• Fenomén ženského písničkářství 

   Trchová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 5. 2008
   Práce se snaží přiblížit tvorbu žen-písničkářek a její specifika. Vychází ze tří hloubkových sond do písňové produkce Dagmar Andrtové, Zuzany Navarové a Sester Steinových. Cílem je odhalit či popřít společné rysy jejich ...
  • Holanova definitiva Žánrové a tvárné principy Holanovy pozdní lyriky 

   Hejk, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 9. 2008
   Diplomová práce se zabývá posledními čtyřmi lyrickými sbírkami Vladimíra Holana, psanými v rozmezí let 1961-1977 (jedná se o sbírky Na sotnách, Asklépiovi kohouta, Předposlední a Sbohem?), tedy pátou a závěrečnou etapou ...
  • Interpretace pozdního díla Oldřicha Mikuláška (Šokovaná růže, Agogh, Žebro Adamovo) 

   Pirner, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 2. 2009
   Práce je prvním pokusem o komplexní analýzu a interpretaci prvních tří sbírek pozdního tvůrčího období Oldřicha Mikuláška, Šokované růže, Agoghu a Žebra Adamova. Každé sbírce je věnována zvláštní pozornost; na pozadí ...
  • Interpretace pozdního díla Oldřicha Mikuláška (Šokovaná růže, Agogh, Žebro Adamovo) 

   Pirner, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 9. 2008
   Práce je prvním pokusem o komplexní analýzu a interpretaci prvních tří sbírek pozdního tvůrčího období Oldřicha Mikuláška, Šokované růže, Agoghu a Žebra Adamova. Každé sbírce je věnována zvláštní pozornost; na pozadí ...
  • Přínos Ladislava Fikara pro českou kulturu 

   Petříková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 5. 2008
   Diplomová práce celkově seznamuje s životem a dílem Ladislava Fikara. Hlavním cílem je proniknutí do Fikarova básnického díla, jež v sobě zahrnuje jednotlivé verše vydávané časopisecky, prvotinu Samotin a verše Kámen na ...
  • Vliv poezie Vl. Holana na básníky 60. let 

   Rudovský, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 1. 2007
   Práce na příkladu děl českých básníků: P. Cincibucha, I. Diviše, J. Hanzlíka, V. Janovice, R. Matyse, J. Peterky, V. Provazníkové, K. Sýse, J. Šotoly a P. Šrůta, vznikajících v 60. letech 20. století, rozkrývá první vlnu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV