• Autorská prostředí pro tvorbu multimediálních výukových objektů v rámci přípravy učitele 

   Krotil, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Práce se zabývá problematikou multimediálních výukových objektů a autorských systémů pro jejich tvorbu. Formou kvalitativního výzkumného šetření zjišťuje nejčastější požadavky na tyto objekty a systémy kladené ze strany ...
  • Digitální malba jako specifická oblast počítačové grafiky 

   Vyhnánková, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   NÁZEV: Digitální malba jako specifická oblast počítačové grafiky AUTOR: Iva Vyhnánková KATEDRA (ÚSTAV) Katedra informačních technologií a technické výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Tomáš Jeřábek ABSTRAKT: Digitální malba přináší ...
  • Metodika tvorby audiovizuálního díla v podmínkách vzdělávacích institucí 

   Plaširybová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
  • Nové trendy v oblasti webových technologií 

   Krotil, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Práce se zabývá novými trendy v oblasti webových technologií úzce souvisejících s (X)HTML. Teoretická část práce seznamuje se základními pojmy webových technologií, charakterizuje historický vývoj technologie (X)HTML v ...
  • Problematika algoritmizace a programování v rámci předmětu Informatika na základních školách 

   Albrecht, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Práce se zabývá problematikou algoritmizace a programování na základních školách. Hlavním cílem celé práce je návrh nové koncepce programování, která by měla přinést lepší výsledky v oblasti programování a efektivnější ...
  • Problematika digitalizace obrazu 

   Ježek, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Učební opory pro předmětu počítačová grafika 

   Votápková, Michala (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 1. 2018
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření učební opory pro předmět počítačová grafika. Učební opory budou sloužit studentům a učitelům studijního oboru Obalová technika (Obalový a grafický design) na Vyšší odborné škole ...
  • Užitá grafika ve vzdělávacích zdrojích pro oblast informačních a komunikačních technologií 

   Stejskalová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Bakalářská práce se zabývá užitou grafikou ve vzdělávacích zdrojích a jejího vlivu na proces učení. v teoretických východiscích jsou rozebrány aspekty a vlivy užité grafiky. v další části práce jsou navrženy kritéria pro ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV