• Magnetic nanostructures with application potential 

   Defence status: DEFENDED
   Bittová, Barbara (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Hlavním zaměřením této práce je studium makroskopických a mikroskopických magnetických vlastností vybraných nanomateriálů obsahujících kobalt a železo, značná část práce se zabýva vizualizací morfologie a magnetické struktury ...
  • Magnetic nanostructures with application potential 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bittová, Barbara (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 12. 2011
   Název práce: Magnetické struktury s aplikačním potenciálem Autor: Bc. Barbara Bittová Katedra (ústav): Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jana Poltierová Vejpravová, Ph.D. e-mail vedoucího: ...
  • Magnetické supravodiče 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíček, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Magnetism in transition metal oxides 

   Defence status: DEFENDED
   Burianová, Simona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   The CoFe2O4 nanocrystals are highly attractive due to their magnetic properties - large coercivity (up to 2 T at low temperatures) with moderate saturation magnetization (80 A.m2.kg-1), remarkable chemical stability and ...
  • Magnetism in transition metal oxides 

   Defence status: RECOGNIZED
   Burianová, Simona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 12. 2011
   Název práce: Magnetismus v oxidech tranzitivnich kovů Autor: Simona Burianová Katedra ( ústav ): Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jana Poltierová Vejpravová, Ph.D. E-mail vedoucího: ...
  • Magnetismus v nanostrukturách 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíček, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
  • Magnetokalorické materiály pro ekologicky šetrné chlazení 

   Defence status: DEFENDED
   Burianová, Simona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Nazev prace: Magnetokaloricke material> pro ekologicky setrne chlazeni Aulor: Simona Burianova Kaledra ( ustav ): Katcdra fy/iky kondenzovanych latek Vcdouci bakalafske prace: RNDr. Jaua PoltierovaVcjpravova, Pb.D E-mail ...
  • Nanokompozitní materiály: struktura a magnetické vlastnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Mantlíková, Alice (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Nanoparticles based on 3d metal oxides - correlation of structure and magnetism 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Simona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 12. 2015
   Název práce: Nanočástice na bázi oxidů 3d kovů - korelace struktury a magnetismu Autor: RNDr. Simona Kubíčková Katedra / Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, ...
  • Nanostructures of magnetoresponsive transition metal oxides 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníčková, Alice (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 11. 2017
   Dizertační práce je zaměřena na studium strukturních a magnetických vlastností nanokompozitů tvořených nanočásticemi na bázi přechodných kovů (CoFe2O4 and Fe2O3) umístěnými v dielektrických matricích (SiO2, CeO2, TiO2, ...
  • Optimalizace magnetokalorického jevu využitelného pro ekologicky šetrné chlazení 

   Defence status: DEFENDED
   Janatová, Marcela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Structure and magnetic interactions in nanomaterials with application potential 

   Defence status: DEFENDED
   Pacáková, Barbara (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 6. 2015
   Disertační práce je zaměřena na fyziku magnetických nanočástic, zabývá se prob- lematikou řešení magnetických struktur, vnitřního uspořádání částice a vlivu mezičásticových interakcí a struktury částic na magnetickou odezvu ...
  • Struktura a magnetismus nanočástic na bázi přechodných kovů 

   Defence status: DEFENDED
   Mantlíková, Alice (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 5. 2011
   Cílem práce je charakterizace strukturních a magnetických vlastností série nanokompozitu CoFe2O4/SiO2. Důraz je kladen zejména na korelaci magnetických vlastností s velikostí částic (vzorky s různou teplotou žíhání) a se ...
  • Superparamagnetismus v nanomateriálech 

   Defence status: DEFENDED
   Bittová, Barbara (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Ultračisté kovové materiály 

   Defence status: DEFENDED
   Janatová, Marcela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   This thesis deals with crystal structure and magnetic properties of RCr2Si2 (R = Pr, Tb, Er) and RCr2Si2C (R = La, Ce, Pr, Nd) compounds. All prepared samples were characterized by powder X-ray diraction and investigated ...
  • Ultrapure metallic materials 

   Defence status: RECOGNIZED
   Prachařová, Marcela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Název práce: Ultračisté kovové materiály Autor: Bc. Marcela Janatová Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jana Poltierová Vejpravová, Ph.D. E-mail vedoucího: jana@mag.mff.cuni.cz ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV