvorby. CVID 6 (respektive 8) barevná pr toková cytometrie je pouûita ...
  • Specifická protivirová imunita u imunokomprimovaných pacientů, především po transplantaci kostní dřeně 

   Defence status: DEFENDED
   Pelák, Ondřej (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   -2- ABSTRAKT Virové reaktivace po transplantaci hematopoetických buněk významně přispívají k morbiditě a mortalitě. Včasná rekonstituce funkční T buněčné složky imunitního systému hraje při kontrole těchto virových reaktivací ...
  • Subpopulace B- a T-lymfocytů pří imunodeficitních stavech 

   Defence status: DEFENDED
   Šinkorová, Vendula (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   1 Abstrakt B a T lymfocyty tvoří antigenně specifickou část imunitního systému. Spolu s buňkami nespecifické imunity začínají svůj vývoj ve fetálních játrech a později v kostní dřeni ze společného progenitoru, tzv. ...
  • Vývoj metody 8-mi barevného cytometrického testování pacientů s primárním imunodeficitem 

   Defence status: DEFENDED
   Šinkorová, Vendula (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Primární imunodeficity jsou způsobeny vrozenou poruchou imunitního systému a tvoří heterogenní skupinu onemocnění s velmi variabilním projevem. Multiparametrická cytometrie se stala velmi účinným nástrojem při diagnóze a ...
  • Výzkum účinné antivirové imunity po transplantaci. 

   Defence status: DEFENDED
   Pelák, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Deplece imunitních funkcí po transplantaci hematopoetických kmenových buněk vede u pacientů ke zvýšené náchylnosti k různým oportunistickým infekcím. Obzvláště pak reaktivace cytomegaloviru (CMV) může způsobovat život ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV