• CPLP a pozice portugalského jazyka v mezinárodních organizacích 

   Defence status: DEFENDED
   Bedrníček, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   CPLP A POZICE PORTUGALSKÉHO JAZYKA V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH Bakalářská práce, Portugalistika Univerzita Karlova v Praze ANOTACE Práce se zabývá postavením portugalského jazyka v mezinárodních organizacích a rolí ...
  • Ekonomická situace v Portugalsku a její dopad na studenty a absolventy vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Vegnerová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
  • Funkční posuny formy na -ria v současné portugalštině 

   Defence status: DEFENDED
   Rundová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Ta to diplomová pr á ce , na zv aná "Funk čn í posun y f ormy na - r ia v sou ča sné por t ugal š t ině " , j e v ěnov ána komple xnímu předs ta vení s love sného pa r adi gma tu t zv. " formy na -r i a " ( v t r adi čním ...
  • Jazyková situace v Angole 

   Defence status: DEFENDED
   Ferreira de Sousa, Natalie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Cílem této bakalářské práce je stručně představit čtenáři jazykovou situaci v Angole. Hlavními tématy jsou historicko-sociologický vývoj portugalského jazyka a lokálních jazyků, jejich postavení na tomto zemí a situace ...
  • K problematice minulých časů v portugalštině a ve španělštině: kontrastivní studie na příkladu vybraného díla 

   Defence status: DEFENDED
   Weisová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   Tato diplomová práce se věnuje prostřednictvím kontrastivní metody o srovnání temporálního podsystému minulých časů indikativu v současné portugalštině a španělštině. Konfrontace jazyků natolik blízkých, mající společný ...
  • K problematice minulých časů v portugalštině a ve španělštině: kontrastivní studie na příkladu vybraného díla 

   Defence status: RECOGNIZED
   Weisová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   In our thesis entitled On the Issue of Past Tenses in Spanish and Portuguese: Constrastive Study Based on a Selected Work we have compared the past tense system in contemporary Spanish and Portuguese, in order to discover ...
  • Não mandarás!: Piropo em Portugues - uma perspectiva 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Piropo, jehož anglickým ekvivalentem je Street Remark, je jev sociolingvistický. Bylo o nem napsáno malé množství prací, ackoliv se jedná o jev univerzální. Portugalský piropo se zásadne odlišuje, jak od španelské tak i ...
  • Nová pravidla portugalského pravopisu a jejich používání v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Noemi (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Cílem diplomové práce je přehledně zmapovat jazykovou situaci v portugalsky mluvících zemích z hlediska pravidel pravopisu. Práce je členěna do několika hlavních kapitol. První část se zaměřuje na popis procesu šíření ...
  • Portugalská vlastní jména v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Robovská, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Tématem této teoreticko-empirické diplomové práce jsou portugalská vlastní jména, konkrétně jména osob, v češtině. Práce si klade za cíl zmapovat zacházení s touto okrajovou částí slovní zásoby v češtině, stanovit, jaké ...
  • Portugalština v Macau 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   (česky) Tato práce s názvem Portugalština v Macau si klade za cíl prozkoumat stav portugalského jazyka v této bývalé portugalské kolonii. Práce je členěna do několika hlavních kapitol. K podrobnému zmapování situace ...
  • Problematika kreolštin portugalského základu na příkladu kreolštiny z Kapverdských ostrovů 

   Defence status: DEFENDED
   Pelant, Matyáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
   Hlavním tématem této diplomové práce je problematika kreolštin portugalského základu - jejich vymezení vzhledem k ostatním jazykům a hlavně jazyku základu - portugalštině. Ukázali jsme, že tendencí moderní lingvistiky je ...
  • Problematika odborného jazyka Evropské Unie 

   Defence status: DEFENDED
   Šustková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Vstup České republiky do Evropské unie dne 1. 4. 2004 znamenal mimo jiné to, že se čeština stala jedním z plnohodnotných jednacích jazyků Společenství. Čeština se musela rychle seznámit se specifiky nového typu odborného ...
  • Problémy překladu portugalských minulých časů do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomý, Luděk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Nejen český student, který se začíná učit jakýkoli románský jazyk, během studia narazí na jednu z nejsložitějších kapitol gramatiky románských jazyků, jakou je bezpochyby odlišnost v kategorii času oproti češtině. Z pohledu ...
  • Role černé ženy v brazilské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Horynová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   The target of the bachelor work is to delineate progression of black woman in Brazilian society, her effect on that society but also existing difficulty to succeed in that society. During completing the bachelor work the ...
  • Role masky v obřadních obchůzkách v portugalském regionu Trás-os-Montes 

   Defence status: DEFENDED
   Pechová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
  • ,,Ser alguém pé frio" nebo-li ,,Tener mala pata": dva jazyky, dvě reality, dva pohledy 

   Defence status: DEFENDED
   Juračková, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Klíčová slova Portugalština, Španělština, Jazyk, Fráze, Etymologie Abstrakt Bakalářská práce hodlá zkoumat lexikální odlišnosti dvou románských jazyků - portugalštiny a španělštiny, především v rovině ustálených frází. ...
  • Sémantická analýza osobních zájmen v portugalštině 

   Defence status: DEFENDED
   Manďák, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Diplomová práce "Sémantická analýza portugalských osobních zájmen" se snaží zhodnotit význam a smysl osobních zájmen v současné portugalštině. Vzhledem k mnoha studiím, které se zpravidla týkají pouze některých typů ...
  • Sémantická analýza osobních zájmen v portugalštině 

   Defence status: RECOGNIZED
   Manďák, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 5. 3. 2009
   The goal of the thesis "Semantic analysis of personal pronouns in portuguese" is to analyse meaning and sense of personal pronouns in contemporary portuguese. Taking into account many studies considering only specific ...
  • Srovnání vývoje a užívání konjunktivu v portugalštině a španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   V této práci jsme se pokusili poukázat na nejdůležitější rozdíly používání konjunktivu v portugalštině a ve španělštině. Nešlo zde o statistický přehled výskytu jednotlivých výrazů, jelikož tomu nedovoluje rozsah práce. Z ...
  • Vybrané jazykové problémy při procesu tlumočení mezi češtinou a portugalštinou 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušovská, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Práce Vybrané jazykové problémy při procesu tlumočení mezi češtinou a portugalštinou roze- bírá z tlumočnického hlediska tyto dva jazyky, které patří do různých jazykových rodin. Úvod obsahuje motivaci pro výběr tématu a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV