• Enterální výživa na bázi syrovátky a její vliv na glykemickou variabilitu v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Jirků, Jitka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 5. 6. 2020
   Background: The most patients in intensive care experience hyperglycemia. These may include patients with pre-existing diabetes or stress hyperglycemia as an organism's offense reaction. Our aim is not only to correct this ...
  • Enterální výživa u onkologických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Šulcová, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi enterální výživy a jejím vlivem na život onkologických pacientů. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část shrnuje problematiku malnutrice, nutriční podpory s větším ...
  • Fyziologická výživa adolescentů a jejich informovanost o zásadách zdravého stravování 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Anežka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 2. 2020
   This thesis deals with the topic of Physiological nutrition of adolescents and their knowledge of healthy eating principles and habits. The theoretical part of this paper defines the term adolescence and explains the ...
  • Kvalita života a vývoj nutričního stavu pacientů na domácí parenterální výživě 

   Defence status: DEFENDED
   Vítková, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 8. 2018
   My Bachelor thesis focuses on life quality evaluation and nutritional status development in patients on a home parenteral nutrition (HPN). Theoretical part focuses on general information about patient examination after ...
  • Malnutrice - příčiny a preventivní opatření 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Kristýna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá tématem malnutrice, jejími příčinami a prevencí. Cílem práce je zjistit, zda respondenti dotazníkového šetření předchází vzniku malnutrice. Zkoumaný soubor čítá 347 osob v produktivním věku, ...
  • Mléko a mléčné výrobky a jejich vnímání mladými dospělými 

   Defence status: DEFENDED
   Valchová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Raná dospělost je obdobím tvorby vrcholné kostní hmoty, která je jedním ze základů prevence osteoporózy ve vyšším věku. Příjem mléka a mléčných výrobků jako zdroje dobře vstřebatelného vápníku je v tomto věku stále velmi ...
  • Nutriční návyky studentů lékařských fakult 

   Defence status: DEFENDED
   Vařejková, Hana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Diplomová práce se zabývá nutričními zvyklostmi studentů lékařských fakult. Teoretická část popisuje úlohu výživy a jednotlivých živin v potravě. Současně jsou zde zmíněna důležitá výživová doporučení, výživové omyly, ...
  • Příjem stravy se zaměřením na bílkoviny u pacientů na standardním interním oddělení 

   Defence status: DEFENDED
   Kulichová, Štěpánka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 26. 6. 2020
   Introduction: The dietary intake of the elderly, especially the protein intake, is very important as to avoid any complications and for the proper course of hospitalization. Prerequisite for this thesis is that within the ...
  • Vliv parenterální a enterální výživy na nutriční stav pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Kopička, Ondřej (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
  • Vliv vysokoproteinové enterální výživy na nutriční stav pacientů v intezivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Jirků, Jitka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Východisko: Práce prezentuje široký pohled na problematiku zajištění dostatečné nutriční podpory (enterální výživy) s vysokým množstvím bílkoviny pro cílovou skupinu pacientů v intenzivní péči. Pacienti na těchto odděleních ...
  • Význam nutričního terapeuta v edukaci diabetika 

   Defence status: DEFENDED
   Šulcová, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV