• Alternativní zpravodajské servery v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou alternativních médií a jejich rolí ve společnosti, přičemž se soustředí zejména na média zaměřená na zpravodajství. V teoretické části jsou blíže rozebrány teoretické přístupy ...
  • Americké demokratické primárky v českých médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Kordík, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
  • Analýza internetových stránek TV Nova a TV Prima 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Bakalářská práce "Analýza internetových stránek TV Nova a TV Prima" pojednává o webových prezentacích dvou největších českých komerčních televizí, TV Nova a TV Prima. Práce zachycuje internetové stránky www.nova.cz a ...
  • Analýza mediálního antibabišismu jako projevu negativity 

   Defence status: DEFENDED
   Fryčková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Diplomová práce se zabývá konceptem negativity a zkoumá jeho konkrétní podobu na jevu tzv. "antibabišismu". Práce odkazuje na teoretická východiska spojená s negativitou jako takovou, dále na negativitu v mediálním obsahu ...
  • Analýza obsahů českých deníků ve vztahu k politickým stranám a jejich lídrům kandidujícím ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2010 

   Defence status: DEFENDED
   Kodým, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Diplomová práce "Analýza obsahu českých deníků ve vztahu k politickým stranám kandidujícím ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2010" vychází z předpokladu, že média a politika se navzájem velmi silně ...
  • Analýza politické instrumentalizace deníku Mladá fronta DNES v období před volbami do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 

   Defence status: DEFENDED
   Dobrovodský, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Diplomová práce Analýza politické instrumentalizace deníku Mladá fronta DNES v období před volbami do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 zkoumá, zda v období před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ...
  • Analýza vězeňského média Pankrác Times 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřivová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Bakalářská práce "Analýza vězeňského média Pankrác Times" si klade za cíl analyzovat vězeňský občasník vydávaný odsouzenými v pražské pankrácké věznici. V teoretické části přináší obecné informace o časopisu, jeho historii, ...
  • Automatizace kvantitativní obsahové analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Libovický, Jindřich (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Práce je rešerší, která shrnuje základní možnosti, které poskytují dnešní jazykové technologie pro automatizaci kódování při provádění kvantitativní obsahové analýzy. Kromě velice stručného úvodu do kvantitativní obsahové ...
  • Co o nás řekl Charlie? Analýza mediálního diskurzu po teroristickém útoku na Charlie Hebdo. 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá kvalitativní analýzou mediálních diskurzů spojených s teroristickým útokem na členy redakce francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo, který se odehrál 7. ledna 2015 v Paříži. V rámci ...
  • Česká politická satira na sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Amiridis, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 30. 6. 2020
   This thesis focuses on the topic of Czech political satire on Facebook. It presents an overview of most followed Facebook pages covering the topic and analyses the degree to which their content can be considered a political ...
  • ČSSD.CZ. : obsahové změny stranického média v souvislosti s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010 

   Defence status: DEFENDED
   Zakálová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Diplomová práce s názvem ČSSD.CZ. Obsahové změny stranického média v souvislosti s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR 2010 se zabývá teoretickým konceptem politické komunikace a jeho vztahem k veřejné a mediální ...
  • Důchodová reforma v médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Hánlová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   The aim of this thesis is to find whether in the analyzed newspapers there is a deviation from the original communication of information contained in the press releases of the Ministry of Labour and Social Affairs. To this ...
  • Estetizace české politické komunikace po roce 1993 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Estetizace patří do řady vzájemně provázaných konceptů, jež se snaží pojmenovat a vysvětlit současnou proměnu politické komunikace. Tato práce ve své teoretické části zasazuje pojem estetizace do kontextu úvah o politické ...
  • Euroskepticismus a jeho rámcování v českém denním tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Rosenfeldová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Diplomová práce "Euroskepticismus a jeho rámcování v českém denním tisku" se zabývá politickou komunikací o Evropské unii realizovanou v českém denním tisku (MF DNES, Právo, Hospodářské noviny) v období tří pro Českou ...
  • Evropský nacionalismus na stránkách českého tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Práce přináší analýzu toho, jak česká média informují o evropském nacionalismu. Výzkum je proveden na příkladu francouzských prezidentských voleb v roce 2002, kdy do druhého kola překvapivě postoupil předseda nacionalistické ...
  • Facebook v českých tištěných médiích v období 2005-2009 

   Defence status: DEFENDED
   Bauer, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat za pomoci obsahové analýzy, jak česká tištěná média pokrývala online sociální síť Facebook v období od jejího zrodu do doby, kdy počet uživatelů v České republice dosáhl 1 miliónu. ...
  • Hate speech v české právní teorii a mediální praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Moravová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem hate speech ve vztahu ke svobodě projevu. V první části jsem se zabývala legislativní úpravou svobody projevu a hate speech v našem právním řádu. Značný prostor jsem věnovala ...
  • Hospodářská politika v kontextu parlamentních voleb 2017 - komparativní obsahová analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Lerch, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   The presented thesis 'Economic Policy in Parliament election context in 2017' is describing the media image of successful political parties prior to the elections to the Chamber of Deputies in Czech Republic in October ...
  • Humanitární situace v Kosovu očima Lidových novin a Práva (1998-1999) 

   Defence status: DEFENDED
   Havránková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Tato práce se zabývá postojem českých médií v průběhu kosovské krize v letech 1998-1999. Cílem práce je zodpovědět otázku, jaký postoj zaujala česká media ve vztahu ke kosovským Albáncům a Srbům, zda jim stranila či zastávala ...
  • Hvězdy, body, procenta: vliv hodnocení filmů v médiích na návštěvnost českých kin 

   Defence status: DEFENDED
   Karlíčková, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   Diplomová práce Hvězdy, body, procenta: vliv hodnocení filmů v médiích na návštěvnost českých kin má za cíl ověřit, zda mají recenze a kritiky v tištěných a elektronických médiích vliv na to, kolik diváků daný snímek zhlédne ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV