Now showing items 1-20 of 35

  • Akce v malbě, vzdělávání a výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Neumannová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
  • Barevná terminologie v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   NÁZEV: Barevná terminologie v mateřské škole AUTOR: Kateřina Marková KATEDRA: Katedra výtvarné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. ABSTRAKT: Práce je zaměřena na prozkoumání obratů barevné terminologie v ...
  • Cesty k rehabilitaci praxe výtvarné výchovy v předškolním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Menčíková, Milena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Název: Cesta k rehabilitaci praxe výtvarné výchovy v předškolním vzdělávání Autor: Milena Menčíková Katedra: Výtvarné výchovy Vedoucí práce: Mgr. Helena Kafková Abstrakt: Tato práce se snaží o popis praxe výtvarné výchovy ...
  • Co dáme na nástěnku? 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 1. 2017
  • Dětské výtvarné práce - kam s nimi? 

   Defence status: DEFENDED
   Konopíková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
  • Galerie a škola: křižovatky vzdělávacích záměrů 

   Defence status: DEFENDED
   Šteffková, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Anotace: Diplomová práce se zabývá postavením galerijní edukace ve školních institucích. Zabývá se především školami sídlícími ve městě Kutná Hora a Galerií Středočeského kraje. V teoretické rovině se zabývá především ...
  • Graphický znak v prostředí školy a města 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 1. 9. 2014
   NOVOTNÁ, Monika. Grafický znak v prostředí školy a města. Praha 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. Vedoucí práce Mgr. Helena Kafková, 90 str. V teoretické části práce ...
  • Hračka, technologie a výchova 

   Defence status: DEFENDED
   Buriánková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   V teoretické části se zabývám v první řadě vymezením pojmů a následně historií výroby panenek ve světovém kontextu a poté na území České republiky. S tím je spojena i lidová tvorba, ze které vychází dnešní tradiční techniky ...
  • Keramika v předškolním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Trnková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
  • Kynologický výcvik - člověk a zvíře, pohyb a tělo 

   Defence status: DEFENDED
   Krézková, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 5. 2012
   Ve své bakalářské práci se zabývám otázkou vývoje interakce psa a člověka ze dvou hledisek. První hledisko se opírá o analýzu obrazů zachycujících člověka a psa od pravěku po současnost. Druhé hledisko je založeno na ...
  • Kynologický výcvik - zvíře a estetická funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Miloslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
  • Kynologický výcvik - zvíře a estetická funkce 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kolářová, Miloslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 5. 2012
  • Mateřská škola v galerii 

   Defence status: DEFENDED
   Wagnerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tématem bakalářské práce je Mateřská škola v galerii. Téma se váže k výstavě Secese/Vitální umění 1900, která proběhla v rámci výstav Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Cílem práce je prozkoumat vztah edukačního programu ...
  • Mezioborové vazby výtvarné výchovy a rozvoj smyslové citlivosti v kontextu mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kušková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Teoretická část nastiňuje historické i současné představy o rozvoji smyslového vnímání dětí předškolního věku, odrážející se ve výtvarné výchově a tvorbě. Další část práce se zabývá sondou do metodiky smyslové výchovy, ...
  • Město Říčany jako východisko a inspirace pro výtvarnou činnost v MŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Selixová, Berenika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 5. 2022
  • Mytologie ve výtvarné edukaci 

   Defence status: DEFENDED
   Brychtová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Práce je zaměřená na stropní výzdobu Zlatého sálu ve Státním zámku Telč. Jednotlivé kazety stropní výzdoby představují převážně mytologické narativy. Cílem práce je zprostředkovat tuto kulturní památku a její ikonologický ...
  • Obrazotvornost v předškolním věku a perspektivy jejího rozvoje 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
  • Odborné otázky Výtvarné výchovy pro elementaristy 

   Defence status: DEFENDED
   Švandrlíková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Tato diplomová práce má převážně teoretickou povahu. Zabývá se výtvarnými otázkami, jak je předkládá vybraná odborná literatura, umělecká díla, internetové zdroje a empirická výzkumná sonda. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Písanka pohledem výtvarníka 

   Defence status: DEFENDED
   Pomajbíková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Diplomová práce Písanka pohledem výtvarníka sleduje několik zásadních otázek týkajících se učebních textů pro psaní. V první řadě jde o to, jakým způsobem dochází ke schvalování učebních textů - písanek a zda má zásadní ...
  • Pojetí času jako východisko výtvarné činnosti v MŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Erdélyiová, Agnesa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 1. 2018
   Bakalářská práce se zabývá pojetím času u dětí předškolního věku. Zkoumá, jaké má dítě zkušenosti s časovými koncepty a jaké časové identifikátory používá. Na základě výsledku výzkumné sondy doporučuje výtvarné činnosti, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV