• Autorské právo v informační společnosti a na vnitřním trhu Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Mikita, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 9. 2018
   Autorské právo je speciálním civilně-právním odvětvím, které se s rozvojem internetu dostalo do popředí zájmu globální informační společnosti. Participativní web generuje uživatelský obsah, jehož povaha má jak autorskoprávní, ...
  • Licenční smlouvy ve vztahu k ochranným známkám 

   Defence status: DEFENDED
   Dráb, Ladislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   The thesis deals with license agreements in relation to trademarks, specially the trademark license agreement. The thesis contains in its theoretical interpretation of the concept and sources of the license agreement. There ...
  • Mezinárodní systémy ochranných známek se zvláštním zřetelem na porovnání české a německé úpravy ochranných známek 

   Defence status: DEFENDED
   Schulz, Marcus (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 12. 2006
  • Ochrana osobnosti jako prostředek obrany proti nesprávnému úřednímu postupu 

   Defence status: DEFENDED
   Vlk, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 6. 2006
  • Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Kalíšek, Jindřich (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 9. 2018
   Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek - Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Strana 1 z 3 Intellectual property rights protection of computer programs, information ...
  • Patentové litigace s mezinárodním prvkem 

   Defence status: DEFENDED
   Košík, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 6. 2020
   With the development of society, we get into situations where it is also necessary to protect what cannot be touched. We begin to get into a situation where we protect what cannot be reached, which is intangible rights. ...
  • Pojem díla v autorském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Tuláček, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 12. 2020
   130 Pojem díla v autorském právu Abstrakt Tématem práce je autorské dílo, jeho pojem v právním vymezení, a dále ve smyslu metaprávním, čili jak vymezuje autorské dílo umění, jednak sami umělci a jednak umělecké instituce. ...
  • Právní ochrana počítačových programů 

   Defence status: DEFENDED
   Šurina, Štefan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 9. 2018
   (česky) Právní ochrana počítačových programů Předložená práce se zabývá právní ochranou počítačových programů. Práce poskytuje statickou, dynamickou a realizační perspektivu právní ochrany. Cílem práce je poskytnout komplexní ...
  • Právní ochrana uměleckého výkonu 

   Defence status: DEFENDED
   Leška, Rudolf (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Dizertační práce podává přehled práva umělecko-interpretačního (práva výkonných umělců), včetně historických a právně-teoretických základů oboru, vztahu k jiným oborům práva a právním odvětvím, výkladu osobnostních a ...
  • Právní úprava průmyslového vlastnictví a jeho ochrana 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáčková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 11. 2012
   This dissertation brings reflection over Protection of Industrial Property as a part of modern legal systems, which is getting more and more importance in legal systems of all states. The dissertation deals with the ...
  • Uživatelská práva v informační společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsa, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   1 G. Shrnutí Uživatelská práva v informační společnosti Disertační práce Uživatelská práva v informační společnosti se zaměřuje na výjimky a omezení autorských práv (dále jen omezení autorských práv) jako na oblast, která ...
  • Vliv rozvoje technologií na autorské právo 

   Defence status: DEFENDED
   Dobeš, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
  • Vývoj a limity autorskoprávní ochrany v globální informační společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Andruško, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 2. 2017
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Právnická fakulta Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního DISERTAČNÍ PRÁCE Vývoj a limity autorskoprávní ochrany v globální informační společnosti ANOTACE Řešitel: Mgr. Alena ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV