Now showing items 1-18 of 18

  • Charakterizace a porovnání nových kolon v reverzním módu HPLC 

   Defence status: DEFENDED
   Putzová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zjištění a porovnání interakčních a separačních vlastností tří kolon, XBridge C18, XSelect CSH C18 a XSelect HSS C18 určených pro reverzní mód vysokoúčinné kapalinové chromatografie. ...
  • Charakterizace nové stacionární fáze v hydrofilní interakční kapalinové chromatografii 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Předkládaná diplomová práce se zabývá podrobnou charakterizací nové diolové kolony, tj. Torus DIOL určené pro superkritickou fluidní chromatografii, v podmínkách hydrofilní interakční kapalinové chromatografie. Tato ...
  • Chirální a achirální separace na připravené β-cyklodextrinové koloně, porovnání s komerční β-cyklodextrinovou kolonou 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na přípravu nové chirální stacionární fáze dynamickým "coatingem" PEMPDA-β-cyklodextrinu (N1 , N1 , N3 , N3 , N3 - pentametylpropan-1,3-diamin-β-cyklodextrin) na iontově výměnnou ...
  • Chirální separace biologicky aktivních látek v chromatografii 

   Defence status: DEFENDED
   Landl, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 7. 2020
   - 3 - Abstrakt v češtině Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení a porovnání enantioselektivního potenciálu dvou kolon, CHIRAL ART Amylose-SA a CDShell-RSP, na sadě 29 chirálních léčiv metodou vysokoúčinné kapalinové ...
  • Chirální separace nově syntetizovaných aminokyselin metodou HPLC 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   Tato diplomová práce je zaměřena na nalezení optimálních podmínek pro chirální separace nově syntetizovaných aminokyselin pomocí metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Soubor studovaných látek obsahuje čtyři ...
  • Chirální separace tryptofanu a jeho derivátů metodou HPLC 

   Defence status: DEFENDED
   Voborná, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Tato bakalářská práce je zaměřena na studium retenčního chování tryptofanu a jeho derivátů a nalezení vhodných podmínek pro chirální separace těchto látek metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Sada chirálních ...
  • Chirální stacionární fáze na bázi celulosy pro reverzní HPLC 

   Defence status: DEFENDED
   Plecitá, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání chirálních stacionárních fází na bázi derivatizované celulosy metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Polysacharidové chirální stacionární fáze jsou vhodné pro ...
  • Enantioselektivní potenciál sulfobutylether-β-cyklodextrinové chirální stacionární fáze 

   Defence status: DEFENDED
   Folprechtová, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The aim of this diploma thesis was to prepare two new chiral stationary phases by dynamic coating of sulphobutylether-β-cyclodextrin (SBE-β-CD) with varying degrees of substitution onto strong anion-exchange stationary ...
  • Optimalizace HPLC metody pro separaci tetracyklinových antibiotik 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Tato bakalářská práce je zaměřena na nalezení optimálních separačních podmínek ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii pro směs čtyř zástupců tetracyklinových antibiotik - tetracyklinu, chlortetracyklinu, doxycyklinu a ...
  • Optimalizace separace derivátů penicilinu metodou HPLC 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Peniciliny patří mezi β-laktamová antibiotika, která jsou velice rozšířená v humánním i veterinárním lékařství. Cílem této bakalářské práce bylo vyvinout a optimalizovat HPLC metodu pro separaci čtyř derivátů penicilinu - ...
  • Separace cytostaticky aktivních sloučenin metodou hydrofilní interakční kapalinové chromatografie 

   Defence status: DEFENDED
   Voborná, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá nalezením optimálních podmínek pro separaci čtyř skupin analytů odvozených od 7-deazaadenosinu (každá skupina obsahovala 4 derivatizované nukleosidy) pomocí hydrofilní interakční kapalinové ...
  • Separace derivátů chlorfenoxypropionové kyseliny metodou HPLC 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 10. 2. 2017
   Tato bakalářská práce je zaměřena na separaci chlorfenoxypropionové kyseliny a jejích derivátů pomocí metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Pro separaci byl použit reverzní mód. Tyto sloučeniny jsou používány jako ...
  • Separace peptidů na nové stacionární fázi na bázi cyklofruktanu, charakterizace separačního systému 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   Hydrofilní interakční kapalinová chromatografie se používá k separaci polárních látek jako alternativa k reverznímu módu HPLC, ve kterém jsou tyto látky obtížně separovatelné nebo mají velmi nízké retence. V současné době ...
  • Separace proteinů gradientovou chromatofokusací 

   Defence status: DEFENDED
   Bílek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Tato bakalářská práce je zaměřena na separaci čtyř modelových proteinů - konalbuminu, hovězího sérového albuminu a beta-laktoglobulinů A a B - metodou gradientové chromatofokusace v uspořádání vysokoúčinné kapalinové ...
  • Stanovení L-tryptofanu v potravinových doplňcích metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022
   This bachelor's thesis deals with optimalization of chromatographic conditions for determination of tryptophan by HPLC method with UV detection. The amount of tryptophan has been determined in two food supplements. To find ...
  • Studium retence a separace peptidů v HPLC 

   Defence status: DEFENDED
   Boudová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 10. 2. 2023
   Tato diplomová práce se zabývá studiem retence a separace strukturně odlišných peptidů a štěpných produktů cytochromu c pomocí kapalinové chromatografie v reverzním a smíšeném (mix) módu. Mezi modelové peptidy bylo vybráno ...
  • Studium retence a separace pesticidů v různých módech kapalinové chromatografie 

   Defence status: DEFENDED
   Dérerová, Tímea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 9. 2022
   4 Abstract This bachelor thesis is focused on a separation of six pesticides in reversed-phase and mixed-mode high performance liquid chromatography using Atlantis dC18, XSelect CSH C18, XSelect CSH Fluro-Phenyl and Atlantis ...
  • Sulfobutylether-β-cyklodextrin jako chirální selektor pro separace aminokyselin a dipeptidů v HPLC 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přípravu nové chirální stacionární fáze (CSF) dynamickým "coatingem" sulfobutylether-β-cyklodextrinu (SBE-β-CD) na iontově výměnnou stacionární fázi (SF) a otestování separačních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV