• Budování aritmetické triády ve dvou matematicko-didaktických prostředích: "Sousedé" a "Barevné trojice" 

   Defence status: DEFENDED
   Otradovcová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 1. 2012
   Diplomová práce se věnuje budování matematického schématu aditivní triády u žáků 1. stupně ZŠ pomocí dvou matematicko-didaktických prostředí "Sousedé" a "Barevné trojice", která se vyskytují v učebnicích matematiky, jež ...
  • Cesty a strategie žáků 10-12letých při řešení vybraného typu slovních úloh 

   Defence status: DEFENDED
   Strnádková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Název: CESTY A STRATEGIE ŽÁKŮ 10-12 LETÝCH PŘI ŘEŠENÍ VYBRANÉHO TYPU SLOVNÍCH ÚLOH Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na problematiku vybraných slovních úloh, které dělají všeobecně žákům problémy při jejich řešení. V ...
  • Děda Lesoň jako motivační výukové prostředí pro hospitalizované a nemocné děti 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá použitím sémantického aritmetického prostředí "Děda Lesoň" při experimentální výuce nemocného dítěte. Prvním cílem práce bylo ověřit motivační sílu tohoto prostředí. Za tímto účelem byl realizován ...
  • Didaktická hra jako prostředek otevírání geometrického světa 

   Defence status: DEFENDED
   Nečasová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Cílem diplomové práce je představit geometrickou hru s tělesy jako didaktický prvek do výuky prostorové geometrie. Aktivita je možnou alternativou, jak dle platných školských norem zprostředkovat žákům vstup do světa ...
  • Didaktická hra jako prostředek otevírání geometrického světa 

   Defence status: DEFENDED
   Malcová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Cílem diplomové práce je zkoumat myšlenkové procesy žáků při řešení úloh z geometrického manipulativního prostředí Parkety. Toto prostředí Parkety jsem rozpracovala a uvedla typové úlohy. Popsala jsem také, do jakých ...
  • Didaktické prostředí aditivních mnohouhelníků a mnohostěnů 

   Defence status: DEFENDED
   Sukniak, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 1. 2014
   Název: Didaktické prostředí aditivních mnohoúhelníků a mnohostěnů Abstrakt: Hlavním cílem práce je zavedení nového didaktického matematického prostředí, které by bylo atraktivní zejména pro žáky 2. a 3. stupně, ale také ...
  • Hry v geometrii 1. st. ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Myšková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022
   5 Abstract This diploma thesis is called The Games in Primary School Geometry and it describes the benefits of the games in teaching geometry as a teaching method for acquiring and strengthening geometric knowledge. The ...
  • Jak žáci prvního stupně rozumí termínům o tělesech 

   Defence status: DEFENDED
   Sukniak, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Název: Jak žáci prvního stupně rozumí termínům o tělesech Abstrakt: Hlavním cílem práce je získat první zkušenosti s přípravou, realizací, evidencí a analýzou experimentů v oblasti didaktiky matematiky. Práce se skládá ze ...
  • Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky 

   Defence status: DEFENDED
   Kochová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   OF THE THESIS The topic of this thesis is to study the cognitive processes (especially perception, imagination and thinking) of blind pupils through experiments with geometric objects. Tools of the experiment are four tasks ...
  • Komparace řešitelských strategií matematických úloh žáků 1. st. ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Wasilewská, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 1. 2016
   Cílem této diplomové práce je popsat úlohu pojetí výuky zejména v oblasti matematiky a porovnat řešitelské strategie matematických úloh žáků I. stupně ZŠ, jež jsou vedeni odlišnými přístupy. V teoretické části se zaměřuji ...
  • Komunikační hra s tělesy jako cesta k vytváření geometrických představ 

   Defence status: DEFENDED
   Schimmerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Tato práce se zabývá prostorovou představivostí dětí mladšího školního věku. Provedený experiment sleduje taktilní manipulaci při vyloučení zraku a schopnost komunikovat hmatový vjem druhému člověku. Práce je teoreticky ...
  • Kritická místa matematiky na 1. st. ZŠ vyučované Hejného metodou 

   Defence status: DEFENDED
   Landíková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 5. 2021
   The thesis on "Critical places at the first stage of primary school in the teaching of mathematics by the Hejný method" focuses on the problematic places of the Hejný method, which make it difficult for teachers and ...
  • Krychlové stavby v geometrii na 1. st. ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Asarlidu, Sofia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 1. 2011
   Tato diplomová práce je věnována krychlovým tělesům a jejich využití v geometrii na 1. st. ZŠ, a to především z hlediska cíleného rozvíjení prostorové představivosti dětí mladšího školního věku. Teoretická část je zaměřena ...
  • Mimovýukové matematické aktivity jako nástroj hledání cest ke konstruktivistickému přístupu k vyučování 

   Defence status: DEFENDED
   Matalová, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   A b s tr a ct The thesis f ocuses on af ter school mathematical activities w hich may help the teacher to improve his education style. A notice board mathematical competition and a maths study g roup both named Ematika are ...
  • Nástroje pro budování vlastní edukační strategie 

   Defence status: DEFENDED
   Pešinová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Nástroje pro budování vlastní edukační strategie Abstrakt: Cílem této diplomové práce je seznámit se s nástroji na popis edukačního stylu učitele, který byl navržen M. Hejným a jeho týmem. Ve své práci využívám diplomovou ...
  • Pohyb v matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Muchová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   V této práci se zabývám využitím pohybových aktivit v hodinách matematiky. Za použití metod dotazníku a experimentu jsou zpracovány kapitoly, jež nabízí řadu pohybových aktivit. Některé z nich jsou již v současné době ...
  • Pojmotvorný proces v prostředí čtverečkovaného papíru 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 5. 2009
   Má diplomová práce je zaměřena na geometrická prostředí geoboardu, tečkovaného papíru, čtverečkovaného papíru a trojúhelníkového papíru. Nejdříve zkouším experiment sama na sobě, objevuji Pickovu formuli pro trojúhelníkový ...
  • Poznávání geometrických tvarů 

   Defence status: DEFENDED
   Sýpalová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Diplomová práce Poznávání geometrických tvarů se zaměřuje na rozvoj prostorové představivosti žáků za pomoci tangramu. Tuto pomůcku matematicky zkoumá a ukazuje možnosti jejího použití ve výuce matematiky na prvním stupni ...
  • Práce s pomůckami v geometrii 1. st. ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Nováčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   diplomové práce: Tématem diplomové práce jsou učební pomůcky pro výuku geometrie na 1. stupni základní školy. Teoretická část představuje možné přínosy užívání učebních pomůcek v souvislosti s poznávacím procesem žáka a ...
  • Prostředí Krokování jako nástroj rozvoje žákova porozumění číslu a aditivním operacím 

   Defence status: DEFENDED
   Janešová, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 5. 2009
   V diplomové práci je využito prostředí Krokování jako nástroj, jímž lze budovat porozumění číslu jako operátoru i jako adrese a číselným operacím sčítání a odčítání. V přípravné části je podrobně popsáno prostředí Krokování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV