Now showing items 1-10 of 10

  • Apoštolské pouti papeže Jana Pavla II. do Polska z pohledu časopisu Tygodnik Powszechny 

   Defence status: DEFENDED
   Polívková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Analýza článků z časopisu Tygodnik Powszechny o osmi apońtolských poutích papee Jana Pavla II. do Polska s důrazem na první tři poutě. Snaha o jejich interpretaci a zařazení do dějinného a společenského kontextu. Pozorování ...
  • Církevní a kulturní život v srbské Lužici po roce 1945 (s přihlédnutím k česko-lužickosrbským kontaktům) 

   Defence status: DEFENDED
   Hankovec, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 4. 2012
   Církevní a kulturní život v srbské Lužici po roce 1945 (s přihlédnutím k česko-lužickosrbským kontaktům) Shrnutí Cílem této práce je přiblížit a charakterizovat poválečný stav v srbské Lužici i vývoj česko- lužickosrbských ...
  • Lešno jako multietnické město 

   Defence status: DEFENDED
   Effangová, Pamela Therese (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   v českém jazyce Základním cílem práce je zpracovat historický vývoj a současnost národnostních a náboženských menšin velkopolského Lešna. Hlavní pozornost je věnována Čechům (příslušníkům jednoty bratrské), Židům, Němcům a Romům.
  • Odchod Židů z Polska do Izraele v letech 1968-1969 a jejich pozdější osudy 

   Defence status: DEFENDED
   Kroupová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Bakalářská práce "Odchod Židů z Polska do Izraele v letech 1968-1969 a jejich pozdější osudy" pojednává o jedné z nejvýznamnějších vln emigrace v moderní polské historii. V první kapitole je představen antisemitismus, ...
  • Polské a maďarské události roku 1956 na stránkách českého tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Ludvík, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Revoluce proti komunistickému režimu v Poznani roku 1956 měla být původně hospodářským protestem regionálního charakteru. Svým rozsahem však byla tato akce ojedinělá a spustila vlnu hospodářsko-politických změn nejprve ve ...
  • Současný život zelovských Čechů na území České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbara (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Bakalářská práce Současný život zelovských Čechů na území České republiky si klade za cíl zachytit poreemigrační život skupiny navrátilců ze Zelova v Polsku (polsky Zelów). Věnuje se proměnám kolektivní identity po tzv. ...
  • Studenti z polských území na Vysoké škole obchodní v meziválečném období 

   Defence status: DEFENDED
   Pochmanová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Bakalářská práce Studenti z polských území na Vysoké škole obchodní v meziválečném období si klade za cíl zmapovat přítomnost polských studentů (národnost, místo narození, náboženskou a státní příslušnost). Práce vychází ...
  • Vývoj a osobnosti pražské univerzitní polonistiky do roku 1939 

   Defence status: DEFENDED
   Chvíla, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Zachycení životních epizod zkoumaných osobností, jež formovaly pražskou univerzitní polonistiku. Popisuje období od začátku osmdesátých let devatenáctého století do roku 1939, kdy byly uzavřené české vysoké školy. Německé ...
  • Vývoj židovských institucí v Krakovĕ po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Paulíková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Předmětem bakalářské práce jsou židovské instituce v Krakově, které se podílí na obnově židovské čtvrti Kazimierz a na ochraně židovského dědictví. Cílem je provést základní zmapování židovských institucí a analyzovat ...
  • Życie społeczne gminy karaimskiej w Łucku w okresie międzywojennym (1919-1939) 

   Defence status: DEFENDED
   Sulimowicz, Anna Akbike (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 2. 2018
   The Social Life of the Karaim Community of Lutsk in the Interwar Period (1919-1939) Of the four Karaite communities lying within the borders of newly independent Poland the Lutsk community was the smallest. However, it was ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV