• Analýza dramatické tvorby Biljany Srbjlanović v letech 1996-2003 

   Stehnová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 5. 2007
   Předmětem diplomové práce je analýza tvorby současné srbské dramatičky Biljany Srbljanovié (*1970). Dramatička v letech 1991 - 1996 vystudovala Fakultu dramatických umění v Bělehradě obor dramaturgie. Fakultu ukončila ...
  • Ideologie, hra, tajemství: Role slovinské moderní pohádky v letech 1945-1975 

   Slezáková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   The thesis deals with shapes of the Slovene fantastic tale in the 1945-1975's and looks into the roles which have been assigned to it by it's authors. The thesis assumes that during this period, there were three basic types ...
  • Josip Murn Aleksandrov 

   Nachlingerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Charakteristickými vlastnostmi Murnovy impresionistické estetiky jsou lyričnost, navázanost na přírodu a venkov. Převažuje krátká forma básní. V básních popisuje okolní svět, který vnímá částečně subjektivně, často se v ...
  • Král Matyáš, skutečnost a mýtus ve slovinské literatuře 

   Kastner, Katalin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Krále Matyáše lze považovat za jednu z nejzáhadnějších a nejrozporuplnějších postav slovinské literatury. Na základě náročného zkoumání jsem dospěla k závěru, že není možné stoprocentně určit, zdali se inspirací Matyášova ...
  • Krásná Vida: od lidové písně k dramatu toužení 

   Benhartová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   Krásnou Vidu lze považovat za jeden z ústředních symbolů slovinské literatury. S tím souvisí i její obsahová šíře. Od dob vzniku lidové písně, která ve formě balady zaznamenala konkrétní historickou událost, se tento motiv ...
  • Literární stopy Zofky Kveder v českém periodickém tisku mezi léty 1900 a 1906 

   Bernardová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tématem bakalářské práce je působení slovinské spisovatelky Zofky Kveder v českém periodickém tisku. Zaměří se na dobu autorčina pobytu v Praze od roku 1900 do roku 1906. Cílem práce bude prozkoumat, v jakých typech dobového ...
  • Sémantika prostoru ve slovinské meziválečné poezii 

   Kozár, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
   Tato studie se zabývá obdobím expresionismu ve slovinské literatuře. Toto období bylo literárními historiky nahlíženo různými zůsoby, navíc výzkum tohoto období byl ovlivněn ideologickými tlaky, zejména u autorů katolického ...
  • Slovinská alienativní poezie 

   Mžourková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 1. 2011
   Tématem naší práce je alienativní lyrika v rané tvorbě Daneho Zajce, Vena Taufera, Gregora Strniši (tj. sbírky z let 1958-1965) a zralé jádro poezie Svetlany Makarovičové (básně z 1. pol. 70. let 20. stol.). V téže době ...
  • Tam a zase zpátky: reálný a fantazijní svět ve fantazijích příbězích Jože Snoje 

   Slezáková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato práce se zabývá problematikou dvou světů (reálného a fantazijního) ve fantazijních příbězích Jože Snoje. Kvůli kontextu nejprve popisuje žánrovou strukturu dětské prózy a uvádí přehled slovinské prózy pro děti a mládež ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV