• Gender v kontextu sociální práce - obsahová analýza odborných periodik od roku 2000 

   Defence status: DEFENDED
   Skřivánková, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Bakalářská práce na téma "Gender v kontextu sociální práce - obsahová analýza odborných periodik od roku 2000" má pouze teoretickou část podloženou texty z vybraných odborných recenzovaných periodik. Teoretická část je ...
  • Genderové aspekty v bezdomovectví 

   Defence status: DEFENDED
   Stuiberová, Vendula (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   The bachelor thesis entitled "The gender aspects of homelessness" is about men and women without their home. The bachelor thesis is focused on the difference of perception of women and men without their home regarding their ...
  • Minoritní sexuální orientace u osob bez přístřeší - přehledová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Opletal, Mikoláš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
  • Možnosti využití úkolově orientovaného přístupu v praxi OSPOD 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláková, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   139 Abstrakt CÍLE: Záměrem diplomové práce bylo odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: "Jaká je míra využití ÚOP při práci s nedobrovolným klientem pracovníků OSPOD na území hlavního města Prahy a vybraném OSPOD kraje ...
  • Osamělost v kontextu duševního onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Janíčková, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Z publikovaných výzkumů vyplývá, že osamělost negativně ovlivňuje psychické i fyzické zdraví a objevuje se napříč všemi věkovými skupinami. Oblast osamělosti však není v českém prostředí dostatečně prozkoumána a ani ve ...
  • Pěstounská péče - Názor pěstounů z organizace S na odbornou přípravu žadatelů o pěstounskou péči 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
  • Posouzení životní situace ohrožených dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Hamplová, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
  • Projevy chování u sexuálně zneužívaných dětí, přístup rodiny a reakce sociálních pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Abrahámová, Simona (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Diplomová práce "Projevy chování u sexuálně zneužívaných dětí, přístup rodiny a reakce sociálních pracovníků" se zaměřuje na objasnění problematiky pohlavního zneužívání dětí a jejího průběhu.V úvodních kapitolách se práce ...
  • Předsudky v sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Tobolová, Věra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   The diploma thesis will have two parts, both the theoretical part and the practical part. In the first chapter of the theoretical part, I would focus on "Social and legal protection of children". Here I will highlight the ...
  • Systém služeb pro osoby bez přístřeší v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Havrlíková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Diplomová práce s názvem ,,Systém služeb pro osoby bez přístřeší v Praze" je zaměřena na zodpovězení hlavní výzkumné otázky, která zní: ,,Jaká je demografická struktura osob bez přístřeší v Praze, které využívají sociální ...
  • Terénní sociální práce s migranty 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtová, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Hlavní zaměření diplomové práce je na terénní sociální práci s migranty a dilema pomoci a kontroly, které při ní vzniká. Nedílnou součástí bylo tedy předložení dostupné literatury, která se zabývá tímto tématem a její ...
  • Transhumanismus a reflexivní plánování a zvládání. 

   Defence status: DEFENDED
   Macoun, Miroslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   v češtině Moje práce se zabývá potenciálním vlivem transhumanismu na reflexivní plánování lidí podle české transhumanistické komunity s ohledem na teorii Person-In-Enviroment a postmoderní změny ve společnosti. Konceptuální ...
  • Vliv náboženské spirituality klienta na sociální fungování 

   Defence status: DEFENDED
   Mlezivová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Bakalářská práce s názvem "Vliv náboženské spirituality klienta na jeho sociální fungování." Tato práce je zaměřena na to, zda osoby bez domova vnímají vliv spirituality na jejich sociální fungování. Teoretická část se ...
  • Životní situace žen žijících v azylovém domě 

   Defence status: DEFENDED
   Súkeníková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Životní situace žen žijících v azylovém domě Life Situation of Woman in The Shelter Jana Súkeníková Bakalářská práce se věnuje sociálním problémům, které mohou přivést matky s dětmi do azylového domu. Hlavní výzkumná otázka ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV