• Analýza a srovnání lifestylových časopisů a jejich ekvivalentů vycházejících jako příloha českých deníků 

   Adamcová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tato bakalářská práce porovnává na základě kvantitativní analýzy lifestylové časopisy s lifestylovými přílohami českých deníků. Teoretická část je zaměřena na analyzovaná média - popisuje jejich historii i současný stav a ...
  • Analýza nejlépe hodnocených příspěvků v diskuzích na českých internetových zpravodajských serverech 

   Šponer, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   Cílem práce je zjistit, jak vypadá nejlépe hodnocený příspěvek v diskuzích tří českých zpravodajských online serverů - idnes.cz, novinky.cz a aktualne.cz. Nejlépe ohodnocený komentář byl analyzován z hlediska pěti kritérií ...
  • Česká tištěná média a hromadný nástup internetu 

   Naumenko, Iurii (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Oblastí zájmu této bakalářské práce jsou tištěná média v České republice a jejich reakce na hromadný nástup internetu, potažmo síťových médií. V první, teoretické části se věnujeme historii vzniku a vývoje internteu v ...
  • Ekonomické aspekty působení mediálních organizací v internetovém prostředí 

   Marek, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
  • Externí firemní periodika neboli palubní časopisy dopravců působících v České republice 

   Kestřánková, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Diplomová práce pojednává o současných palubních časopisech dopravců působících v České republice. Palubní časopisy, řadící se mezi externí firemní periodika, jsou zasazeny do kontextu marketingové a mediální komunikace a ...
  • Fenomén digital labor a jeho různorodé projevy v blogosféře v České republice 

   Umlaufová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   (abstrakt) Diplomová práce Fenomén digital labor a jeho různorodé projevy v blogosféře v České republice si klade za cíl přiblížit současné pojetí pojmu digital labor a jeho aplikovatelnost na prostředí české blogosféry. ...
  • Konkurenční boj na trati Praha-Ostrava v českých denících 

   Zemanová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Diplomová práce s názvem Konkurenční boj na trati Praha-Ostrava v českých denících, se zabývá způsobem, jakým média informovala o dění na železnici v době nástupu třetího dopravce na tuto trať v období od 1. 10. 2012 do ...
  • Konstruování reality ve zpravodajství a vztah k mimomediální skutečnosti 

   Jirglová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Diplomová práce představuje rozbor a komparaci dvou realit, u kterých je na základě teorií, jejichž výklad je součástí textu, předpokládán rozdílný charakter. V první části práce je ukotven teoretický rámec tématu, který ...
  • Kvalitativní analýza mediálního diskurzu pravicově orientovaného blogu cz.altermedia.info 

   Bártová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Předmětem kvalitativní analýzy mediálního diskurzu, kterou se ve své diplomové práci zabývám, je krajně pravicový internetový blog s Altermedia, jenž je umístěn na adrese http://cz.altermedia.info. Cílem práce je odhalit ...
  • Mediální obraz chudoby ve vybraných českých médiích 

   Turečková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   anglicky This thesis captures the media image of poverty in the Czech Republic, which is presented in four national daily newspapers on pages dealing with reporting. This work is divided into theoretical part, methodological ...
  • Mediální obraz vytvářený tradičními a novými médii: Komparativní analýza mediální reprezentace na příkladu prezidentských voleb 2018 

   Houdková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   With the beginning of the Internet era a lot of the traditional media characteristics along with the classic media theories changed. The foundations of this diploma thesis are built on the question whether the traditional ...
  • Moderování a regulace čtenářských diskuzí na českých zpravodajských serverech 

   Netrvalová, Sabina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   S nástupem druhé internetové éry po roce 2001 a vzniku Webu 2.0 se zásadním způsobem zvětšil podíl internetových uživatelů na tvorbě jeho obsahu. Období, jež trvá dosud, je charakteristické otevřenou komunikací mezi tvůrci ...
  • Net generace na sociálních sítích v České republice 

   Bicanová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra mediálních studií Bc. Monika Bicanová Net generace na sociálních sítích v České republice Diplomová práce Praha 2017 Autor ...
  • Obsah generovaný uživateli a jeho využívání v pořadech mainstreamových českých audiovizuálních médií 

   Fraj, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   This thesis looks at user-generated content within Czech audiovisual mainstream media. It places this user-generated content within the wider context of citizen journalism, while also comparing this with professional ...
  • Překlápění obsahů (shovelware) mezi tištěnými médii a zpravodajskými servery v České republice 

   Némethová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Práce zkoumá trend vzájemného překlápění obsahů mezi tištěnou a on-line verzí vybraných českých celostátních deníků Mladé fronty DNES, Lidových novin, Práva a k nim přidružených zpravodajských serverů idnes.cz, lidovky.cz, ...
  • Přežiješ mládí? - Analýza televizního pořadu pro mládež 

   Voslář, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tématem bakalářské práce je analýza televizního pořadu ‚Přežiješ mládí?'. V práci by mělo být dosaženo důkladné analýzy, jejímž nástrojem bude sémiotická analýza jako metoda vhodná pro rozbor významové složky jakéhokoliv ...
  • Reportér - nový časopis v éře konvergence médií 

   Svobodová, Anežka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   Éra konvergence médií přináší pro tradiční média nové výzvy. Časopisy nechtějí přijít o své čtenáře, kteří se stále častěji přemisťují na internet. Čtenosti tištěných médií soustavně klesají. Lidé mají prostřednictvím ...
  • Role a postavení rozhlasu v době konvergence médií 

   Puklová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá rolí a postavením rozhlasu v době konvergence médií. Od 30. let 20. stol., kdy se stalo rozhlasové vysílání masovým médiem, si i přes veškeré změny v mediálním světě drží své postavení ve ...
  • Seznamovací online aplikace optikou teorie užití a uspokojení 

   Šulcová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Dating online applications have fundamentally changed the form of online dating. They are available on a mobile phone and are based on spatial proximity of users and ease of use. This diploma thesis focuses on users of ...
  • Sociální sítě jako zdroj pro online a tištěné zpravodajství v ČR 

   Svobodová, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Diplomová práce se zabývá problematikou využívání sociálních sítí jako zdroje v tištěné a online verzi českých celostátních deníků. Stěžejní částí práce je výzkum článků v deseti vybraných médiích metodou kvantitativní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV