• Aplikace práva soudem z právně-sociologické perspektivy 

   Kučerová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 4. 2012
   JUDr. Pavla Kučerová Aplikace práva soudem z právně-sociologické perspektivy Résumé Práce Aplikace soudem z právně-sociologické perspektivy se zabývá jednak jedincem, který právo v rámci soudnictví aplikuje, jednak samotným ...
  • Co je závazné ze soudního rozhodnutí? (česko-anglické srovnání) 

   Novák, Luděk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   What is Binding in a Judicial Decision? (Czech-English Comparison) The aim of my thesis is to answer the question what is binding in judicial decision in Czech-English comparison. It thus deals with the issue of bind- ...
  • Další vzdělávání právníků v odborných profesích 

   Čech, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 10. 2013
   Resumé: Vzdělání nekončí získáním maturitního vysvědčení či univerzitního diplomu, ale pokračuje s námi po celou profesní dráhu. Téma diplomové práce jsem si vybral při práci se specialisty na vzdělávání u přípravy online ...
  • Diskriminace na základě pohlaví a limity práva 

   Pukovcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   ZÁVĚR Postavení ženy ve společnosti spolu s dosaženým stupněm jejího faktického zrovnoprávnění je významným indikátorem celkové civilizační vyspělosti dané země, politické kultury a dosažené kvality života. Demokracie je ...
  • Diskurzivní teorie a princip kontradiktornosti v právu 

   Stříbrná, Alžběta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 2. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá diskurzivní teorií a jejím promítnutím do stylu soudcovského rozhodování a soudní argumentace. Diskurzivní teorie je postavena na základním předpokladu, že k dobrání se pravdivého poznání je ...
  • Economics in Legal Decision-Making 

   Broulík, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
  • Ekonomická analýza dispozitivních právních norem 

   Brož, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
  • Ekonomická analýza práva v judikatuře 

   Hubková, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 10. 2012
   DIPLOMOVÉ PRÁCE Ekonomická analýza práva v judikatuře Pavlína Hubková Podle Richarda Posnera je ekonomie "silný nástroj k analýze velkého množství právních otázek, avšak většina právníků není schopná spojit ekonomické ...
  • Empirická analýza právní argumentace v rozhodnutích Nejvyššího správního soudu ČR v letech 2004-2011 

   Mlynařík, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Předkládaná práce si klade za cíl navázat na primární výzkum uveřejněný v článku "Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland," jehož autory jsou Marcin Matczak, Matyas Bencze a ...
  • Etické a právní aspekty asistované reprodukce 

   Blažek, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 2. 2011
   Resumé Předmětem předložené rigorózní práce jsou, jak ostatně z jejího názvu vyplývá, právní a etické aspekty asistované reprodukce. Cílem práce byl nejen pokus o zmapování stávajícího právního stavu, pokud jde o právní ...
  • Feministická právní teorie 

   Kvasová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   v českém jazyce Feministická právní teorie Diplomová práce pojednává o feministické právní teorii, mladém a dynamickém právním odvětví, které představuje jednu z výzev současného práva. Tato teorie je spojením práva a ...
  • Filozofické, teoretické a praktické aspekty právní úpravy dopingu 

   Jiřištová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   57 Kapitola VI. Závěrečná kapitola Shrnutí problému. Sportovec z úvodního příběhu se cítí jako obětní beránek boje za čistotu sportu a táže se, zdali nejsou dnešní antidopingová pravidla příliš přísná a nebylo by možno ...
  • Formalismus v právu 

   Brezina, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 4. 2014
   Resumé Tématem této práce je "formalismus v právu" jakožto pojem, který se prolíná podstatnou částí moderního právního myšlení. Tato práce ukazuje, že bývá obvykle vnímán jako pojem kritický, avšak bez jednoznačného a ...
  • Hate speech throughout the continents 

   Fleček, Robin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 5. 2017
   1 Abstract Thesis title: Hate speech throughout the continents The aim of this thesis is to shed light on standings and rulings of the United States Supreme Court and the European Court of Human rights in hate speech cases. ...
  • Interpretace multilingválních textů právních předpisů 

   Fatura, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 4. 2013
   This thesis deals with the possibilities of interpretation of legal texts au- thentic in more than one language and attempts to analyze the approaches applicable as a possible solution of contradictions between various ...
  • Jazyk a překlad v právu 

   Lipertová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 10. 2018
   Jazyk a překlad v právu Cílem této práce je zkoumání spojení práva a jazyka se zaměřením na právní překlady. Autorka též rozebírá dějinný vývoj právního překladu a současně mnohojazyčnost v Evropské unii. Práce je členěna ...
  • Jazyková a literární stránka soudních podání 

   Tranová, Hong Chi (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Cílem této diplomové práce je zlepšit formální stránku českých soudních podání. Formální stránkou se myslí jazyk, syntax a celkový styl psaní soudních podání advokáty. V ČR je tento právní aspekt opomíjen. Neexistuje žádná ...
  • Judikatura a její publikace 

   Králík, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Institut upravených soudních rozhodnutí a jejich publikace pro potřeby právní praxe se v našem právním prostředí vyskytuje nejméně od 13. století, stejně jako v některých jiných evropských zemích. Ve středověku se publikovaná ...
  • Kauza, její protějšek v anglo-americkém právu a smysl smluvního práva 

   Šebeková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 31. 1. 2013
   of the Master thesis This Master thesis deals with an institute of the Czech contract law - kauza (causa). The example of kauza (and consideration) illustrate the tendency of legal systems to keep institutes once they have ...
  • Komparace role soudců v mezinárodních soudních orgánech 

   Mikoláš, Alexander (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 12. 2013
   Komparace role soudců v mezinárodních soudních orgánech Abstrakt Bezprostředním tématem této práce jsou dva z nejvýznamnějších současných mezinárodních soudních orgánů: Soudní dvůr Evropské unie, v úzkém slova smyslu, a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV