• Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a v Severní Americe 

   Defence status: RECOGNIZED
   Jetmarová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 11. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a v Severní Americe 

   Defence status: DEFENDED
   Jetmarová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Na předcházejících stránkách Jsem se pokusila analyzovat nejdůležitější aspekty problematiky andských hudebníků v Evropě a v Severní Americe. V evropském kontextu tento unikátní fenomén v současnosti postupně zaniká, aniž ...
  • Apači v 18. století. Rekonstrukce hmotné kultury a vlivů, které ji formovaly 

   Defence status: DEFENDED
   Parolková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
   I during sources SUMMARY focuse on material culture 18 th century and first half used for reconstruction are of western Apache tribes of 19th century. Primary letters, relationes and other writing of then missionaries and ...
  • Burjatský šamanismus 

   Defence status: RECOGNIZED
   Havlíček, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   After the political changes in East Europe and Central Asia at the end of 80s of the 20th century some latitude of religious liberty, which had been limited till then, occured. It made possible to restore original traditions ...
  • Burjatský šamanismus 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíček, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Predlozemi prace struene analyzuje situaci burjatskeho samanismu v jeho tradienich aspektech s poukazem na soueasnou situaci jednotlivy-ch jew. V teto posledni easti zbYva doplnit nekolik podnetu, k nirnZ doposud nebyla ...
  • Češi v Berlíně, politická emigrace 1968-1989. Dobově podmíněné motivy a strategie odchodu v biografii politického emigranta 

   Defence status: DEFENDED
   Herrmann, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Tato kvalitativni studie se snazi postihnout emigraci mezi lety 1968-1970 a popsat ji z pozice akterii emigrace. Zamefuje se na zkoumani dobove podminenych motivtl a strategii charakterizujicich odchod Cechu (kten dnes ...
  • Dějiny tetování: Setkání postmoderny s archaismem v kultuře tzv. Modern Primitives 

   Defence status: DEFENDED
   Rychlík, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   History of Tattooing: The Postmodern Era meets Archaism. The Culture of "Modern Primitives" dr. Martin Rychlík The presented dissertation concerns tattooing as the main theme - its history, functions, techniques, media ...
  • Georgius Josephus Camel a jeho dílo: Jezuitská bohemika etnobotanické povahy v oblasti JV Asie v 17. - 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Hlavním cílem práce je rozšíření stavu poznání o raných kontaktech českých zemí s oblastí JV Asie, zde na příkladu misionáře Georga Josepha Camela. V úvodní části práce autor hodnotí současný stav poznání tématu. Následuje ...
  • Hnutí Rudá síla: politický aktivismus severoamerických indiánů 

   Defence status: DEFENDED
   Dufek, Tadeáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   Diplomová práce se zabývá obdobím radikalizace a militarizace indiánského aktivismu v 60. a 70. letech 20. století, pro které se vžil název hnutí Rudá síla. Popisuje širší kontexty indiánského aktivismu a vzájemných ...
  • Indiánské internátní školy v Severní Americe na sklonku 19. století a vývoj indiánské otázky ve století dvacátém 

   Defence status: DEFENDED
   Svěráková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
  • Jurodivost a šamanismus 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nesrsta, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Abstrakt! ! Cílem bakalářské práce je hledání styčných bodů mezi dvěma socionáboženskými fenomény, u nichž na základě intenzivního historického styku etnik, jimž jsou vlastní, předpokládáme souvislost. Rozborem hagiografických ...
  • Jurodivost a šamanismus 

   Defence status: DEFENDED
   Nesrsta, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 5. 2016
   Abstrakt! ! Cílem bakalářské práce je hledání styčných bodů mezi dvěma kulturními fenomény, u kterých na základě sdílení stejného prostředí a intenzivního historického styku předpokládám souvislost. Ač na první pohled ...
  • Kulturní přínos muslimů evropské civilizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   v českém jazyce V této práci pojednávám o muslimském kulturním přínosu v Evropě, zvláště v oblasti Španělska (historický Al-Andalus). V úvodní části práce se zabývám celkovým přínosem v oblasti vědy (matematika, astronomie, ...
  • Mexický národ: revitalizační tendence a posun v chápání vlastního kulturního dědictví 

   Defence status: DEFENDED
   Koháková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Cílem této práce je analýza vývoje vztahu mexického národa k předcortéskému kulturnímu dědictví od conquisty po současnost se zaměřením na určité fenomény, jimiž byl tento vztah ponejvíce ovlivněn. Ze všech historických, ...
  • Mniši theravádového buddhismu Srí Lanky: minulost a současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Skála, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Cílem této práce je prozkoumat na základě dlouhodobého terénního výzkumu a studia pramenných textů a další sekundární literatury způsob života theravádových mnichů na Srí Lance. Dalším záměrem je popsat metodu tréninku ...
  • Mýtus P. Antonína Koniáše a jeho proměny 

   Defence status: RECOGNIZED
   Beneš, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 11. 2006
   Pojem "mýtus" - chápaný ve smyslu falešných, iluzorních představ -je používán i v následující disertační práci, jež si klade za cíl zdokumentovat a analyzovat problematiku genese, vývoje a funkce mýtu, s nímž je česká ...
  • Mýtus P. Antonína Koniáše a jeho proměny 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Pojem "mýtus" - chápaný ve smyslu falešných, iluzorních představ -je používán i v následující disertační práci, jež si klade za cíl zdokumentovat a analyzovat problematiku genese, vývoje a funkce mýtu, s nímž je ...
  • Preklad a interpretácia kroník Andrésa de Tapiu a Franciska de Aguilara 

   Defence status: DEFENDED
   Vongreyová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Cieľom diplomovej práce je preklad a rozbor kroník dvoch priamych účastníkov conquisty Mexika, Andrésa de Tapiu a Franciska de Aguilara. Samotný preklad je obohatený o poznámky, vychádzajúce z informácií dostupných v českej ...
  • Preklad a interpretácia kroník Andrésa de Tapiu a Franciska de Aguilara 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vongreyová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 10. 2010
   The purpose of this thesis is a translation and analysis of the two direct participants of the conquest of Mexico, Andrés de Tapia and Francisco de Aguilar. The actual translation is enriched with notes, based on information ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV