• Algorithmic aspects of intersection representations 

   Defence status: DEFENDED
   Chmel, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   As some problems are (NP-)hard to solve in the general case, a possible approach is to try to solve the problem on a restricted class of graphs. In the thesis, we focus on graphs induced by axis-aligned L-shapes, so-called ...
  • Algoritmus pro dokreslování rovinných nakreslení 

   Defence status: DEFENDED
   Hora, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Tento text se zabývá problémem dokreslování rovinných grafů. Vstupem pro- blému je graf G, jehož podgraf je již nakreslen do roviny. Cílem je pak rozhodnout, zda lze do roviny dokreslit i zbytek grafu G, a získat tak rovinné ...
  • The complexity of constrained graph drawing 

   Defence status: DEFENDED
   Hora, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Označkované nakreslení rovinného grafu G je uspořádaná dvojice (G, g) sklá- dající se z rovinného nakreslení G grafu G a z funkce g, jež přiřazuje popisky (barvy) jeho stěnám. V práci se zabýváme problémem Embedding ...
  • Editor matematických výrazů 

   Defence status: DEFENDED
   Holaň, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   V předložené práci studujeme návrh a implementaci "MaEd for LATEX", přenositelného programu s grafi ckým uživatelským rozhraním. Program je určen na vytváření a upravu LATEXových vzorců. Program je navržen tak aby začátečník ...
  • Enumeration of polyomino fillings 

   Defence status: DEFENDED
   Karpilovskij, Mark (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   V práci dokazujeme dva nové výsledky o 0-1-vyplněních skew diagramů, které neobsahují dlouhé rostoucí a klesající řetězce. V první polovině práce ukážeme, že pro velkou třídu skew diagramů existuje bijekce mezi řídkými ...
  • Generating random pattern-avoiding matrices 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Binární matice neobsahující menší matici jako podmatici se stávají zajímavým tématem. V mé práci uvádím dva nové algoritmy pro testování, zda velká čtvercová binární matice obsahuje menší binární matici, a randomizovaný ...
  • Hereditary classes of binary matrices 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Intervalové minory binárních matic byly zavedeny Jacobem Foxem při vý- zkumu Stanleyho-Wilfových limit. Prozkoumáme, co se dá odvodit z jejich vztahu s teorií neobsahování podmaticových vzorů, což je velmi populární oblast ...
  • Intersection representations of graphs 

   Defence status: DEFENDED
   Töpfer, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   This thesis is devoted to the outer and grounded string representations of graphs and their subclasses. A string representation of a graph is a set of strings (bounded continuous curves in a plane), where each string ...
  • Klastrová rovinnost 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivý, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
  • Matice bez zakázaných intervalových minorů 

   Defence status: DEFENDED
   Surma, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   In the thesis, we study the structure of binary matrices which do not contain a pat- tern P as an interval minor. We also deal with matrices that are critical for P, i.e., matrices without P which after changing any 0-entry ...
  • Pattern-avoiding permutation classes 

   Defence status: DEFENDED
   Opler, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Major index permutace π je součet všech indexů i takových, že πi > πi+1. V této práci zkoumáme distribuci major indexu na permutacích neobsahujích zakázané vzory. Zajímá nás hodnota Mm n (Π), což je počet permutací délky ...
  • Průnikové reprezentace grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Töpfer, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Průnikový graf je graf, ve kterém mezi dvěma vrcholy vede hrana, právě když jim odpovídající objekty se protínají. Tato práce se zabývá průnikovými grafy L-útvarů (tzv. L-grafy) a jejich speciálním případem, kdy konce všech ...
  • Structural properties of hereditary permutation classes 

   Defence status: DEFENDED
   Opler, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   A permutation class C is splittable if it is contained in a merge of its two proper subclasses, and it is 1-amalgamable if given two permutations σ, τ ∈ C, each with a marked element, we can find a permutation π ∈ C ...
  • Structure and enumeration of permutation classes 

   Defence status: DEFENDED
   Karpilovskij, Mark (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Definujeme operaci složení dvou dědičných tříd permutací pomocí standardního skládání permutací jako funkcí a zkoumáme vlastnosti a strukturu permutačních tříd s ohledem na tuto operaci. Převážně se zabýváme otázkou, zda ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV