• Analýza a srovnání lifestylových časopisů a jejich ekvivalentů vycházejících jako příloha českých deníků 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tato bakalářská práce porovnává na základě kvantitativní analýzy lifestylové časopisy s lifestylovými přílohami českých deníků. Teoretická část je zaměřena na analyzovaná média - popisuje jejich historii i současný stav a ...
  • Analýza nejlépe hodnocených příspěvků v diskuzích na českých internetových zpravodajských serverech 

   Defence status: DEFENDED
   Šponer, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   Cílem práce je zjistit, jak vypadá nejlépe hodnocený příspěvek v diskuzích tří českých zpravodajských online serverů - idnes.cz, novinky.cz a aktualne.cz. Nejlépe ohodnocený komentář byl analyzován z hlediska pěti kritérií ...
  • Analýza stereotypů v cestovatelských pořadech vybraných států subsaharské Afriky 

   Defence status: DEFENDED
   Ferreira de Sousa, Natalie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   This thesis aims to analyze stereotypes in Czech TV travel shows with a focus on the region of sub-Saharan Africa. The chosen form of research is a content analysis, divided into three parts: thematic, visual, and textual. ...
  • Česká tištěná média a hromadný nástup internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Naumenko, Iurii (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Oblastí zájmu této bakalářské práce jsou tištěná média v České republice a jejich reakce na hromadný nástup internetu, potažmo síťových médií. V první, teoretické části se věnujeme historii vzniku a vývoje internteu v ...
  • Ekonomické aspekty působení mediálních organizací v internetovém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
  • Externí firemní periodika neboli palubní časopisy dopravců působících v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kestřánková, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Diplomová práce pojednává o současných palubních časopisech dopravců působících v České republice. Palubní časopisy, řadící se mezi externí firemní periodika, jsou zasazeny do kontextu marketingové a mediální komunikace a ...
  • Fenomén digital labor a jeho různorodé projevy v blogosféře v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Umlaufová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   (abstrakt) Diplomová práce Fenomén digital labor a jeho různorodé projevy v blogosféře v České republice si klade za cíl přiblížit současné pojetí pojmu digital labor a jeho aplikovatelnost na prostředí české blogosféry. ...
  • Fenomén podcastu a jeho význam v současných médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Koucká, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se věnuje fenoménu podcastingu, který v posledních letech začal vstupovat nejen do tradičních médií, ale i do celé společnosti. Popisuje vznik, vývoj a určité charakteristiky tohoto fenoménu, ale ...
  • Hyperlokální média v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   The aim of this master's thesis is to introduce hyperlocal media in the Czech Republic. In the theoretical part, the topic of hyperlocal media will be presented from the viewpoint of professional and citizen-journalism, ...
  • Internetové memy a jejich virální potenciál 

   Defence status: DEFENDED
   Limanovský, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Tato diplomová práce pojednává o fenoménu internetových memů. S teorií memů přišel evoluční biolog R. Dawkins koncem sedmdesátých let minulého století jakožto kulturní analogií genů. O několik desítek let později se pojem ...
  • Komunikace Andreje Babiše na sociálních sítích jako rutinní informační zdroj pro novinářskou práci a přímý informační zdroj pro veřejnost 

   Defence status: DEFENDED
   Tomeš, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá obsahem sociálních sítí Andreje Babiše a jejich funkcí jako informačního zdroje. Práce se snaží zachytit a popsat aktuální trendy politické komunikace, to vše s důrazem na využívání sociálních ...
  • Konkurenční boj na trati Praha-Ostrava v českých denících 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Diplomová práce s názvem Konkurenční boj na trati Praha-Ostrava v českých denících, se zabývá způsobem, jakým média informovala o dění na železnici v době nástupu třetího dopravce na tuto trať v období od 1. 10. 2012 do ...
  • Konstruování reality ve zpravodajství a vztah k mimomediální skutečnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Jirglová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Diplomová práce představuje rozbor a komparaci dvou realit, u kterých je na základě teorií, jejichž výklad je součástí textu, předpokládán rozdílný charakter. V první části práce je ukotven teoretický rámec tématu, který ...
  • Kvalitativní analýza mediálního diskurzu pravicově orientovaného blogu cz.altermedia.info 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Předmětem kvalitativní analýzy mediálního diskurzu, kterou se ve své diplomové práci zabývám, je krajně pravicový internetový blog s Altermedia, jenž je umístěn na adrese http://cz.altermedia.info. Cílem práce je odhalit ...
  • Luxusní tištěné tituly na českém mediálním trhu 

   Defence status: DEFENDED
   Chocholová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Diplomová práce pojednává o současných luxusních tištěných periodikách, jež vycházejí na českém trhu a jsou určena široké veřejnosti. V rámci teoretického zázemí je nejprve představen celý soudobý trh s tištěnými tituly v ...
  • Mediální gramotnost a kritické myšlení u dospívajících 

   Defence status: DEFENDED
   Zvelebilová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   ZVELEBILOVÁ, Kristýna. Mediální gramotnost a kritické myšlení u dospívajících. Praha, 2020. 131 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra ...
  • Mediální obraz chudoby ve vybraných českých médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Turečková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   anglicky This thesis captures the media image of poverty in the Czech Republic, which is presented in four national daily newspapers on pages dealing with reporting. This work is divided into theoretical part, methodological ...
  • Mediální obraz vytvářený tradičními a novými médii: Komparativní analýza mediální reprezentace na příkladu prezidentských voleb 2018 

   Defence status: DEFENDED
   Houdková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   With the beginning of the Internet era a lot of the traditional media characteristics along with the classic media theories changed. The foundations of this diploma thesis are built on the question whether the traditional ...
  • Moderování a regulace čtenářských diskuzí na českých zpravodajských serverech 

   Defence status: DEFENDED
   Netrvalová, Sabina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   S nástupem druhé internetové éry po roce 2001 a vzniku Webu 2.0 se zásadním způsobem zvětšil podíl internetových uživatelů na tvorbě jeho obsahu. Období, jež trvá dosud, je charakteristické otevřenou komunikací mezi tvůrci ...
  • Net generace na sociálních sítích v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Bicanová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra mediálních studií Bc. Monika Bicanová Net generace na sociálních sítích v České republice Diplomová práce Praha 2017 Autor ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV