Now showing items 1-20 of 291

  • 10. výročí od založení první republiky a jeho obraz v dobovém tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Škarková, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Bakalářská práce se věnuje jubilejnímu desátému výročí od založení Československé republiky a tomu, jaký význam této události přikládaly dobové noviny a potažmo také tehdejší společnost. Práce analyzuje čtyři stranické i ...
  • "Aféra Spiegel" a její obraz v Rudém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Dimitrov, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Alfred Fuchs 

   Defence status: DEFENDED
   Prausová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   (abstrakt) Cílem diplomové práce "Alfred Fuchs (1892 - 1941)" je zmapovat život a dílo Alfreda Fuchse. Tento vynikající novinář, spisovatel a překladatel byl po dlouho dobu neprávem opomíjen, přestože za svého života patřil ...
  • Alfred Hugenberg a jeho mediální koncern 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníčková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce "Alferd Hugenberg a jeho mediální koncern" přibližuje život Alfreda Hugenberga, jeho politickou činnost a utváření mediálního koncernu. Práce se podrobně věnuje jednotlivým fázím Hugenbergova života, ...
  • Analýza hudebního měsíčníku Gramorevue v letech 1965-1971 

   Defence status: DEFENDED
   Komárková, Karolina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 23. 1. 2019
   Diplomová práce se zabývá hudebním měsíčníkem ​Gramorevue (původně G​), který poprvé vyšel v roce 1965. Práce zkoumá prostřednictvím analýzy prvních sedmi ročníků měsíčníku ​G a doplňujícího rozhovoru s hlavním grafikem ...
  • Analýza komunistické propagandy na příkladu kolektivizace venkova 

   Defence status: DEFENDED
   Merta, Jonáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   Bakalářská práce "Analýza komunistické propagandy na příkladu kolektivizace venkova" rozkrývá komunistickou propagandu, hledá principy a stereotypy, na kterých je založena, a poukazuje na vazby mezi propagandou a ideologií. ...
  • Analýza mediálního prostředí v Hongkongu v letech 2005 až 2010 

   Defence status: DEFENDED
   Flanderová, Linda (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   (abstrakt) Diplomová práce se primárně zabývá hongkongským mediálním systémem v letech 2005- 2010 v kontextu se sociálním a politickým vývojem. Jejím hlavním cílem je deskriptivní analýza masových médií v oblasti ve ...
  • Analýza tiskových soudů v období 1. republiky na vybraných příkladech 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
  • Antisemitismus ve vybraných protektorátních periodikách 

   Defence status: DEFENDED
   Suk, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 3. 2010
   The work attempt to analyze the displays of anti-Semitism in these three types of Czech written printed periodicals: periodicals based originally on amusement and rest not designated to spread anti-Semitism ("exercise book ...
  • Ateizační politika ČSR v období od koce 40. do poloviny 50.let 20.století a její odraz v dobovém regionálním periodiku 

   Defence status: DEFENDED
   Muroň, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   The diploma thesis entitled The Atheization Policy of the Czechoslovak Republic from the End of 1940s to the Mid-1950s Illustrated on the Example of the Historical Regional Media introduces to the reader how Marxist-Leninist ...
  • Azyl občanů NDR na velvyslanectví NSR v Praze a jeho reflexe v českém dobovém tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Sabina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
  • "Bouncing Czech (energický Čech /nekrytý šek): Causa Robert Maxwell na britské mediální a ekonomické scéně" 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Robin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Diplomová práce se zabývá osobností Roberta Maxwella, jeho biografií, jeho působením na britské mediální a politické scéně. Práce se věnuje také Maxwellově knižní distribuci, založení jeho prvního nakladatelství a vlastnictví ...
  • Bulvárne noviny v premenách českej spoločnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Dorčáková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 6. 1. 2015
   Práca popisuje začiatky existencie bulvárnych denníkov na českom území. Okrem celkovej analýzy jednotlivých sledovaných titulov ponúka aj komplexný pohľad na problematiku bulvárnych novín, ich charakteristiku a zaradenie ...
  • Bulvární tisk jako nový mediální fenomén v postkomunistických zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Balatková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   (abstrakt) Diplomová práce "Bulvární tisk jako nový mediální fenomén v postkomunistických zemích" hodnotí situaci bulvárních deníků v porovnání se seriózními deníky na trhu v České republice a v Polsku, jakožto v zemích ...
  • Charakteristika týdeníku Krkonošská Pravda 

   Defence status: DEFENDED
   Dědková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Diplomová práce ,,Charakteristika týdeníku Krkonošská pravda" se zabývá okresními novinami trutnovského okresu. Krkonošská pravda vycházela v letech 1960-1990. Tato diplomová práce charakterizuje prvních deset ročníků ...
  • Charta 77 v dobovém mediálním a sociálním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Železný, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Tato diplomová práce si klade za cíl osvětlit hlavní aspekty nejostřejší části tištěné mediální kampaně proti Chartě 77, která probíhala od počátku ledna do počátku února 1977. Její ráz určovaly především články v ústředním ...
  • Časopis "El Checoslovaco en México" v letech 1942 - 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Trojanová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 29. 3. 2011
   Thesis "Magazine El Checoslovaco en México in 1942 - 1945" presents a detailed characteristic of El Checoslovaco en México (The Czechoslovak in Mexico) written monthly in Spanish, which was published in Mexico in 1942 - ...
  • Časopis "El Checoslovaco en México" v letech 1942-1945 

   Defence status: DEFENDED
   Trojanová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 3. 2. 2010
   Magisterská diplomová práce "Časopis El Checoslovaco en México v letech 1942-1945" podává detailní charakteristiku španělsky psaného měsíčníku El Checoslovaco en México, který vycházel v Mexiku v letech 1942-1945. Šlo o ...
  • Časopis "Svět práce" 1945-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Hettešová, Erika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   Bakalářská práce Časopis "Svět práce" 1945-1948 se zabývá vývojem, ideovým zaměřením a obsahovým i formálním rozborem týdeníku Československé sociální demokracie. V jednotlivých kapitolách se věnuje historii vzniku i zániku ...
  • Časopis Arbeiter Illustrierte Zeitung a jeho působení v československém exilu 

   Defence status: DEFENDED
   Arabadjieva, Stefana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   This thesis presents the German magazine Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ), one of the greatest illustrated papers at the time of Weimar Republic. The weekly was founded in the beginning of 1920s as a propaganda organ ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV