Now showing items 1-10 of 10

  • Forma, tvar a myšlení moderního robota 

   Defence status: DEFENDED
   Krajník, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   V této práci bych rád podal popis robota jakožto stroje jak po fyzické, tak po psychické stránce. Budu postupovat od toho, jak by měl vypadat na první pohled a jaké by měl mít funkce, přes úvahu o struktuře konstrukční ...
  • Jak zprostředkovat středoškolákům širší pohled na logiku 

   Defence status: DEFENDED
   Lauschmannová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Logic, form and argument 

   Defence status: DEFENDED
   Nevrkla, Svatopluk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   The goal of this thesis is to defend and explain the claim that traditional logical analysis is not the best tool for studying natural language argumentation. The most common critique directed at employment of logical ...
  • Logical foundations of fuzzy mathematics 

   Defence status: DEFENDED
   Běhounek, Libor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 10. 2009
   Předložená disertační práce sestává z autorových publikovaných článků o logických základech fuzzy matematiky, doplněných strhující studií (tvoricich úvodní část disertace), ve které je představen formálně logický přístup ...
  • Logika dokazatelnosti a její filozofická reflexe 

   Defence status: DEFENDED
   Filippi, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   V matematické části je zpracováno téma autoreference v aritmetice. Při úvahách i důkazech je užit vyšší programovací jazyk, což umožňuje dospět ke známým výsledkům Gödela, Rossera a Löba přirozeným způsobem. V závěru je ...
  • The malfunction concept in complex systems 

   Defence status: DEFENDED
   Švarný, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
   Práce se zabývá konceptem malfunkce a nemoci, které charakterizuje jako neobvyklé či nežádoucí chování daného komplexního systému. Podobnosti a rozdílnosti mezi umělou a přirozenou myslí, jednoduchými a komplexními systémy ...
  • Posouzení výhod a nevýhod OOP databází vzhledem k relačním databázím 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
   Existují různé přístupy k modelování bází dat. V této práci se snažím identifikovat silná a slabá místa aktuálně používaných databázových technologii. Ať už to jsou klasické relační databáze, tak databáze, které používají ...
  • Problémy komunikace s počítačem v přirozeném jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Sirůčková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 2. 2010
   Ve své práci se snažím poukázat na to, jak je pochopení přirozeného jazyka složité. A ačkoli jej používáme každý den, není snadné jej jednoduše popsat natož jej přesně matematicky definovat. Ale pokud se chceme bavit s ...
  • Významné směry v umělé inteligenci 

   Defence status: DEFENDED
   Šudoma, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Práce studuje deskripční logiky jako metodu reprezentace znalostí umělé inteligence, popisuje historický vývoj reprezentace znalostí vedoucí k vzniku deskripčních logik a srovnává jejich výhody a nevýhody se systémy rámců, ...
  • Vzájemná srovnání axiomatických systémů modálních logik 

   Defence status: DEFENDED
   Pelikán, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá modálními logikami z formálního pohledu. Jsou v ní de novány základní formální systémy a jsou předvedeny hlavní vztahy mezi nimi.

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV