Now showing items 1-20 of 53

  • Administrativa a ekonomika tzv. říše Aztéků 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   (česky) Tato diplomová práce zkoumá a ověřuje hypotézu, zdali politický celek, v literatuře tradičně nazývaný jako "aztécká říše", byl skutečně říší ekvivalentní evropským státům té doby. V návaznosti na tuto hypotézu byly ...
  • Aménagement du territoire et justice spatiale: Le paradoxe de la décentralisation régionale et son impact sur la région de l'Aysén (Patagonie, Chili) 

   Defence status: DEFENDED
   Pérez Herrera, Sofía Victoria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   « Teritoriální plánování a prostorová spravedlnost: Paradox regionální decentralizace a jeho dopad na region Aysén (Chilská Patagonie) ABSTRAKT Předkládaná práce se zabývá problematikou modelu územního plánování realizovaného ...
  • Arte y ritual en Chichén Itzá: Los dioses y los hombres 

   Defence status: DEFENDED
   Kostičová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Bernardino de Sahagún a předkolumbovské pojetí fungování světa 

   Defence status: DEFENDED
   Trčková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   (česky) Tato diplomová práce si klade za cíl zdokumentovat vnímání fungování světa předkolumbovskými Aztéky na základě raně koloniálního textu Historia general de las cosas de Nueva España. Jejím autorem je františkánský ...
  • The Brazilian Agrarian-industrial Towns of Jan Antonín Baťa (1940 - 1965): Bata Shoe Company's Ideal Industrial Town as Transnational Crossings of Urban Planning Ideas 

   Defence status: DEFENDED
   Costa da Silva, Davi (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Tématem mé diplomové práci jsou města, jež v letech 1941-1965 vybudoval v Brazílii český podnikatel Jan Antonín Baťa, a to konrétně Batatuba, Vila CIMA - Indiana, Mariápolis, Bataguassu a Batayporã. Na fenomén těchto ...
  • Cestovní ruch v Peru: vývoj, současný stav, vize 

   Defence status: DEFENDED
   Pošepná, Zdeňka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Tato práce se zabývá rozvojem cestovního ruchu v Peru od 19. století do dnešní doby na základě cestovních deníků a cestopisů psaných cestovateli, pocházejícími převážně z Evropy a Spojených států amerických. Práce dále ...
  • Control Machete: současná mexická populární hudba ve společenském kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Straková, Zita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Diplomová práce obsahuje analýzu tvorby monterreyské hudební skupiny Control Machete, která náležela k hudebnímu proudu 90. let v mexickém Monterrey zvaném Avanzada Regia. Tvorba dané hudební formace reflektuje dva základní ...
  • Diverging Migratory Tendencies of the Youth in Central Europe - Case Studies of the Hungarian and Czech Models 

   Defence status: DEFENDED
   Abdel-Salam, Nóra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 6. 2017
   Politické a ekonomické změny posledních tří desetiletí měly různé účinky na životy a vyhlídky mladých lidí v Maďarsku a České republice. Devastující důsledky spojené s těžkostmi hospodářské krize v posledních několika ...
  • Emigrace z Kanárských ostrovů na Kubu, 1860-1914 

   Defence status: DEFENDED
   Špitálská, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   (česky): Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s tématem Kanárské emigrace na Kubu ve druhé polovině devatenáctého a na počátku dvacátého století. Pro lepší orientaci autorka zvolila časové rozhraní mezi léty 1860 ...
  • Gilberto Freyre a premena obrazu otroka v brazílskej spoločnosti 20. storočia 

   Defence status: DEFENDED
   Töžérová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Diplomová práca sa zameria na problematiku otroctva a jeho odraz v brazílskej spoločnosti a v brazílskej historiografii 20. storočia. Tento fenomén rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil brazílske dejiny, spoločnosť a kultúru. ...
  • The hero and the image of nationalism in Colombia. The sculptures at Centennial Park and at the Park of Independence, (1883-1910). 

   Defence status: DEFENDED
   Ramirez Bolivar, Juan Gabriel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Hrdina a obraz nacionalismu v Kolumbii, Sochy v Parque del Centenario (1883-1958). Hlavním cílem mé diplomové práce je analyzovat a určit vztah mezi konstrukcí panteonu hrdinů v Kolumbii a snahou konsolidovat národní ...
  • Hnutí Mexicanidad ve středním Mexiku 

   Defence status: DEFENDED
   Leisky, Michelle (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 9. 2022
   Dissertation The Movement of Mexicanidad in Central Mexico focuses on the movement of Mexicanidad and its widespread ritual praxis of Aztec dance (Danza Azteca-Mexica). The aim of this study is to present the movement of ...
  • Huehuetlatolli - morální ponaučení nejen starých Aztéků 

   Defence status: RECOGNIZED
   Deylová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 9. 2009
   The diploma thesis "Huehuetlatolli - moral lessons not only of the old Aztecs" examines this rather unknown genre of Nahua literature from various viewpoints. The original form of these probably only orally transmitted ...
  • Huehuetlatolli: morální ponaučení nejen starých Aztéků 

   Defence status: DEFENDED
   Deylová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Diplomová práce "Huehuetlatolli - morální ponaučení nejen starých Aztéků" analyzuje z několika různých hledisek tento méně známý literární žánr nahuaského písemnictví. Původní podobu pravděpodobně ústně tradovaných útvarů ...
  • Image of Spain and Portugal in English written travelogues in 1750' 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Branda, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   v českém jazyce Diplomová práce se zabývá rozborem a interpretací anglicky psaných cestopisů druhé poloviny 18. století, popisujících Španělsko a Portugalsko. Jedná se o dva původní texty a jeden překlad z italštiny, všechny ...
  • Image of Spain and Portugal in English written travelogues in 1750' 

   Defence status: DEFENDED
   Branda, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   v českém jazyce Diplomová práce se zabývá rozborem a interpretací anglicky psaných cestopisů druhé poloviny 18. století, popisujících Španělsko a Portugalsko. Jedná se o dva původní texty a jeden překlad z italštiny, všechny ...
  • Immigrants vietnamiens à Prague avant et après 1989 en perspective transgénérationelle et transnationale 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   SHRNUTÍ Tato diplomová práce prezentuje výsledky historického šetření příchodu a existence vietnamských imigrantů v Praze mezi lety 1974 a 1993. Metodologicky je výzkum založen na rozhovorech s pamětníky programu socialistického ...
  • Impact of Narcoterrorism on the Security Environment in the Americas 

   Defence status: DEFENDED
   Kristlík, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Tato disertační práce si klade za cíl předložit strategickou kvalitativní ekonomickou analýzu průmyslu ilegálního obchodu s drogami, jež se ve své moderní formě vyvinul napříč americkými kontinenty především v druhé polovině ...
  • Indiáni Otavalo, obraz indiánske kultury v kontextu rozvoje turistického ruchu 

   Defence status: DEFENDED
   Pikousová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Práce se zabývá životem a tradicemi ekvádorských Indiánů Otavalo, a především se zaměřuje na vysvětlení toho, zda a jak je pro ně důležité uspět v moderním světě. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak Indiáni Otavalo sami sebe ...
  • Indiánská textilní rukodělná tvorba v Oaxace 

   Defence status: DEFENDED
   Melicharová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Tato diplomová práce je případovou studií tří textilních kooperativů, tvořených ženami ze tří indiánských etnik z mexického státu Oaxaca: Galvain Cuy (Zapotékové, komunita Teotitlán del Valle), Jiñi Ñuu (Mixtékové, komunita ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV