• Analysis of secretome from Trichobilharzia regenti cercariae and characterisation of selected peptidases 

   Defence status: DEFENDED
   Konečný, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   (česky): Motolice Trichobilharzia regenti je neurotropní parazit ptáků z rodiny Schistosomatidae. Cerkárie, invazivní stadium těchto motolic, využívají k aktivní penetraci hostitele exkrečně-sekreční produkty, které obsahují ...
  • Experimentální infekce Oryctolagus cuniculus motolicí Fascioloides magna 

   Defence status: DEFENDED
   Melounová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   Fasioloides magna je motolice parazitující v jaterním parenchymu přežvýkavců. Její životní cyklus je vázaný na vlhké prostředí a zahrnuje mezihostitele, jimiž jsou sladkovodní plži (Lymnaeidae). Široké spektrum definitivních ...
  • Expresní profil katepsinu L u jednotlivých vývojových stádií Fascioloides magna 

   Defence status: DEFENDED
   Šašková, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   Fascioloides magna, dvouhostitelská motolice z čeledi Fasciolidae parazitující u domácích a volně žijících přežvýkavců severní Ameriky a střední Evropy včetně České Republiky. V České republice se vyskytuje tento vysoce ...
  • In vitro cultivation of the trematode species Trichobilharzia regenti 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Třída Trematoda zahrnuje mnoho patogenních zástupců, mezi nimi významného lidského parazita druhu Schistosoma mansoni (čeleď Schistosomatidae). Její blízký příbuzný, ptačí schistosoma Trichobilharzia regenti, je hlavním ...
  • Inhibitory proteolytických enzymů motolic 

   Defence status: DEFENDED
   Šteiger, Vladimír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   i Abstrakt Motolice (Trematoda) jsou významnými parazity mnoha orgánových soustav bezobratlých i obratlovců včetně člověka, a proto jsou dlouhodobě předmětem celosvětového výzkumu. Za účelem přežití motolic v hostitelích ...
  • Kultivace motolic 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Mnoho druhů motolic představuje významné patogeny lidí a zvířat, a proto jsou předmětem intenzivního výzkumu. Úspěšná kultivace motolic je často nezbytným výchozím bodem pro navazující experimenty zaměřené na odhalení ...
  • Localization and quantification of mRNA coding digestive peptidases of Fascioloides magna 

   Defence status: DEFENDED
   Peterková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Peptidázy motolic jsou důležité molekuly zodpovědné za biokatalýzu v řadě bazálních biologických procesů a jsou klíčové pro interakci mezi hostitelem a parazitem. Tyto enzymy jsou proto intenzivně studovány za účelem ...
  • Molecular adaptations of neurotropic and visceral bird schistosomes during the infection of the avian definitive host 

   Defence status: DEFENDED
   Leontovyč, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 7. 2020
   Genus Schistosoma is one the most studied group of helminths due to the importance of several representatives in terms of veterinary and human health. The advent of the modern sequencing technologies, as well as the ...
  • Molekulární diagnostika motolice obrovské (Fascioloides magna). 

   Defence status: DEFENDED
   Siegelová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   1. ABSTRAKT Fascioloides magna (motolice obrovská) je veterinárně významný endoparazitický helmint parazitující u mnoha obratlovců (především u přežvýkavců), který svým hostitelům může působit vážné zdravotní problémy, jež ...
  • Molekulární diagnostika motolice velké (Fascioloides magna) 

   Defence status: DEFENDED
   Siegelová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Fascioloides magna (motolice velká) je veterinárně významný endoparazitický helmint parazitující u řady obratlovců (primárně přežvýkavců), který svým hostitelům může působit vážné zdravotní problémy, jež často vedou až k ...
  • Molekulární diagnostika ptačích schistosom při nákaze přirozených i náhodných hostitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Šteiger, Vladimír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Ptačí schistosomy rodu Trichobilharzia patří mezi významné původce kožní hypersenzitivní reakce zvané cerkáriová dermatitida. Tito parazité využívají jako mezihostitele plicnaté plže z čeledi Lymnaeidae, a jako definitivní ...
  • Morfologie vývojových stádií motolice Fascioloides magna a histopatologické změny u vybraných druhů definitivních hostitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Košťáková, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Fascioloides magna je motolice původem ze Severní Ameriky, která je významným patogenem zejména u jelenovitých, přičemž může napadat i přežvýkavce chované pro hospodářské účely. Motolice jsou v definitivních hostitelích ...
  • Ontogeneze larválních stádií motolic čeledi Fasciolidae v mezihostitelských plžích. 

   Defence status: DEFENDED
   Pankrác, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Čeleď Fasciolidae je významnou skupinou motolic zahrnující vážné patogeny člověka a hospodářských zvířat. Z hlediska rozmnožování probíhá životní cyklus těchto motolic ve dvou fázích - pohlavní rozmnožování v definitivním ...
  • Přirození a experimentální definitivní hostitelé Fascioloides magna a Fasciola hepatica. 

   Defence status: DEFENDED
   Melounová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Fascioloides magna (motolice obrovská) a Fasciola hepatica (motolice jaterní) jsou veterinárně a medicínsky významní endoparazité z třídy Trematoda, podtřídy Digenea. Jsou původci onemocnění fascioloidóza (F. magna) a ...
  • Raný embryonální vývoj a morfogeneze vybraných orgánových soustav redií a cerkárií motolice Fascioloides magna. 

   Defence status: DEFENDED
   Pankrác, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Fascioloides magna je ve střední Evropě nepůvodní, veterinárně významný druh dvouhostitelské motolice využívající jako své definitivní hostitele zástupce čeledi Cervidae (jelenovití). Náhodně mohou být infikováni i jiné ...
  • Vlastnosti exkrečně-sekrečních proteinů motolice Fascioloides magna. 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Fascioloides magna (motolice velká), původem severoamerická jaterní motolice, byla poprvé zaznamenána v České republice již v roce 1930. Tato silně patogenní motolice parazituje především u jelenovitých, ale dokáže napadat ...
  • Využití metod hmotnostní spektrometrie v identifikaci a lokalizaci významných molekul parazitických helmintů 

   Defence status: DEFENDED
   Siegel, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato práce shrnuje základní technologická řešení, postupy a principy hmotnostní spektrometrie a zaměřuje se na její využití v oblasti parazitologie. V první části jsou postupně definovány jednotlivé fáze zpracování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV