• Agresivita ve zdravotnictví a možnosti jejího zvládání 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Barbora (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
  • Bezpečí a kvalita poskytovaných zdravotnických služeb v oblasti perioperační péče 

   Defence status: DEFENDED
   Panušková, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Bakalářská práce "Bezpečí a kvalita poskytovaných zdravotnických služeb v oblasti perioperační péče" se zabývá problematikou kontroly kvality ošetřovatelské péče ve vybraných lůžkových zdravotnických zařízeních a zároveň ...
  • Další profesní vzdělávání všeobecných sester v oblasti edukace pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Rousková, Ivana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Cílem bakalářské práce "Další profesní vzdělávání všeobecných sester v oblasti edukace pacientů" bylo zjistit na základě průzkumného šetření obecné postoje a motivaci všeobecných sester v následné a domácí péči pro další ...
  • Faktory ovlivňující spánek pacientů na vybraných chirurgických jednotkách intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Dvorská, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   The Bachelor thesis "Factors influencing sleep in patients attended at selected surgical units of intensive care" is focused on finding the most frequent factors that negatively affect sleep of patients treated at selected ...
  • Harmonizace rodinného a pracovního života českých sester 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Dana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   Background: The bachelor's thesis "Harmonization of family and work life of Czech nurses" deals with the possibility of reconciling family life with the demanding profession of nurse. Aims: The aim of the questionnaire ...
  • Historie Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a její působení na území Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Panská, Veronika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Jedná se o historicko deskriptivní bakalářskou práci, ve které je stručně popsána historie Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. V práci je zdokumentován vznik Kongregace v 17. století ve Francii, příchod ...
  • HIV/AIDS: nemoc, která mění životy 

   Defence status: DEFENDED
   Boštíková, Štěpánka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
  • Intervence sester v souvislosti s prevencí spánkové deprivace pacientů na jednotkách intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Martina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   V odborné literatuře lze najít celou řadu studií zabývajících se problematikou spánku v souvislosti s výkonem práce ve směnném provozu. Naopak málo studií se věnuje podmínkám pro kvalitní odpočinek a spánek pacientů ...
  • Kvalita pracovního života vybraných skupin všeobecných sester 

   Defence status: DEFENDED
   Taušová, Adéla (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Bakalářská práce "Kvalita pracovního života vybraných skupin všeobecných sester" se zabývá porovnáním kvality pracovního života sester pracujících na jednotce intenzivní péče a sester pracujících na léčebně dlouhodobě ...
  • Kvalita života pacienta se zeleným zákalem 

   Defence status: DEFENDED
   Hašková, Martina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kvality života pacientů se zeleným zákalem. Jejím cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s obtížemi a změnami, kterými jsou tito pacienti v průběhu života omezováni. ...
  • Kvalita života u pacientů s fibrilací síní 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlá, Svetlana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   Cíl: Cílem práce Kvalita života u pacientů s fibrilaci síní bylo zjistit, do jaké míry onemocnění zasahuje do kvality života pacientů a jak je ovlivňována kvalita života v souvislosti s věkem, pohlavím a formou tohoto ...
  • Mínění sester o zdravotnickém systému v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Drábová, Michaela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Bakalářská práce "Mínění sester o zdravotnickém systému v ČR" řeší aktuální problémy související s úvahami o změnách organizace a řízení zdravotnictví v ČR. Záměrem práce bylo přinést pohled sester na stávající zdravotnický ...
  • Muž jako poskytovatel ošetřovatelské práce 

   Defence status: DEFENDED
   Bůžek, František (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Záměrem bakalářské práce "Muž jako poskytovatel ošetřovatelské péče", zda se mužů konajících povolání všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře a zdravotnického asistenta, dotýkají genderové stereotypy. Bakalářská práce ...
  • Násilí a agresivita na zdravotnickém pracovišti se zaměřením na pracoviště akutní psychiatrické péče 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Tomáš (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Záměrem bakalářské práce bylo přinést základní informace o agresivitě na vybraných pracovištích Psychiatrické nemocnice Bohnice. V rámci zpracování bakalářské práce byl zadán dotazník 194 respondentům vykonávajícím povolání ...
  • Násilí ve zdravotnickém týmu a možnosti jeho řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Tomšovicová, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Záměrem bakalářské práce "Násilí ve zdravotnickém týmu a možnosti jeho řešení" je přinést stručný přehled základních relevantních poznatků o problematice mobbingu a bossingu zmapováním dostupné, již publikované, odborné ...
  • Organizační a psychosociální faktory práce sester na vybraných pracovištích FN Motol 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Hana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
  • Poranění při poskytování ošetřovatelské péče 

   Defence status: DEFENDED
   Škrabánková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   When performing nursing care, injuries can ocur that can end anger the health of health care professionals. These injuries include not only injuries with a sharp object, which also brings the risk of infectious diseases, ...
  • Pracovní adaptace absolventek škol v oboru Všeobecná sestra 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáčková, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Bakalářská práce "Pracovní adaptace absolventek v oboru Všeobecná sestra" pojednává o vstupu všeobecných sester po absolvování školy do zaměstnání. Pracovní adaptace je velmi důležitým momentem každého absolventa školy. ...
  • Pracovní spokojenost všeobecných sester na vybraných pracovištích FN Motol 

   Defence status: DEFENDED
   Karafiát, Jan (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Bakalářská práce na téma "Pracovní spokojenost všeobecných sester na vybraných odděleních FN Motol je zaměřena na zjištění pracovní spokojenosti absolventů vysokých a vyšších odborných škol ve FN Motol. Práce je rozdělena ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV