• Archetypy v řecké mytologii 

   Defence status: DEFENDED
   Domanjová, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Tato práce se zabývá charakteristikou řecké mytologie a jejím specifikem. Pokouší se definovat mýtus a uvádí jeho odlišnosti a případné shody s pohádkovým příběhem. Přibližuje řeckou mytologii obecně - její vznik, vývoj, ...
  • Didaktická analýza učebnic OV-ZSV (průřezové téma Mediální výchova) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám učebnicemi, didaktickou analýzou učebnic, jejich využíváním v rukou učitelů a žáků. Především jsem se soustředila na průřezové téma Mediální ...
  • Etické a právní aspekty svobody slova 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
  • Fenomén smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Rozhoň, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   The following work explores the phenomenon of death, one of the oldest questions of mankind. It tracks the evolution of the perception of death in the tradition of European Thought since the intention for eternity, through ...
  • Formy vlády ve vybraných evropských státech 

   Defence status: DEFENDED
   Chval, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 7. 2015
   Téma této diplomové práce je Formy vlády ve vybraných evropských státech. Toto téma jsem zvolil z důvodu, že Česká republika se řadí mezi evropské státy s parlamentní formou vlády, s malými odlišnostmi a při tvorbě ústavy ...
  • Hledání současné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Fajfr, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   The thesis "Searching for today's education" deals with a dynamic relationship between contemporary postmodern society and school institution, which is the heritage of modern period. This relationship is conceived in two ...
  • Institut státního občanství Rakouské republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 10. 2017
   Název diplomové práce: Institut státního občanství Rakouské republiky Státní občanství je často definováno jako status osoby, která je podle práva daného státu uznána za jeho člena. Tento status je většinou spojen s určitými ...
  • Kvalita života dítěte předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Diplomová práce Kvalita života dítěte předškolního věku přináší pohled na dítě z hlediska filozofie výchovy a vychází z nadčasového odkazu J.A.Komenského a myšlenek současných odborníků, zabývajících se výchovou dítěte v ...
  • Morální problematika antisemitismu 30. let v díle Hannah Arendtové s aktuálním přesahem do problému islamofobie 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábek, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
  • Mýtické obrazy světa v keltské a slovanské mytologii (vztah mythos a logos) 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
  • Ontologicko-ontický rozvrh podmínek a předpokladů neautentického pobytu na příkladu neautenticky uměleckého díla 

   Defence status: DEFENDED
   Krcha, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 4. 2017
   The thesis deals with the issue of authentic or inauthentic work of art in the context of philosophy of authentic / inauthentic mode of existence (Dasein) as it was developed by Martin Heidegger in his Time and Being. The ...
  • Postavení prezidenta republiky v polském ústavním systému 

   Defence status: DEFENDED
   Kryska, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Lze tedy shrnout, že současná Ústava vykročila důmyslněji směrem k racionalizaci parlamentarismu, než tak učinila Malá ústava z roku 1992. Odstranila totiž třecí plochy, které často vedly ke konfliktům na linii prezident ...
  • Postavení prezidenta v ústavním systému Ruské federace 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlova, Diana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 1. 2007
  • Pravomoci Ústavního soudu ČR a Spolkového ústavního soudu SRN (srovnání) 

   Defence status: DEFENDED
   Ladýřová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 4. 4. 2011
   v českém jazyce Hlavním obsahem a zaměřením této diplomové práce jsou kompetence Ústavního soudu České republiky a Spolkového ústavního soudu Spolkové republiky Německo a jejich srovnání. Práce se člení na 4 části. V první ...
  • Právní úprava postavení politických stran 

   Defence status: DEFENDED
   Šálek, Stanislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Shrnutí Předkládaná diplomová práce pojednává o politických stranách, přičemž se ve velké většině zabývá jejich právní úpravou. Nevyužívá však pouze právních předpisů a jejich ustanovení, ale snaží se rovněž zasadit existenci ...
  • Právní úprava postavení politických stran v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Resumé Cílem diplomové práce je na základě ústavní a zvláštní zákonné právní úpravy zhodnotit postavení politických stran v ČR. Nejprve je analyzováno postavení politických stran v ČR jako demokratickém státě (ústavněprávní ...
  • Právní úprava postavení politických stran v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Holoubek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 10. 2021
   1 Abstrakt Cílem diplomové práce je podat ucelený obraz o právní úpravě regulující postavení a činnost politických stran v České republice, poukázat na její slabá místa a případně představit návrhy de lege ferenda. Diplomová ...
  • Prezident Ruské federace 

   Defence status: DEFENDED
   Hradský, Kamil (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   diplomové práce - Prezident RF Tato diplomová práce vznikla během mého studijního pobytu v Ruské federaci. S prací jsem začal v období, kdy venkovní teplota byla hluboko pod 20 stupni Celsia a dokončil jsem ji při teplotách ...
  • Problém autority z hlediska profesní etiky učitelské 

   Defence status: DEFENDED
   Šenekelová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem provedla reflexi pojmu autorita, především s ohledem na současný kontext (postmoderní situace) výchovy a vzdělávání. V praktické části byly ...
  • Problém jako prostředek výchovy k demokracii 

   Defence status: DEFENDED
   Klecandová, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá řešením problému jako důležitým prostředkem při výchově k demokracii. Pokud studenti řeší problémy týkající se školního či veřejného života na základě demokratických principů, jsou přímou zkušeností ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV