• Charakterizace samoorganizujících se molekul a jejich využití v kapilární elektroforéze 

   Defence status: DEFENDED
   Hodek, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá využitím nově syntetizovaných derivátů α-cyklodextrinu, 2I -O-cinnamyl-α-cyclodextrinu a 3I -O-cinnamyl-α-cyclodextrinu, v kapilární elektroforéze. Jejich unikátní vlastností je tvorba agregátů ...
  • Chromatographic characterization of polyaniline-coated stationary phases 

   Defence status: DEFENDED
   Taraba, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   (CZ) Tato dizertační práce se zabývá fyzikálně-chemickou charakterizací stacionárních fází potažených polyanilinem. V první části byly chemickou polymerizací anilinium(1+) chloridu in-situ modifikovány povrchy sorbentů na ...
  • Degradace aktivní farmaceutické látky canagliflozinu pomocí elektrochemické oxidace 

   Defence status: DEFENDED
   Bolíková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Tato bakalářská práce je zaměřena na degradaci aktivní farmaceutické látky canagliflozinu prostřednictvím elektrochemické oxidace. Cílem je prozkoumat vliv daných podmínek měření na samotný průběh a výsledek elektrochemické ...
  • Determination of proteinogenic amino acids by high-performance separation techniques 

   Defence status: DEFENDED
   Hodek, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   (CZ) Proteinogenní aminokyseliny patří mezi základní stavební jednotky živých organismů. Proto byl v poslední době výzkum v metabolomice zaměřen na vývoj rychlých a citlivých analytických metod pro stanovení aminokyselin. ...
  • Elektroforetické stanovení organických kyselin v průmyslových roztocích 

   Defence status: DEFENDED
   Taraba, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Tato práce se věnuje vývoji a optimalizaci podmínek úpravy vzorků dvou průmyslových pokovovacích roztoků obsahujících chromité ionty a kyselinu šťavelovou, maleinovou, octovou nebo citronovou a jejich následné elektroforetické ...
  • Elektroforetické stanovení rivaroxabanu 

   Defence status: DEFENDED
   Petrák, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Kapilární elektroforéza je metoda používaná ve farmaceutické analýze z důvodu nízkých nákladů, rychlosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Tato diplomová práce se zabývá vývojem elektroforetické metody pro stanovení ...
  • Elektroforetické stanovení sacharidů v nektaru z květů 

   Defence status: DEFENDED
   Hurychová, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 7. 2021
   Tato práce se zabývá vývojem a základní validací metody stanovení obsahu sacharózy, glukózy a fruktózy v nektaru z květů. Využívá metodu kapilární elektroforézy s bezkontaktní vodivostní detekcí. V teoretické části jsou ...
  • Elektroforetické stanovení tantalu v recyklátech chladicích kapalin 

   Defence status: DEFENDED
   Gogulin, Semen (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Práce se věnuje vývoji elektroforetických metod stanovení tantalu v recyklátech chladicích kapalin používaných ve výrobě tantalových kondenzátorů, a zároveň separace tantalu od chemicky podobného niobu. Při vývoji metod ...
  • Extrakce tryptofanu a jeho metabolitů z rostlinného materiálu a jejich separace micelární elektrokinetickou chromatografií 

   Defence status: DEFENDED
   Gogulin, Semen (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
  • Komplexní fyzioterapie u popáleninových stavů 

   Defence status: DEFENDED
   Petrová, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 6. 2006
  • Komplexní rehabilitace po popálení obličeje 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášková, Martina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Komplexní rehabilitace po popálení obličeje a krku 

   Defence status: DEFENDED
   Marešovský, Lukáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
  • Komplexní rehabilitace po popálení ruky 

   Defence status: DEFENDED
   Grabcová, Miroslava (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 6. 2008
  • Mobilizace markerů elektroosmotického toku v kapilární elektroforéze 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Kapilární zónová elektroforéza je separační metoda, která se využívá k separaci nabitých látek v elektrickém poli. Látky putují k detektoru díky vlastní elektroforetické mobilitě a elektroosmotickému toku v kapiláře. ...
  • Nepřímé stanovení heparinu kapilární elektroforézou 

   Defence status: DEFENDED
   Filounová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Heparin is a mixture of sulfonated polysaccharides which is negatively charged. Heparin is a substance which is important in organism and fundamentally affects its physiology. Main attribute of heparin is anticoagulation ...
  • Optimalizace elektroforetického stanovení proteinogenních aminokyselin 

   Defence status: DEFENDED
   Pravdová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 6. 2017
  • Optimalizácia elektroforetického stanovenia protamínu a inzulínu 

   Defence status: DEFENDED
   Molnárová, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Táto práca sa venuje optimalizácií stanoveniu protamínu a inzulínu pomocou kapilárnej zónovej elektroforézy. Počas experimentov sa optimalizovalo zloženie základného elektrolytu, jeho pH a spôsob dávkovania. Postupne sa ...
  • Použití statistického přístupu pro vývoj HPLC metod 

   Defence status: DEFENDED
   Vymyslický, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Cílem této diplomové práce byl vývoj systematického postupu pro vývoj HPLC metod pomocí statistického přístupu design of experiments. Systém byl vyvinut na základě vývoje tří HPLC metod na stanovení čistoty účinných látek. ...
  • Príprava a charakterizácia polyanilínom potiahnutých stacionárnych fáz dopovaných striebrom 

   Defence status: DEFENDED
   Pátereková, Viktória (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   The aim of this study is a preparation of polyaniline stationary phases doped with silver for application in HPLC. Various polyaniline coated stationary phases differing in the addition of AgNO3 were polymerized. Some of ...
  • Přehled možností fyzioterapie u pacientů v chronickém stadiu popáleninového traumatu 

   Defence status: DEFENDED
   Braná, Klára (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 6. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV