• Adjoint-Driven Importance Sampling in Light Transport Simulation 

   Defence status: DEFENDED
   Vorba, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   Title: Adjoint-Driven Importance Sampling in Light Transport Simulation Author: RNDr. Jiří Vorba Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D., Department ...
  • Advanced HDR image viewer 

   Defence status: DEFENDED
   Wirth, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   04.01.17 abstrakt.txt 1 file:///home/misa/Desktop/dp/abstrakt.txt Hlavním účelem této práce je určit ty aspekty prohlížečů obrázků s vysokým dynamickým rozsahem (HDR), na které kladou velký důraz umělci pohybující se v ...
  • CSG modelování pro polygonální objekty 

   Defence status: DEFENDED
   Václavík, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Tato práce se zabývá efektivní a robustní technikou provádění booleovských operací nad polygonálními modely. Plné robustnosti je dosaženo ve vnitřní reprezentaci založené na rovinách a BSP stromech (binary space partitioning ...
  • Datové struktury pro zobrazování nepolygonální geometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Kuckir, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   V moderní 3D grafice se nejčastěji používají scény složené z trojúhelníků a zobrazovací metody založené na sledování paprsků. Pro urychlení hledání průsečíků paprsku se scénou se používají hierarchické datové struktury, ...
  • Deformace 3D textury podle polygonálního modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Skřivan, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Úkolem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat algoritmus, který spočítá deformaci prostoru na základě deformace polygonálního modelu. Zaměříme se především na algoritmus, který počítá výslednou deformaci jako ...
  • Efficient rendering of fine structures on object surfaces 

   Defence status: DEFENDED
   Brečka, Bohuš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Current methods for realistic rendering approximate surface microstructure using a smooth normal distribution function. This approach is not sufficient for the rendering of shiny surfaces with details (such as scratches) ...
  • Efficient visibility calculation for light transport simulation in participating media 

   Defence status: DEFENDED
   Houška, Čestmír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Název práce: Efektivní výpočet viditelnosti pro simulaci přenosu světla v opticky aktivních médiích Autor: Čestmír Houška Katedra / Ústav: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jaroslav ...
  • Generování vlasů interpolací 

   Defence status: DEFENDED
   Šik, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Tato diplomová práce popisuje procedurální generátor vlasů, který je schopen vygenerovat vlasy z pouze pár řídících vlasů, které jsou přímo modelovány 3d umělcem. Generátor vlasů je součástí projektu Stubble - nástroje na ...
  • Global exploration in Markov chain Monte Carlo methods for light transport simulation 

   Defence status: DEFENDED
   Šik, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 1. 2019
   Monte Carlo light transport simulation has become a de-facto standard tool for photorealistic rendering. However, the algorithms used by the current rendering systems are often ineffective, especially in scenes featuring ...
  • GPU implementace algoritmů irradiance a radiance caching 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bulant, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Předmětem této práce je vytvořit program implementující algoritmy pro výpočet globálního osvětlení radiance a irradiance caching za využití frameworku CUDA na GPU. Paralelní implementace na GPU by měla přinést výrazné ...
  • GPU implementace algoritmů irradiance a radiance caching 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bulant, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Předmětem této práce je vytvořit program implementující algoritmy pro výpočet globálního osvětlení radiance a irradiance caching za využití frameworku CUDA na GPU. Paralelní implementace na GPU by měla přinést výrazné ...
  • Image Denoising Using Weighted Local Regression 

   Defence status: DEFENDED
   Šťasta, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Problém věrohodné simulace přenosu světla pomocí metody Monte Carlo může být velmi náročný. Konkrétně scény se složitými světelnými efekty nebo komplexními materiály můžou způsobovat pomalou konvergenci scény a vyžadují ...
  • Klasifikace 3D objektů pomocí neuronových sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Krabec, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Klasifikace 3D objektů pomocí neuronových sítí Bc. Miroslav Krabec Klasifikace 3D objektů se setkává s velkým zájmem v oblasti umělé in- teligence. Existuje mnoho různých přístupů využívajících umělé neuronové sítě k řešení ...
  • Návrh a vyhodnocení uživatelského rozhraní pro osvětlování filmových scén 

   Defence status: DEFENDED
   Růžička, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá globálním osvětlením a celkovým procesem nasvětlování předpřipravených scén. Za tímto účelem byl napsán program pro práci se světlem. Ten dokáže pracovat s přímým i nepřímým osvětlením v ...
  • Optimal strategy for connecting light paths in bidirectional methods for global ilumination computation 

   Defence status: DEFENDED
   Vorba, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   V této práci představujeme metodu pro optimální spojování světelných cest generovaných od kamery a od světelných zdrojů v algoritmu fotonových map používaného pro výpočet globálního osvětlení. Naše metoda je založena na ...
  • Procedural generation of pencil drawings 

   Defence status: DEFENDED
   Studna, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Cílem práce je implementovat procedurální metodu, která převede přirozený obraz do stylu kresby tužkou. Náš projekt je napsán v jazyce C ++. Používá knihovnu OpenCV pro zpracování obrazu a Eigen pro výpočty z lineární ...
  • Procedural modeling and realism in computer graphics 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 12. 2019
   Jedním z cílů počítačové grafiky je vytváření realistických obrázků. Tento realismus je mimo jiné podmíněn dostupností kvalitního obsahu a možností real- ismus tohoto obsahu ověřit. Realismus a především realismus v ...
  • Procedural modeling and realism in computer graphics 

   Defence status: RECOGNIZED
   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 2. 2020
   Jedním z cílů počítačové grafiky je vytváření realistických obrázků. Tento realismus je mimo jiné podmíněn dostupností kvalitního obsahu a možností real- ismus tohoto obsahu ověřit. Realismus a především realismus v ...
  • Procedural placement of 3D objects 

   Defence status: DEFENDED
   Hojdar, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Během 3D modelování v počítačové grafice je často potřeba umístit do scény velké množství objektů. Tento proces může být únavný či téměř nemožný, pokud bychom objekty umisťovali ručně. Existuje několik programů, které tento ...
  • Procedurální generování stromů 

   Defence status: DEFENDED
   Tázlar, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   During 3D modelling of the real world, it is often necessary to place trees into the scene. However particular model may not suit users' needs and the use of a dedicated software can be inconvenient - due to complex control, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV