Now showing items 1-20 of 25

  • Bernard Williams: Odstranění otrocké morálky 

   Defence status: DEFENDED
   Svěrák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 6. 2020
   Bernard Williams často čelí kritice, že sice provádí přesvědčivou dekonstrukci etických systému, avšak v jeho myšlení není přítomna žádná alternativa. Na podobné stížnosti odpovídá, že odstraněním etických teorií uvolnil ...
  • Climate change and the Non-Identity Problem in Derek Parfit's work 

   Defence status: DEFENDED
   Svěrák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 2. 2. 2023
   The aim of my project is to reconstruct Derek Parfit's examination of the Non-Identity Problem (NIP) with special emphasis on the example of climate change understood as a version of NIP. In the first part, I establish the ...
  • Fikcionalismus v právu a morálce 

   Defence status: DEFENDED
   Janeček, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tématem této bakalářské práce je teorie fikcionalismu, a to především ve vztahu k morálce a právu. Autor nejprve čtenáře seznamuje s tradičními přístupy k normativním výrokům - kognitivismem a nonkognitivismem. Poté na ...
  • G. E. Moore: Kritika metafyzické etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomý, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Cílem této bakalářské práce je vyložit kritiku metafyzické etiky, o které mluví G. E. Moore ve IV. kapitole své knihy Principia Ethica. Protože jádrem této kritiky je tzv. naturalistický klam, je nutné nejprve vysvětlit, ...
  • G. Lipovetsky: Etika, která nebolí 

   Defence status: DEFENDED
   Zavadilová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   The bachelor thesis follows and critically interprets the proposition about the development of ethics and morality in Le Crépuscule du devoir by Gilles Lipovetsky on the specific examples of the approaches towards ethics ...
  • G. Lipovetsky: Etika, která nebolí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pavelcová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Bakalářská práce si klade za cíl sledovat a kriticky interpretovat tezi o vývoji etiky a morálky u Gillese Lipovetského, a to na konkrétních příkladech z dějin etiky a jejích současných reflexích. Práce by měla objasnit, ...
  • Human enhancement: vize lepšího lidstva? 

   Defence status: DEFENDED
   Stránecký, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Michal Stránecký - Human Enhancement: Vize lepšího lidstva? (Diplomová práce v oboru filosofie) ABSTRAKT Human Enhancement: Vize lepšího lidstva? Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou Human Enhancement, tedy ...
  • "Jus post bellum" spravedlnost po válce 

   Defence status: DEFENDED
   Kopečný, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Teorie spravedlivé války hodnotí spravedlnost válečných konfliktů. Tradiční části teorie zkoumají spravedlivost zahájení války (jus ad bellum) a spravedlivost jejího vedení (jus in bello). K nim v poslední době přibývá ...
  • Kritické soudy a standard vkusu podle Davida Humea 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzal, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
  • Legitimita umělých potratů dnes 

   Defence status: DEFENDED
   Palkosková, Mirka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   (česky): Práce se zabývá problematikou umělých potratů. Zaměřuje se na obvyklý způsob obhajoby potratů v České republice a podrobuje jej kritickému zkoumání. Vychází ze současné podoby filozofické diskuze o umělých potratech, ...
  • Liberalism and its justification in contemporary political philosophy 

   Defence status: DEFENDED
   Cíbik, Matej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 12. 2015
   Táto dizertačná práca sa snaží odpovedať na jednu základnú otázku: čo môžeme filozoficky povedať na obhajobu liberalizmu ako spôsobu politickej existencie spoločnosti. Práca pozostáva z troch častí. V prvej kriticky ...
  • Liberální perfekcionismus jako stabilizační prvek demokracie 

   Defence status: DEFENDED
   Dyčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   This diploma thesis aims to argue for compatibility of liberal perfectionist political theory with liberal-democratic system and sketch desirable consequences of liberal- perfectionistic policies in practice. It is divided ...
  • Lidská práva a rovnost 

   Defence status: DEFENDED
   Kalous, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Problematika koncepce dobra v teorii spravedlnosti Johna Rawlse Řešitel: Jiří Kalous Vedoucí práce: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. Abstrakt Teorie spravedlnosti Johna Rawlse je jednou z nejvlivnějších knih politické filosofie ...
  • Lidská přirozenost u Benedicta de Spinozy 

   Defence status: DEFENDED
   Haiklová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Tato práce je členěna do několika části. V teoretické části této práce bylo pojednáno o Spinozově pojetí substance, substanciálních atributech a o modu rozlehlosti a myšlení. Tato teoretická část byla přípravným stupněm ...
  • Lidský život a filosofie. Pokus o filosofickou interpretaci Epikúrova Listu Menoikeovi 

   Defence status: DEFENDED
   Pech, Robin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tématickým oborem bakalářské práce je Epikúrova etika. Z dochovaných Epikurových textů se etice věnuje zejména List Menoikeovi. Proto byl právě tento text zvolen za východisko práce. Provedený rozbor tohoto textu ukazuje, ...
  • O nebezpečích plynoucích z legalizace eutanázie 

   Defence status: DEFENDED
   Břeň, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   V bakalářské práci s názvem O nebezpečích plynoucích z legalizace eutanázie je nastíněno několik utilitaristických argumentů ve prospěch legalizace eutanázie a dále argumenty, které myšlenku její legalizace odmítají. ...
  • Pojatie zla v Platónových dialógoch Protagoras a Gorgias 

   Defence status: DEFENDED
   Kotoč, Branislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Cieľom tejto práce je ukázať, v čom spočíva eticky zlé konanie v rámci dvoch Platónových dialógov - Protagoras a Gorgias. Preskúmaním možnosti rôznych druhov motivačných síl v rozhodovaní ukážeme, že Sokrates si bol vedomý ...
  • Pojem lidského světa v myšlení Hannah Arendtové 

   Defence status: DEFENDED
   Kettner, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Práce se zabývá koncepcí lidského světa v myšlení Hannah Arendtové. Východiskem zde bude rozdíl mezi existencí člověka v přírodě a ve světě. Druhou z nich lze chápat jako svým způsobem umělou, jelikož člověk sám je pro ...
  • Pojem vůdcovství v Aristotelově díle Politika a Platónově díle Ústava 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   In this bachelor thesis titled "The Meaning of Leadership in Plato's Republic and Aristotle's Politics ", I offer a comparison of the respective passages in the Republic and the Politics that are central to understand the ...
  • Princip férovosti ako základ teórie politického záväzku 

   Defence status: DEFENDED
   Cíbik, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   V tejto práci, ako už aj jej názov môže naznačovať, sa snažíme vysporiadať sa s problémom politického záväzku, ktorý podľa nás leží v samom srdci politického myslenia. Z histórie filozofie vieme, že ustanovenie nezávislého ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV