• Akce v malbě, vzdělávání a výzkumu 

   Neumannová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
  • Cesty k rehabilitaci praxe výtvarné výchovy v předškolním vzdělávání 

   Menčíková, Milena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Název: Cesta k rehabilitaci praxe výtvarné výchovy v předškolním vzdělávání Autor: Milena Menčíková Katedra: Výtvarné výchovy Vedoucí práce: Mgr. Helena Kafková Abstrakt: Tato práce se snaží o popis praxe výtvarné výchovy ...
  • Co dáme na nástěnku? 

   Nováková, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 1. 2017
  • Dětské výtvarné práce - kam s nimi? 

   Konopíková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
  • Graphický znak v prostředí školy a města 

   Novotná, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 1. 9. 2014
   NOVOTNÁ, Monika. Grafický znak v prostředí školy a města. Praha 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. Vedoucí práce Mgr. Helena Kafková, 90 str. V teoretické části práce ...
  • Hračka, technologie a výchova 

   Buriánková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   V teoretické části se zabývám v první řadě vymezením pojmů a následně historií výroby panenek ve světovém kontextu a poté na území České republiky. S tím je spojena i lidová tvorba, ze které vychází dnešní tradiční techniky ...
  • Keramika v předškolním vzdělávání 

   Trnková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
  • Kynologický výcvik - člověk a zvíře, pohyb a tělo 

   Krézková, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 5. 2012
   Ve své bakalářské práci se zabývám otázkou vývoje interakce psa a člověka ze dvou hledisek. První hledisko se opírá o analýzu obrazů zachycujících člověka a psa od pravěku po současnost. Druhé hledisko je založeno na ...
  • Kynologický výcvik - zvíře a estetická funkce 

   Kolářová, Miloslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 5. 2012
  • Kynologický výcvik - zvíře a estetická funkce 

   Kolářová, Miloslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
  • Mateřská škola v galerii 

   Wagnerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tématem bakalářské práce je Mateřská škola v galerii. Téma se váže k výstavě Secese/Vitální umění 1900, která proběhla v rámci výstav Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Cílem práce je prozkoumat vztah edukačního programu ...
  • Mezioborové vazby výtvarné výchovy a rozvoj smyslové citlivosti v kontextu mateřské školy 

   Kušková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Teoretická část nastiňuje historické i současné představy o rozvoji smyslového vnímání dětí předškolního věku, odrážející se ve výtvarné výchově a tvorbě. Další část práce se zabývá sondou do metodiky smyslové výchovy, ...
  • Mytologie ve výtvarné edukaci 

   Brychtová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Práce je zaměřená na stropní výzdobu Zlatého sálu ve Státním zámku Telč. Jednotlivé kazety stropní výzdoby představují převážně mytologické narativy. Cílem práce je zprostředkovat tuto kulturní památku a její ikonologický ...
  • Obrazotvornost v předškolním věku a perspektivy jejího rozvoje 

   Benešová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
  • Odborné otázky Výtvarné výchovy pro elementaristy 

   Švandrlíková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Tato diplomová práce má převážně teoretickou povahu. Zabývá se výtvarnými otázkami, jak je předkládá vybraná odborná literatura, umělecká díla, internetové zdroje a empirická výzkumná sonda. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Písanka pohledem výtvarníka 

   Pomajbíková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Diplomová práce Písanka pohledem výtvarníka sleduje několik zásadních otázek týkajících se učebních textů pro psaní. V první řadě jde o to, jakým způsobem dochází ke schvalování učebních textů - písanek a zda má zásadní ...
  • Pojetí času jako východisko výtvarné činnosti v MŠ 

   Erdélyiová, Agnesa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 1. 2018
   Bakalářská práce se zabývá pojetím času u dětí předškolního věku. Zkoumá, jaké má dítě zkušenosti s časovými koncepty a jaké časové identifikátory používá. Na základě výsledku výzkumné sondy doporučuje výtvarné činnosti, ...
  • Reflexe reklamy v předškolním vzdělávání 

   Sialini, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   Bakalářská práce se jmenuje "Reflexe reklamy v předškolním vzdělávání" a zabývá se dětskou reklamou s důrazem na vliv televizní reklamy na dětského spotřebitele a vypracováním závěrů pro učitele v mateřské škole. Teoretická ...
  • Rodiče před nástěnkou 

   Blažková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 1. 2016
  • Souběžný rozvoj výtvarné a jazykové představivosti 

   Hrkalová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
   Tato diplomová práce má podobu kvalitativní akční průzkumné sondy a zkoumá konkrétní aspekty práce vybraných žáků s SPU při interdisciplinárním propojení výtvarné a jazykové výchovy, a to při důrazu na plnění dílčích cílů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV