Now showing items 1-16 of 16

  • Analýza grafické informace v digitálních vzdělávacích zdrojích pro obor Informatika 

   Defence status: DEFENDED
   Marschnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Tato bakalářská práce je zaměřena na užitou grafikou v online vzdělávacích zdrojích a jejího vlivu na učení. V teoretické části jsou rozebrána hlediska a dopady užité grafiky. V praktické části práce jsou navržena hodnotící ...
  • Autorská prostředí pro tvorbu multimediálních výukových objektů v rámci přípravy učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Krotil, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Práce se zabývá problematikou multimediálních výukových objektů a autorských systémů pro jejich tvorbu. Formou kvalitativního výzkumného šetření zjišťuje nejčastější požadavky na tyto objekty a systémy kladené ze strany ...
  • Digitální fotografie a její aplikace ve školním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Spilka, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 1. 2022
  • Digitální fotografie a její aplikace ve školním vzdělávání 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Spilka, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
  • Digitální malba jako specifická oblast počítačové grafiky 

   Defence status: DEFENDED
   Vyhnánková, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   NÁZEV: Digitální malba jako specifická oblast počítačové grafiky AUTOR: Iva Vyhnánková KATEDRA (ÚSTAV) Katedra informačních technologií a technické výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Tomáš Jeřábek ABSTRAKT: Digitální malba přináší ...
  • Interaktivní fikce s využitím multimédií 

   Defence status: DEFENDED
   Zenkovič, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na typ počítačových her zvaných interaktivní fikce a multimédia, které je možné k nim zakomponovat. V první části se práce zaměřuje na vymezení interaktivních fikcí a jejich jednotlivých ...
  • Metodika tvorby audiovizuálního díla v podmínkách vzdělávacích institucí 

   Defence status: DEFENDED
   Plaširybová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
  • Nové trendy v oblasti webových technologií 

   Defence status: DEFENDED
   Krotil, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Práce se zabývá novými trendy v oblasti webových technologií úzce souvisejících s (X)HTML. Teoretická část práce seznamuje se základními pojmy webových technologií, charakterizuje historický vývoj technologie (X)HTML v ...
  • Problematika algoritmizace a programování v rámci předmětu Informatika na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Albrecht, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Práce se zabývá problematikou algoritmizace a programování na základních školách. Hlavním cílem celé práce je návrh nové koncepce programování, která by měla přinést lepší výsledky v oblasti programování a efektivnější ...
  • Problematika digitalizace obrazu 

   Defence status: DEFENDED
   Ježek, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Procesní model pro tvorbu aplikací VR 

   Defence status: DEFENDED
   Zdych, Stanislav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 5. 2022
  • Rozvoj algoritmického myšlení na střední škole pomocí programovatelných robotických systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   This thesis explores the use of educational robots in algorithmic thinking development on a high school student level. In the first part of this thesis the foundational materials from various authors are examined. The ...
  • Učební opory pro předmětu počítačová grafika 

   Defence status: DEFENDED
   Votápková, Michala (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 1. 2018
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření učební opory pro předmět počítačová grafika. Učební opory budou sloužit studentům a učitelům studijního oboru Obalová technika (Obalový a grafický design) na Vyšší odborné škole ...
  • Užitá grafika ve vzdělávacích zdrojích pro oblast informačních a komunikačních technologií 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskalová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Bakalářská práce se zabývá užitou grafikou ve vzdělávacích zdrojích a jejího vlivu na proces učení. v teoretických východiscích jsou rozebrány aspekty a vlivy užité grafiky. v další části práce jsou navrženy kritéria pro ...
  • Úroveň digitálních kompetencí z oblasti bezpečnosti u studentů středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Tato diplomová práce zkoumá a mapuje vývoj úrovně digitálních kompetencí z oblasti bezpečnosti v průběhu studia u žáků čtyřletých studijních oborů a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří své středoškolské studium ...
  • Využití Open Source platforem v rámci vzdělávání v oboru Grafický design 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáš, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Diplomová práce je zaměřena na možnosti využití Open Source grafických editorů ve výuce na středních odborných školách v rámci oboru Grafický design. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a uvedeny dostupné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV