Now showing items 1-20 of 55

  • Aktivační arteterapie u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Zemková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   6 Abstrakt Název práce: Aktivační arteterapie u seniorů Cíle práce: Cílem práce je popis a analýza významu arteterapie u seniorů. V práci se zaměřím zejména na činnosti se seniory židovského původu, se kterými jsem v ...
  • Aktivační terapie jako podpora vnímání u klientů v chronické intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Růžková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Instituce: Fakulta telesne vychovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Katedra zakladu kinantropologie a humanitnich ved Nazev prace: Aktivacni terapie jako podpora vnimani u klientu v chronicke intenzivni peci. Jmeno a ...
  • Aktivační terapie při syndromu vyhoření 

   Defence status: DEFENDED
   Boudová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 6. 5. 2011
   Název: Aktivační terapie při syndromu vyhoření. Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je uvést do problematiky syndromu vyhoření a prezentovat využití prevence, hlavně uvést aktivační možnosti pohybových aktivit a alternativní ...
  • Aktivační terapie u seniorů. Projekt "Buňka" - pohybové možnosti terapie 

   Defence status: DEFENDED
   Hladíková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Název: Aktivační terapie u seniorů Projekt "Buňka" - pohybové možnosti terapie u seniorů Cíle práce: Cílem diplomové práce je proniknout hlouběji do problematiky života seniorů a předložit ucelený obraz jejich současného ...
  • Artefiletika ve vzdělávání Romů 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Název: Artefiletika ve vzdělávání Romů Cíle: Cílem práce je prostřednictvím artefiletiky podpořit zapojení mezipředmětových vztahů ve výuce romských žáků v 1. třídě ZŠ praktické. V rámci každodenního vzdělávacího procesu ...
  • Arteterapie a ADHD 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
   Název Arteterapie u dětí s ADHD Cíle práce: Podat ucelený přehled o problematice ADHD a vlivu arteterapii na děti. Na základě teoretických a praktických poznatků navrhnout a v praxi ověřit nové arteterapeutické aktivity ...
  • Arteterapie a rozvoj osobnosti u žen po mateřské dovolené 

   Defence status: DEFENDED
   Cihlová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
  • Arteterapie jako možnost prevence nevhodného chování u dětí s ADHD 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
  • Arteterapie s dětmi s těžkými poruchami chování 

   Defence status: DEFENDED
   Kulhavá, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   SOUHRN Název: Arteterapie s dětmi s těžkými poruchami chování Title: Artetherapy with children with difficult bebehavioral disturbance Cíle : Cílem diplomové práce je aplikovat arteterapeutické techniky při práci s dětmi ...
  • Arteterapie u drogově závislých 

   Defence status: DEFENDED
   Vohradská, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
  • Arteterapie u osob s poruchami autistického spektra a její vliv na abnormality chování 

   Defence status: DEFENDED
   Sišková, Svatava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Název: Arteterapie u osob s poruchami autistického spektra a její vliv na abnormality chování Artetherapy for people with autism and influence of artetherapy on their abnormal behavior Cíle práce: Cílem této práce je ...
  • Arteterapie v ústavu sociální péče pro mentálně postižené děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Žertová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   Název: Arteterapie v Ústavu sociální péče pro mentálně postižené děti a mládež Artetherapy in the institution ofsocial care for handicapped children and young people Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo shrnout informace ...
  • Arteterapie zrakově postižených 

   Defence status: DEFENDED
   Sujová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Název práce: Arteterapie v prostředí zrakově handicapovaných Anglický název: Artetherapy among seeing impaired Cíle práce: prioritní cíl magisterské práce představuje zajištění co největšího množství informací týkajících ...
  • Člověk, duše a smrt 

   Defence status: DEFENDED
   Arden, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   Název: Člověk, duše a smrt The human, the psyche and the death Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo předložit ucelený pohled na problematiku osobnosti člověka, smrti a s ní souvisejících témat. Snahou bylo předložit ...
  • Dramaterapie a její pozitivní vliv na rozvoj osobnosti jedince s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Pecharová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   SOUHRN Název: Dramaterapie a iejí pozitivní vliv na rozvoj osobnosti jedince s mentální retardací Anglický název: Dramaterapy and iť s positive impact on development of personality of people with learning disabilities Cíle: ...
  • Duchovní život u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Zemková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
  • Ekoatelier 

   Defence status: DEFENDED
   Šífová, Vlasta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 27. 9. 2007
   Název: Ekoateliér Title: Ecology studio Cíl práce: Hlavním cílem mé diplomové práce je propojit ekologii a výtvarnou výchovu a tak rozšířit možnosti výtvarné tvorby o netradiční materiály a techniky. Zároveň bych tímto ...
  • Estetické aspekty fotografie v postmodernismu 

   Defence status: DEFENDED
   Vörös, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Název Estetické aspekty fotografie v postmodernismu. Cíle práce Uvést do problematiky postmodernismu s důrazem na jeho projevy ve společnosti a různých teoretických oborech, zejména ve filosofii, teorii umění a fotografie. ...
  • Estetické aspekty taneční terapie zdravotně postižených 

   Defence status: DEFENDED
   Šináglová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 5. 5. 2010
  • Estetické cítění člověka s mentální retardací 

   Defence status: DEFENDED
   Slováčková, Taťána (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   Název: Estetické cítění člověka s mentální retardací Aesthetic feeling of a mentally handicapped person Cíle práce: Cílem této práce bylo zabývat se specifiky a vlivy působícími na estetické cítění člověka s mentální ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV