Now showing items 1-20 of 35

  • Diskvalifikace člena voleného orgánu (a jiných osob) v důsledku porušení povinnosti při výkonu funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Ichnovská, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 15. 5. 2023
   This diploma thesis deals with the disqualification of members of governing bodies (and other persons) as consequence of their breach of duty. The aim of the thesis is to determine whether the current form of disqualification ...
  • Likvidace obchodní společnosti s nedostatkem majetku 

   Defence status: DEFENDED
   Steinbachová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Likvidace obchodní společnosti s nedostatkem majetku Abstrakt Diplomová práce se v první řadě věnuje situacím, ve kterých se může ocitnout zrušená obchodní společnost s nedostatkem majetku. Pojednává tak mimo jiné o ...
  • Likvidátor - práva a povinnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kartous, Diana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
  • Limity akcionářských dohod 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Limits of shareholders' agreements - Resumé This diploma thesis deals with the limits of shareholders' agreements. Its goal is not only to introduce the legal concept of the shareholders' agreements themselves, with regard ...
  • Obchodní korporace v. svěřenský fond z pohledu věřitele 

   Defence status: DEFENDED
   Kolenský, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Obchodní korporace v. svěřenský fond z pohledu věřitele Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá rozborem právní úpravy regulující fungování kapitálových společností a svěřenských fondů, konkrétně pak problematiky mající ...
  • Obchodní svěřenský fond 

   Defence status: DEFENDED
   Horejšová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Business Trust This diploma thesis deals with the designation of the trust as a possible operator of a business enterprise, and so its use as an equivalent of a business corporation. The main goal is to compare these two ...
  • Obnovení likvidace (§ 208, 209 OZ) 

   Defence status: DEFENDED
   Aulisa, Valentina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 5. 2020
   Reinstatement of liquidation (ss. 208, 209 of the Civil Code) This diploma thesis deals with the legal regulation of the continuing and reinstated liquidation pursuant section 208 and 209 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil ...
  • Ochrana věřitelů při likvidaci společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Moc, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Diplomová práce se zabývá ochranou věřitelů při likvidaci obchodních společností, podle nové právní úpravy, účinné od 1. 1. 2014. Ačkoliv byla předchozí právní úprava považována za precizní a do ve velké míry byla převzata ...
  • Ochrana věřitelů společnosti v likvidaci 

   Defence status: DEFENDED
   Christelbauer, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   1 Ochrana věřitelů společnosti v likvidaci Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá ochranou věřitelů, kterou jim právní úprava poskytuje v průběhu likvidace. Tato problematika zůstává aktuální i po rekodifikaci soukromého ...
  • Orgány kapitálové obchodní společnosti v likvidaci 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Bodies of limited companies in liquidation Abstract This diploma thesis shows the position of the liquidator and the relation with other bodies of the stock corporation in process of liquidation of the stock corporation ...
  • Péče řádného hospodáře při akvizicích v České republice a SRN 

   Defence status: DEFENDED
   Slezáková, Sylva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The thesis contributes to the ongoing discussion pertaining the concept of due managerial care and the business judgment rule in Czech law and aims to explore the aforementioned in the context of acquisition transactions, ...
  • Péče řádného hospodáře v komparativním pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Choutka, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Resumé Práce se zabývá konceptem povinnosti péče řádného hospodáře, jak je upravena v právním rámci České republiky a Spolkové republiky Německo; konkrétně je srovnávána aplikace této povinnosti na členy představenstva a ...
  • Podnikání zahraničních osob prostřednictvím odštěpného závodu 

   Defence status: DEFENDED
   Ulip, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   Podnikání zahraničních osob prostřednictvím odštěpného závodu Abstrakt Diplomová práce předkládá popis a analýzu právních aspektů souvisejících s problematikou podnikání zahraničních osob prostřednictvím odštěpného závodu ...
  • Pojetí péče řádného hospodáře v českém právním řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   1 Abstract This thesis deals with the issue of due managerial care in the Czech legal order. While using descriptive, analytical and comparative methods, it offers a complex discussion of this duty of members of statutory ...
  • Porovnání převodu podílu a obchodního závodu 

   Defence status: DEFENDED
   Šíma, Michael (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 5. 2019
   Tato diplomová práce se zaměřuje na aspekty související s uskutečněním transakce prostřednictvím převodu podílu nebo obchodního závodu. Ačkoliv se oba převody mohou na první pohled zdát z ekonomického hlediska obdobné, ...
  • Porovnání přístupů k otázce souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnaneckého poměru v obchodních korporacích ve francouzském a českém právním řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Babulíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Comparison of approaches to the issue of the concurrence of the performance of the function of a member of the statutory body and the employment relationship in commercial corporations in the French and Czech legal order ...
  • Postavení statutárního orgánu obchodní korporace v likvidaci 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 1. 2022
   Postavení statutárního orgánu obchodní společnosti v likvidaci Abstrakt Četnost případů obchodních korporací v likvidaci má stoupající trend, přesto se nedá říci, že by akademický zájem tématiku likvidací dostatečně pokrýval. ...
  • Povinná účast žen v orgánech obchodních korporací 

   Defence status: DEFENDED
   Martiňáková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 5. 2020
   77 Abstract Obligatory representation of women on corporate boards The main topic of this master thesis deals with obligatory women representation on boards of stock listed companies from the theoretical point of view with ...
  • Povinnost loajality člena statutárního orgánu obchodní společnosti a povinnost loajality společníka obchodní společnosti v jejich vzájemném srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Hubáček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Povinnost loajality člena statutárního orgánu obchodní společnosti a povinnost loajality společníka obchodní společnosti v jejich vzájemném srovnání Abstrakt Podle platné právní úpravy tíží jak společníka, tak člena ...
  • Povinnost péče řádného hospodáře v komparativním pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Kasl, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 5. 2016
   Hlavním záměrem při tvorbě této práce bylo poskytnout příspěvek do diskuse o výkladu vybraných právních pojmů obsažených v české koncepci péče řádného hospodáře za použití komparativního srovnání s dosud (dle mého vědomí) ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV