• Efekt konzervativní terapie u deformity hallux valgus 

   Defence status: DEFENDED
   Levá, Helena (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu konzervativních fyzioterapeutických přístupů na deformitu hallux valgus. Sledování změn bylo prováděno na principu empirické studie, které se účastnilo celkem 21 probandů. ...
  • Funkční poruchy pohybového aparátu u pacientek s primární dysmenoreou 

   Defence status: DEFENDED
   Nosková, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Diplomová práce se zabývá problematikou primární dysmenorey (PD) ve vztahu k pohybovému aparátu. Cílem práce bylo porovnat četnost vybraných kloubních blokád a výskyt konstituční hypermobility u pacientek s PD, v porovnání ...
  • Fyzioterapie v léčbě primární dysmenorey 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
   Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit vliv fyzioterapie na primární dysmenoreu. Na souboru devíti žen s primární dysmenoreou byl sledován vliv fyzioterapie a četnosti pohybové aktivity na bolestivost menstruace a výskyt ...
  • Fyzioterapie v prevenci a terapii porodních poranění hráze a episiotomií 

   Defence status: DEFENDED
   Burianová, Eliška (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Tato rešeršní bakalářská práce shrnuje problematiku funkce pánevního dna a poranění hráze, která mohou vznikat při porodu. V teoretické části jsou stručně popsány anatomické struktury v oblasti pánve, jejich změny v ...
  • Handling novorozenců a kojenců 

   Defence status: DEFENDED
   Lisová, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
  • Léčebné ovlivnění konstituční hypermobility v ramenním kloubu pomocí vybraných prvků z vývojové kineziologie 

   Defence status: DEFENDED
   Stýblová, Jaroslava (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   Bakalářská práce "Léčebné ovlivnění konstituční hypermobility v ramenním kloubu pomocí vybraných prvků z vývojové kineziologie" se zabývá problematikou konstituční hypermobility, kloubní instability v ramenním kloubu a ...
  • Morbus Scheuermann v dětském věku 

   Defence status: DEFENDED
   Jánská, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   Scheuermannova nemoc představuje jednu z nejčastějších příčin strukturální kyfózy u adolescentů. Bakalářská práce "Morbus Scheuermann v dětském věku" se zabývá celkovou problematikou Scheuermannovy kyfózy. Shrnuje poznatky ...
  • Možnosti ovlivnění podélné klenby kinesiotapem 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Štěpánka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Tvar a konfigurace mediální podélné klenby nohy jsou výsledkem mnoha faktorů. V klinické fyzioterapeutické praxi se snažíme ovlivnit nohu v její funkci opory a propulze. Jednou z využívaných metod je kinesiotaping. Tato ...
  • Prevence bolestí zad dospělých při práci s počítačem 

   Defence status: DEFENDED
   Žbánková, Marie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 5. 2010
   Počítače se v moderní době staly součástí našeho života, ale kromě užitku s sebou přináší i mnoho zdravotních komplikací. Tato práce nabízí stručný přehled dosavadních poznatků a studií, zabývajících se problematikou bolestí ...
  • Problematika pánevního dna při bolestivém pohlavním styku 

   Defence status: DEFENDED
   Fikarová, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá problematikou pánevního dna u bolestivého pohlavního styku. Na začátku teoretické části je popsána anatomie a kineziologie pánevního dna. Nastíněna je také fyziologie a patofyziologie ...
  • Rozdíly vlivu porodu vedeného vaginální cestou a císařským řezem na pohybový systém, zejména na pánevní dno 

   Defence status: DEFENDED
   Vodičková, Jitka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 5. 2020
  • Vliv cvičení jógy na plicní funkce a kompenzaci bronchiálního astmatu 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Julie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Astma bronchiale je závažný zdravotní i socioekonomický problém. Postihuje osoby všech věkových kategorií, nelze jej vyléčit a ani není znám způsob, jak mu účinně předcházet. Astma, které není pod kontrolou, má krom ...
  • Vybrané metody léčebné rehabilitace u spinální muskulární atrofie 

   Defence status: DEFENDED
   Nosková, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Bakalářská práce "Vybrané metody léčebné rehabilitace u spinální muskulární atrofie - rešeršní práce" se zabývá problematikou progresivního neurodegenerativního onemocnění spinální muskulární atrofie (SMA) se zaměřením na ...
  • Vyšetření chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Havlištová, Michaela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 5. 2010
   Roztroušená skleróza (RS) je jednou z nejčastějších příčin invalidity u osob v produktivním věku. Kvalitu života nemocných významně ovlivňují motorické poruchy a únava. Tato bakalářská práce se zaměřuje na vyšetření chůze ...
  • Využití fyzioterapeutických postupů při vedení fyziologického porodu 

   Defence status: DEFENDED
   Šimánková, Marie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   This bachelor thesis explores ways physiotherapeutic procedures and concepts can be used to effect the proceedings of physiologic childbirth. The beginning of the theoretical part describes anatomical structures relevant ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV