• Afghánský konflikt: časoprostorová analýza bojových aktivit hnutí Tálibán 

   Kalibová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   This diploma thesis deals with the temporal and spatial distribution of Taliban terrorist attacks in Afghanistan. It covers the period since the start of the Operation Enduring Freedom in October 2001, when the troops of ...
  • Analýza aktivit izraelské krajní pravice na Západním břehu 

   Mrázek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Izraelská okupace Západního břehu má mnoho negativních dopadů na život palestinských obyvatel. Jedním z nich je násilí páchané židovskými osadníky. Tématem práce je vysvětlit podmíněnosti těchto násilných aktivit a dát je ...
  • Analýza geopolitických vztahů Iráckého Kurdistánu s regionálními a globálními aktéry 

   Sommer, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Iraqi Kurdistan represents an entity capable of acting independently in international relations. This thesis evaluates its geopolitical position based on an analysis of relations with regional and global actors operating ...
  • Analýza postojů majoritní populace vůči imigrantům na úrovni vybraných států Evropské unie 

   Vavřička, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   This thesis focuses on attitudes of the majority population against immigrants on the national level. In selected countries of the European Union, these attitudes are analysed with the goal of confirming causality between ...
  • Analýza vlivu "prokletých surovin" na ekonomický a politický vývoj Kazachstánu a Kyrgyzstánu po rozpadu Sovětského svazu 

   Hejzdral, Miroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   The master thesis deal with relation between socioeconomic and political development in Kyrgyzstan and Kazakhstan after the disintegration of the Soviet Union and their dependence on extraction of oil, respectively on gold. ...
  • Analýza vztahů jihokavkazských států 

   Makovský, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Pavel Makovský: Analýza vztahů jihokavkazských států Abstrakt Jižní Kavkaz je velmi heterogenní a dynamický region. V oblasti se střetávají nejen křesťanství s islámem, ale i významní geopolitičtí aktéři. Díky nalezištím ...
  • Efekt fairtrade systému na pěstování kávy - regionální případové studie 

   Jodas, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Pěstování kávy je pro mnohé státy důležitým a často jediným ekonomickým zdrojem. Nestabilita cen kávy na globálním trhu potom může významně ovlivnit jejich ekonomickou situaci. Tomu se snaží předcházet Fairtrade organizace, ...
  • Geopolitické aspekty rozvoje dopravní provázanosti jihokavkazských států 

   Makovský, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Pavel Makovský: Geopolitické aspekty rozvoje dopravní provázanosti jihokavkazských států Abstrakt Tato studie řeší vzájemnou dopravní provázanost v regionu Jižního Kavkazu se zaměřením na čtyři druhy dopravy - leteckou, ...
  • Geopolitické aspekty ruské energetické politiky ve vztahu k Evropské unii 

   Seidlová, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Objem zemního plynu dodávaného z Ruska má v evropském energetickém mixu každoročně významný podíl. Přílišná závislost na ruských dodávkách však vyvolává obavy z potenciálně nebezpečného geopolitického vlivu Ruska na členské ...
  • Geopolitika vodních zdrojů v povodí Syrdarji 

   Dresler, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Voda je sice obnovitelný zdroj, ale její rozmístění na zemi je nerovnoměrné a některé oblasti již nyní trpí jejím velkým nedostatkem, který přináší vzrůstající napětí a konfliktní situace. V této práci se snažím přiblížit ...
  • Politicko-geografická analýza postavení islamistických stran v Egyptě a Tunisku 

   Jelínek, Antonín (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Islamistická hnutí působí napříč celým regionem severní Afriky a Blízkého východu. Mateřskou a zároveň nejvýraznější organizací se stalo Muslimské bratrstvo, jehož myšlenky se rychle rozšířily i do okolních zemí. Byť jsou ...
  • Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži 

   Ficek, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá rozborem distribuce rozvojové pomoci v Kambodži, konkrétně distribucí a alokací rozvojových projektů zaměřených na reprodukční ...
  • Reteritorializace západoukrajinského pohraničí. Případová studie Lvovské oblasti. 

   Seidlová, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   The Diploma is focused on the EU's external borders impact on the border area of Lviv. Both local and regional level of social and economic development of the border area and its relations with Poland and EU are examined ...
  • Srovnání albánského a srbského pan-nacionalismu 

   Volný, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Tato práce si klade za cíl analyzovat velkosrbskou a velkoalbánskou myšlenku, najít jejich kořeny, popsat jejich historický vývoj a zjistit jejich aktuální podporu v albánském a srbském prostředí. První část práce se věnuje ...
  • Srovnání počtu a lokalizace leteckých útoků Ruska a mezinárodní koalice v syrském konfliktu 

   Kalibová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This bachelor thesis aims to compare the activities of the Russian army and the international coalition - Combined Joint Task Force, which is officially led by US military forces, in Syria, where there is ongoing civil war ...
  • Srovnání socioekonomického a politického vývoje Kazachstánu a Kyrgyzstánu po rozpadu Sovětského svazu 

   Hejzdral, Miroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   The disintegration of the Soviet Union caused the dramatic changes in the entire post-Soviet area. The formation and development of the new independent states have often led to many problems that have been linked with ...
  • Vliv Arabského jara na změnu bezpečnostní, migrační a ekonomické politiky vybraných zemí Středomoří 

   Výborná, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Předložená diplomová práce vychází z liberálně-idealistického výzkumu mezinárodních vztahů. Pokouší se analyzovat vztah vybraných zemí severního (evropského) a jižního (severoafrického) Středomoří v souvislosti s arabským ...
  • Vodní zdroje Kyrgyzstánu jako geopolitický nástroj 

   Dresler, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Práce se zabývá důležitostí vodních zdrojů a jejich vlivu na politický vývoj na příkladu Kyrgyzstánu. Hlavním cílem bylo zjistit, jakou roli hrají vodní zdroje v domácí politice, jak ovlivňují vztahy mezi Kyrgyzstánem a ...
  • Význam symbolů pro formování národní identity ve Skotsku 

   Kluchová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   The Importance of Symbols for National Identity Formation in Scotland This diploma thesis deals with the importance of symbols for national identity formation in contemporary Scotland. Selected phenomena are explored from ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV