• Analýza genderových vztahů a konceptu romantické lásky v románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí 

   Defence status: DEFENDED
   Kubová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 17. 2. 2016
   Diplomová práce se zabývá genderovými vztahy, konstrukcí romantické lásky a problematikou nevěry v románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Dané koncepty jsou zkoumány prostřednictvím nástrojů feministické literární ...
  • Archetypální analýza románu Radky Denemarkové Příspěvek k dějinám radosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlisová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 13. 2. 2019
   Diplomová práce se zabývá feministickou archetypální analýzou románu Radky Denemarkové Příspěvek k dějinám radosti s intersekcionálním přesahem k problematice pomsty za znásilnění či rape-revenge. Metodologicko-teoretická ...
  • Diskurzivní obraz ženy v národě 

   Defence status: DEFENDED
   Prokůpková, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tématem této diplomové práce je diskursivní konstrukce obrazu ženy v českém národě v 70.- 90. letech 19. století. Jedná se o období, kdy vrcholil proces formování českého národa a docházelo k rozšíření národní ideologie ...
  • Female Genital Mutilation/Cutting v postkoloniálním a genderovém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Králová Ježková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   This thesis concerns subject of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C), ritual commonly - but inaccurately - named female circumcision. In the thesis I analyze two autobiographical texts written by women who got through ...
  • Gender v povinné literatuře - Staré řecké báje a pověsti: genderová analýza díla 

   Defence status: DEFENDED
   Zochová, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Diplomová práce Gender v povinné literatuře - Staré řecké báje a pověsti: genderová analýza díla se zaměřuje na literární reprezentaci genderové problematiky v daném díle převyprávěném Eduardem Petiškou. Vlastní analýza ...
  • Genderová analýza knihy Němci od Jakuby Katalpy se zaměřením na koncepty mateřství a rodičovství 

   Defence status: DEFENDED
   Mazancová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Diplomová práce s názvem Genderová analýza knihy Němci od Jakuby Katalpy se zaměřením na koncepty mateřství a rodičovství je genderovou literární analýzou v názvu práce již zmiňované knihy se zaměřením na koncepty mateřství ...
  • Genderová analýza textů o českých urozených ženách raného středověku a jejich podílu na náboženském životě 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
  • Genderová analýza vybraných básní Edgara Allana Poea - Smrt krásných žen 

   Defence status: DEFENDED
   Zákostelnová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The diploma thesis "Gender analysis of selected poems by Edgar Allan Poe - The Death of a Beautiful Woman" deals with a gender literary analysis of selected poems by the novelist Edgar A. Poe. The given concepts are examined ...
  • Genderová analýza vybraných čítanek pro 1. a 2. ročník ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   The diploma thesis A Gender Analysis of Reading-Books for Pupils of 1st and 2nd Years of Primary Schools focuses on the topic of gender in education. Specifically, it examines the ways in which female and male characters ...
  • Genderová literární analýza románu Nouzový východ od Richarda Yatese 

   Defence status: DEFENDED
   Gondeková, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Anotace: V diplomové práci s titulem Genderová literární analýza románu Nouzový východ od Richarda Yatese použiji kvalitativní interpretační analýzu s prvky diskurzivní analýzy, a to k interpretaci děje a postav knihy z ...
  • Genderový rozměr náboženství a spirituality: Případová studie výzkumu spirituálního vnímání pražských studentů a studentek 

   Defence status: DEFENDED
   Modlitbová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   V diplomové práci se zaměřím na genderové aspekty spirituality za využití podkladů z výzkumů Říčana a Janošové, neboť jde o dosavadní nejširší výzkum spirituality v naší republice. Použiji tak data od 1498 studentů a ...
  • Helimadoe a Petrolejové lampy: genderová analýza děl Jaroslava Havlíčka 

   Defence status: DEFENDED
   Teclová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   The master thesis Helimadoe and Petrolejové lampy: A Gender Analysis of Jaroslav Havlíček's Novels examines selected texts and conveys gender-focused interpretations. The analysis of both of Havlíček's novels is carried ...
  • Komparace způsobů genderové socializace na stránkách časopisu Sluníčko v letech 1977 a 2012 

   Defence status: DEFENDED
   Vyskočil, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Diplomová práce Komparace způsobů genderové socializace na stránkách časopisu Sluníčko v letech 1977 a 2012 se zabývá prezentací genderu v tištěném časopise pro nejmenší děti. Konkrétně zkoumá a porovnává způsoby zobrazování ...
  • Koncept násilí v románu Radky Denemarkové Kobold. Přebytky něhy. Přebytky lidí. 

   Defence status: DEFENDED
   Fridrichová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Diplomová práce s názvem Koncept násilí v románu Radky Denemarkové Kobold. Přebytky něhy. Přebytky lidí. se zabývá zkoumáním reprezentace násilí ve vybraném literárním textu české autorky z hlediska genderové analýzy. ...
  • Koncepty mateřství a otcovství ve vybraných románech Petry Soukupové 

   Defence status: DEFENDED
   Lubinová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Thesis The Concepts of Motherhood and Fatherhood in Selected Novels of Petra Soukupová will be through the tools of feminist literary theory analyze three contemporary novels of the Czech authoress- Pod sněhem (2015), K ...
  • Povídka Žlutá tapeta Charlotte Perkins Gilmanové z hlediska feministických literárních teorií 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
  • Role žen a mužů ve vybraných staroseverských ságách 

   Defence status: DEFENDED
   Fiedlerová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The roles of women and men in selected Old Norse sagas diploma thesis focuses on literary analysis of two Old Norse sagas - the Volsunga Saga and the Laxdœla saga - from the perspective of gender theory. Each of the sagas ...
  • Tělo pod dohledem. Tělesnost a sexualita v próze Krásné zelené oči. 

   Defence status: DEFENDED
   Levy, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Diplomová práce Tělo pod dohledem. Tělesnost a sexualita v próze Krásné zelené oči se zaměřuje na genderovou analýzu literárního díla, které samo o sobě tematizuje genderové vztahy a zvýznamňuje "ženskou" zkušenost. V ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV