• Aktuální otázky audiovizuálních děl s přihlédnutím k filmovým koprodukcím včetně otázek týkajících se jejich financování 

   Defence status: DEFENDED
   Bednář, Leoš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 11. 2020
   Aktuální otázky audiovizuálních děl s přihlédnutím k filmovým koprodukcím včetně otázek týkajících se jejich financování Abstrakt: Rigorózní práce se zaměřuje na audiovizuální díla, jež jsou podstatnou součástí naší ...
  • Aktuální otázky kolektivní správy v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Meklešová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 11. 2010
  • Audiovizuální díla 

   Defence status: DEFENDED
   Gorčík, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 11. 2009
  • Audiovizuální díla 

   Defence status: DEFENDED
   Bluma, Bedřich (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 5. 2016
   RESUMÉ Název diplomové práce: Audiovizuální díla Ve své diplomové práci jsem se pokusil shrnout současnou právní úpravu audiovizuálních děl a práv a povinností s nimi spojených. V práci se hlavně orientuji na českou ...
  • Audiovizuální díla s přihlédnutím k filmovým koprodukcím 

   Defence status: DEFENDED
   Bednář, Leoš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 12. 2011
   Audiovizuální díla s přihlédnutím k filmovým koprodukcím - shrnutí: Hlavním tématem této diplomové práce jsou audiovizuální díla, která v mnoha ohledech zasahují do naší společnosti a nelze je v žádném směru opomíjet. ...
  • Audiovizuální dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Nečasová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 1. 2008
  • Audiovizuální dílo: česká právní úprava, česko-francouzská komparace, evropská úprava 

   Defence status: DEFENDED
   Dreiseitlová, Evelýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 1. 2011
   Audiovizuální dílo: česká právní úprava, česko-francouzská komparace, úprava EU Práce se zaměřuje na fenomén audiovizuálního díla. Tento předmět autorskoprávní ochrany je velmi specifický - co se týče jeho procesu tvorby, ...
  • Audiovizuální produkce a autorské právo 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   Audiovisual Productions and Copyright - Summary The topic of this thesis are audiovisual productions in relation to copyright law and selected legal relations, which can take place during audiovisual productions. These ...
  • Autor a interpret hudebního díla jako subjekty autorskoprávních vztahů v procesu vzniku a exploatace autorského díla 

   Defence status: DEFENDED
   Kletenský, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Resumé Cílem práce je představit autorům a interpretům hudebního díla právní rámec úpravy autorských práv a práv souvisejících s právem autorským. Jedná se o problematiku relativně složitou, a proto je dle mého názoru ...
  • Autorská práva k výtvarnému dílu 

   Defence status: DEFENDED
   Beran, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Shrnutí v českém jazyce Název práce: Autorská práva k výtvarnému dílu Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá autorským právem, a to se zřetelem na výtvarné dílo. Po krátkém úvodu o pramenech autorského práva v České ...
  • Autorské právo a mobilní telefony 

   Defence status: DEFENDED
   Brejchová, Drahomíra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 11. 2008
  • Autorské právo v architektuře 

   Defence status: DEFENDED
   Žižková, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   92 Abstrakt Hlavní záměr, jež sleduji mou prací, je poskytnout komplexní přehled o problematice autorského práva v architektuře. Jde o tématiku velmi složitou a orientace v ní přináším mnohé obtíže nejen laické veřejnosti. ...
  • Autorské právo v kině 

   Defence status: DEFENDED
   Pošta, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 3. 2013
   Cinema copyright - Abstract Cinema copyright - a list of all issues concerning copyright protection, which might be dealt with in a cinema building. The thesis "Cinema Copyright" is focused on the problems of copyright ...
  • Autorské právo západní civilizace. Historie, mezinárodní a evropský kontext, autorskoprávní systémy 

   Defence status: DEFENDED
   Slípková, Nina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 12. 2008
   Cílem této práce bylo pokusit se zachytit vývoj autorského práva západní civilizace, rozebrat jeho nejdůležitější momenty a pomocí nich pak obsáhnout hlavní rysy kontinentálního a copyrightového přístupu v problematice ...
  • Autorskoprávní a jiná ochrana výtvarných děl 

   Defence status: DEFENDED
   Šatrová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Resumé: Autorskoprávní a jiná ochrana výtvarných děl Hlavním tématem této práce je autorskoprávní ochrana výtvarných děl v České republice. Jejím cílem je tak uvést základní principy autorského práva, ilustrovat tuto obecnou ...
  • Autorskoprávní a související aspekty reklamy 

   Defence status: DEFENDED
   Seewald, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   The objective of this doctoral thesis is to provide an integral view of legal regulation of copyright and subsequently the right of advertising with focus on their intermingling. The doctoral work is divided into seven ...
  • Autorskoprávní ochrana hudebního díla s textem a bez textu 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 2. 2007
  • Autorskoprávní ochrana v hudebním průmyslu 

   Defence status: DEFENDED
   Cittová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Ve své práci se zabývám autorskoprávní ochranou v hudebním průmyslu. Zaměřuji se především na popis autorských práv, práv souvisejících s právem autorským, kolektivní správu a ochranu těchto práv. Nejdříve uvádím vnitrostátní, ...
  • Autorskoprávní ochrana v hudebním průmyslu 

   Defence status: DEFENDED
   Kammermayerová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Záv r V rámci mé práci jsem se pokusila provést právní rozbor hudebního díla podle sou asné právní úpravy, kterou je AZ, a to z celkového pohledu. V první ásti jsem podrobn rozebrala autorské dílo, jeho vznik, subjekty, ...
  • Autorskoprávní vztahy v procesu výroby a exploatace filmového díla 

   Defence status: DEFENDED
   Danielisová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 12. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV