Now showing items 1-18 of 18

  • Absolute and non-absolute F-Borel spaces 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kovařík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 10. 2018
   Zabýváme se F-borelovskou složitostí topologických prostorů a tím, jak se tato složitost liší v závislosti na tom, kam je daný topologický prostor vnořen. Obzvláště nás pak zajímá, kdy je tato složitost absolutní, tj. ...
  • Absolute and non-absolute F-Borel spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Kovařík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Zabýváme se F-borelovskou složitostí topologických prostorů a tím, jak se tato složitost liší v závislosti na tom, kam je daný topologický prostor vnořen. Obzvláště nás pak zajímá, kdy je tato složitost absolutní, tj. ...
  • Basic sequences in Banach spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Zindulka, Mikuláš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   Definujeme uspořádání bází v Banachových prostorech jako přirozené zobecnění pojmu ekvivalence. Jeho teorii rozvíjíme s důrazem na chování vzhledem k takzvaným "shrinking" a "boundedly-complete" bázím. Dokážeme, že omezený ...
  • Convergence in Banach Spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Silber, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 9. 2022
   Tato práce se skládá ze tří odborných článků. Společným tématem prvních dvou je možnost iterace slabě∗ derivovaných množin v duálních Banachových prostorech. V prvním článku dokážeme, že v duálu jakéhokoliv nereflexivního ...
  • Exceptional Sets in Mathematical Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Rmoutil, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Title: Exceptional Sets in Mathematical Analysis Author: Martin Rmoutil Department: Department of Mathematical Analysis Supervisor: Doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc., Department of Mathematical Analysis Abstract: The ...
  • Exceptional Sets in Mathematical Analysis 

   Defence status: RECOGNIZED
   Rmoutil, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 12. 2016
   Název práce: Výjimečné množiny v matematické analýze Autor: Martin Rmoutil Katedra: Katedra Matematické Analýzy Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc., Katedra matematické ana- lýzy Abstrakt: Tato ...
  • Global Games and its Applications in Economics: Creditor Coordination Puzzle 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
  • Konvexní množiny v duálních Banachových prostorech 

   Defence status: DEFENDED
   Silber, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   The main topic of this thesis is separation of points and w∗ -derived sets in dual Banach spaces. We show, that in duals of reflexive spaces w∗ -derived set of a convex subset coincides with its w∗ -closure. We also show, ...
  • Model koordinace věřitelů - diskrétní případ a limitní chování 

   Defence status: DEFENDED
   Šedek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   This thesis concerns with the theory of global games, in particular its ap- plication to creditor's coordination models. Several variants of these models are introduced throughout the text. All of the variants are based ...
  • Nové míry slabé nekompaktnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Tato práce se zabývá mírami slabé nekompaktnosti, tj. kvantitami, které růz- nými způsoby měří slabou nekompaktnost omezených podmnožin Banachových prostorů. Kromě některých známých měr slabé nekompaktnosti zavedeme nové ...
  • Quantitative properties of Banach spaces 

   Defence status: RECOGNIZED
   Krulišová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 12. 2016
   Tato dizertační práce sestává ze čtyř odborných článků. Každý z nich se zabývá kvantifikacemi určitých vlastností Banachových prostorů. První článek je věnován Grothendieckově vlastnosti. Hlavním výsledkem je, že prostor ...
  • Quantitative properties of Banach spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Krulišová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 9. 2016
   The present thesis consists of four research papers. Each article deals with quan- tifications of certain properties of Banach spaces. The first paper is devoted to the Grothendieck property. The main result is that the ...
  • Rich Families of Projections and Retractions 

   Defence status: DEFENDED
   Somaglia, Jacopo (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   Název práce: Bohaté systémy projekcí a retrakcí Autor: Jacopo Somaglia Katedry: Katedra matematické analýzy MFF UK (Praha), Department of Mathematics Università degli Studi di Milano (Milan) Školitelé: Prof. RNDr. Ondřej ...
  • Separabilní redukce ve funkcionální analýze 

   Defence status: DEFENDED
   Cúth, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   V předložené práci zkoumáme, zda se některé vlastnosti množin a funkcí dají separabilně redukovat. To jest, zda platí, že množina (funkce) má danou vlastnost právě tehdy, když ji má ve speciálním separabilním podprostoru, ...
  • Separable reduction theorems, systems of projections and retractions 

   Defence status: DEFENDED
   Cúth, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   This thesis consists of four research papers. In the first paper we study whether certain properties of sets (functions) are separably determined. In our results we use the "method of elementary submodels". In the second ...
  • Slabé a slabé* homeomorfismy 

   Defence status: DEFENDED
   Švarc, Radovan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   V práci zkoumáme vlastnosti slabě sekvenciálních homeomorfismů mezi Banachovými prostory. Nejprve uvádíme výsledky, které shrnují, jak jsou některé třídy Banachových prostorů (konkrétně separabilní prostory, prostory se ...
  • Teorie optimálního řízení v ekonomické teorii 

   Defence status: DEFENDED
   Jurkovič, Jindřich (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 4. 9. 2008
  • Topologie definované pomocí ideálů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Karolína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   V této práci se zabýváme topologiemi, které vzniknou modifikací nějaké dané topologie pomocí ideálů - zaměříme se na ideály lokalizovatelné a silně lokalizovatelné. V první kapitole zavedeme ideálovou topologii pomocí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV