• Adhezní řízení 

   Beranová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Disertační práce zpracovává tu část trestního řízení, v níž soud rozhoduje o soukromoprávních nárocích poškozeného, které vznikly v souvislosti s trestným činem (tzv. adhezní řízení). Význam adhezního řízení spočívá v tom, ...
  • Aktuální otázky postavení poškozeného a náhrada škody v trestním řízení 

   Šeflová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   1 Abstract This thesis deals with the very current problem theme of the status of the injured party and a victim in criminal proceedings and compensation for damages, non-material damage and a release of an unjust enrichment ...
  • Alternativní řešení trestních věcí se zaměřením na trest obecně prospěšných prací a domácí vězení 

   Tuháčková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 12. 2015
   Každý den se setkávám s nevhodným chování, neposlušností, porušováním zákona a následně i s trestnou činností. V diplomové práci jsem chtěla shrnout obecně vše, co s problematikou alternativních trestů souvisí a zaměřit ...
  • Alternativní tresty 

   Hrbková, Miluše (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Název mé práce je "Alternativní tresty" v českém trestním právu. Vybrala jsem si toto téma, neboť používání alternativních forem trestů spolu s tradičními tresty je v našem právním řádu velmi aktuální otázkou posledních ...
  • Alternativní tresty 

   Lichnovský, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 2. 2012
   The thesis is divided into nine chapters mapping the structure of alternative punishments currently existing in the Czech criminal law. The beginning of the paper covers the groundwork of the thesis, i.e. the explanation ...
  • Alternativní tresty odnětí svobody a jejich komparace v rámci Evropské unie 

   Soukupová, Zlata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Hlavním záměrem mé diplomové práce bylo vypracovat rozbor platné právní úpravy alternativních trestů odnětí svobody, jejich možností a limitů, komparace s dalšími zeměmi Evropské unie a návrhy de lege ferenda, které by ...
  • Alternativní způsoby řešení trestních věcí 

   Mlynaříková, Iva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
  • Alternativy k trestu odnětí svobody 

   Soukupová, Zlata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 3. 2014
   The general aim of this work was to develop an analysis of current legislation Institutes of alternative sentences of imprisonment, to analyse their place in the Czech legal environment, to identify problems and to summarize ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody a alternativy trestněprocesní 

   Najdekr, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
   Resumé/Summary: This thesis deals with alternatives to unconditional prison sentences and procedural law alternatives in the field of criminal law. The introduction outlines the historical development of alternative sanctions ...
  • Alternatívne opatrenia k trestu odňatia slobody v českej právnej úprave 

   Melicharová, Henrieta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 10. 2017
   The presented rigorosum thesis is focused on the field of alternative measures to prison sentence in Czech law, including set institutes whose primary objective is replacing prison sentence, their arrangement and mutual ...
  • Amnestie 

   Petrů, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 4. 2014
   The subject of this paper is an amnesty. There was a broad amnesty proclaimed on the occasion of the 20th anniversary of establishment of the independent state of Czech Republic. Afterwards, amnesty was widely debated ...
  • Apelace a kasace v českém trestním řízení 

   Vočka, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
  • Česká a polská právní úprava trestní odpovědnosti za drogové delikty 

   Rosůlek, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   The dissertation thesis about Czech and Polish legislation on drug offenses deals with driving under the influence of addictive substances, responsibility for acts committed under the influence of addictive substances, ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Pišvejc, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 4. 2013
   The aim of my diploma thesis is to deal with recently enacted institute named agreement on guilt and punishment which was incorporated to the Code of Criminal Procedure by Act No. 193/2012 Coll. This Act also widen field ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Pospíšilová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Dohoda o vině a trestu Předkládaná diplomová práce se zabývá poměrně novým institutem trestního práva procesního, tedy dohodou o vině a trestu (dále i jen jako "dohoda"), která byla do právního řádu České republiky začleněna ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Šaćirović, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 3. 2016
   Diplomová práce se zabývá institutem dohody o vině a trestu, který se stal součástí právního řádu České republiky dne 1. září 2012 - účinností osmdesáté třetí novely trestního řádu, která byla provedena zákonem č. 193/2012 ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Bořuta, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 12. 2015
   Tato práce je věnována institutu dohody o vině a trestu, který byl do českého trestního práva procesního zaveden 1. 9. 2012, který je do značné míry inspirován angloamerickým právním institutem "plea bargaining". Tato práce ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Kelemen, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 4. 2015
   Diplomová práce se zabývá institutem zvaným dohoda o vině a trestu z několika pohledů. V prvé řadě uvádí hodnocený institut do koncepčního rámce restorativní justice. Koncept restorativní justice je základem také pro jiné ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Zaoralová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 4. 2016
   The submitted thesis is addressed to the institute of Agreement on Guilt and Punishment which has been adopted to the Czech criminal proceedings by the amendment to the Criminal Procedure Code, the Act no. 193/2012 Coll., ...
  • Dohoda o vině a trestu: srovnání české a německé právní úpravy 

   Sakařová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 4. 2017
   Předkládaná diplomová práce se zabývá institutem dohodovacího řízení pocházejícím z angloamerických plea bargain, který se od konce minulého století dostal do mnoha trestních procesů zemí kontinentální Evropy. Státy s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV