• Analýza diskursů porodu ve vybraných českých médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   The thesis focuses on the analysis of a dispute regarding home birth and discourses associated with it. The thesis focuses on the analysis of a dispute regarding home birth and discourses associated with it. The thesis ...
  • Cyklističtí lobbyisté a vynalézání politiky v pozdně moderní době 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Cycling advocacy has taken a form of a popular worldwide social movement in the beginning of the 21st century. Cyclists demand not only improved conditions for cycling, but also a reform in the way the city is being run ...
  • Členství v KSČM v 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Struha, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 7. 2. 2007
   Tato práce se zabývá vztahem členů městské organizace Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) v Dubí ke své straně a snaží se na základě deskripce vývoje postavení KSČM v rámci politického systému České republiky, ať již ...
  • Diskursy vedení porodu v českých internetových článcích 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Předmětem diplomové práce jsou diskursy vedení porodu. Orientuji se na povahu samotných diskursů a na podobu kontroverzí provázejících jejich střetávání v internetových českých článcích. Diskursy a jejich svár zkoumám ...
  • Ekologické zemědělství očima farmářů 

   Defence status: DEFENDED
   Zagata, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Současná popularita ekologického zemědělství z části staví na idealizované představě tohoto způsobu hospodaření a jeho výrobků (bioproduktů). Cílem této práce je prozkoumat způsoby pohledů zúčastněných zemědělců na jejich ...
  • Elektronická komunikace v organizacích 

   Defence status: DEFENDED
   Cejthamr, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 5. 5. 2011
   Práce zkoumá teoretické poznatky o působení elektronické komunikace na fungování pracovního týmu na důvěru, členskou spokojenost, sebehodnocení výkonu pomocí empowermentu a kohezi. Pro ověření zjištěných poznatků byla ...
  • Institucionalizovaná péče o umírající pacienty očima sociálních pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Heldová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Následující bakalářská práce se zabývá několika důležitými aspekty komunikace a navazování vztahů v paliativní péči, konkrétně v prostředí denního centra, které je při hospici zřízeno. Dílčími aspekty je pak individuální ...
  • Kauza jezy: Analýza mediálního diskurzu 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňhalová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Autorka se v diplomové práci zabývá mediálním diskurzem kauzy jezů na Labi. Použitými metodami jsou kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza článků deníků MF Dnes a Ústecký deník během období deseti let. Kvantitativní ...
  • Komu pomáhá Evropský ombudsman? 

   Defence status: DEFENDED
   Kuberová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   The European Ombudsman works as one of the institutionalized mechanisms of complaining within the EU. The thesis deals with certain aspects of an inherent duality of this institution in three different levels. First, the ...
  • Krotitelé jazyka: způsoby překonávání jazykové bariéry u studentů-imigrantů na českých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Kristýna Strnadová Thesis name: Language tamers: methods of overcoming language barrier by immigrant students at Czech schools Abstract The thesis 'Language tamers: methods of overcoming language barrier by immigrant ...
  • Narrating the Regulation: The Pharmaceutical Policy in the Czech Republic as an Example 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čada, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
  • Narrating the Regulation: The Pharmaceutical Policy in the Czech Republic as an Example 

   Defence status: DEFENDED
   Čada, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 14. 5. 2015
  • Národy a terorismy v projevech V.V. Putina a G.W. Bushe 

   Defence status: DEFENDED
   Dyurych, Pavlo (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   In this cross-national case study the author, as a former appreciator of Vladimir Putin's policy toward Chechnya, has tried to interpret the war on terrorism as a constructed entity by political leaders in crisis situations. ...
  • Názory českých studentů na migranty, jejich sociální a kulturní integraci 

   Defence status: DEFENDED
   Voňavková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   In my thesis I deal with social integration of immigrants in the Czech Republic. This topic interests me primarily from the perspective of Czech students. In the theoretical part of my thesis first I define integration and ...
  • Občanská socializace poválečných dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Blažek, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Politické věznění jako součást mezigeneračního předávání rodové historie pomocí příběhů 

   Defence status: DEFENDED
   Plecháčková, Debora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Práce se zabývá mezigeneračním předáváním příběhů politických vězňů 50. let. V teoretické části autorka zpracovává pojmy související se sociologií paměti jako kolektivní paměť, rodinná (potažmo rodová) paměť, komunikativní ...
  • Proměny Corporate Social Responsibility 

   Defence status: DEFENDED
   Knížová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   V roce 1953 dal Howard R. Bowen vzniknout debatě o společenské odpovědnosti firem, která se mezitím do současnosti velmi rozšířila. Koncept Corporate Social Responsibility získal během druhé poloviny dvacátého století mnoho ...
  • Reality show 

   Defence status: DEFENDED
   Ondruch, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • The Rise of Direct Democracy in the Czech Republic: Sources, Use and Consequences 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   In the last few decades there has been an expansion of institutions of direct democracy in most developed countries. The Czech Republic has been no exception and over the past 25 years, there has been a rise of direct ...
  • Slabá církev? Jeden pokus o obnovu katolických farností v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Tichý, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 5. 5. 2011
   The thesis deals with the process in Roman Catholic dioceses in the Czech Republic, which in the first decade of the new century tried to reform the structure of the parishes and renew their religious life. The data gathered ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV