• Chyby pri akvizícii srbčiny ako cudzieho jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Stojanovičová, Zorica (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   (česky): V naší diplomové práci se zabýváme chybami, kterých se dopouštějí žáci při akvizici srbského jazyka. Zaměřili jsme se na gramatiku, ale i na pravopisnou stránku srbštiny. Informace byly od žáků získány formou ...
  • Frazeologický fond v díle Mira Gavrana 

   Defence status: DEFENDED
   Čauševič, Amra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práce nastiňuje definici pojmu frazém, při čemž vychází z odborných syntéz českých, chorvatských a slovenských frazeologů, a popisuje jeho typy, které slouží jako klíč pro práci s zvolenými texty. Stěžejní část práce je ...
  • Julijana Matanović - komentovaný překlad vybraných povídek 

   Defence status: DEFENDED
   Šnebergrová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Diplomová práce se bude věnovat komentovanému překladu vybraných povídek soudobé chorvatské spisovatelky Julijany Matanović z cyklu Zašto sam vam lagala. První část diplomové práce se zaměří na představení spisovatelky a ...
  • Kajkavské nářečí v současné chorvatské próze 

   Defence status: DEFENDED
   Popelková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Tématem bakalářské práce je výskyt a využití nářečních prvků v současné chorvatské próze. Nejprve jsou představeny typické rysy kajkavského nářečí, dále jeho dělení, a nakonec jednotlivé charakteristiky příznačné pro ...
  • Mezijazyková homonymie u sloves v češtině a srbštině 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Anděla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Tématem bakalářské práce je mezijazyková homonymie u sloves v češtině a v srbštině. Práce se zaměřuje především na slovesné prefixy a jejich vliv na změnu významu slovesa. Součástí práce je slovník česko-srbských homonym. ...
  • Slova cizího původu v češtině a srbštině se zaměřením na anglicismy a germanismy 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Anděla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   (česky) Tématem práce je formální adaptace anglicismů a germanismů v češtině a srbštině. Práce se zaměřuje především na substantiva a na jejich ortografickou a morfologickou adaptaci. Dále si všímá s tím spojených rozdílů ...
  • Současná srbská frazeologie ve srovnání s češtinou 

   Defence status: DEFENDED
   Altmanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce pojednává o srbské frazeologii, konkrétněji o průzkumu znalosti a používání vybraných srbských frazeologických přirovnání. Podává stručný souhrn historie frazeografie a frazeologie a idiomatiky v českém, srbském ...
  • Srovnání jazyka chorvatských a srbských překladů české a světové literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Janouškovcová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Diplomová práce je věnována srovnání chorvatského a srbského jazyka beletristiky a jejím základním cílem je zachycení jejich současného stavu. Teoretická část práce zahrnuje rovněž problém konceptu srbochorvatského jazyka ...
  • Výskyt a užívání variantních deklinačních koncovek substantiv v současném chorvatském jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Košař, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 6. 2020
   The thesis deals with the occurrence and use of variable declination endings in the contemporary Croatian language. Apart from the summary of occurrence of these variable endings found in grammar books and dictionaries of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV