• Citová solidarita při péči o seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Pacáková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá citovou dimenzí mezigenerační solidarity při péči o seniory. Péče o stárnoucího člena rodiny je náročnou životní situací jak pro pečujícího tak pro samotného seniora. Jak danou situaci zvládnou, ...
  • Co pro ženy znamená stáří a stárnutí? 

   Defence status: DEFENDED
   Roedlová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   This master thesis deals with the subjective view of middle aged and older Czech women on problematic of old age and aging. In connection of old age and aging they focus more on the aging of the whole society or relation ...
  • Ekonomická krize: mediální obraz a veřejné mínění 

   Defence status: DEFENDED
   Picková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá mediální prezentací současné ekonomické krize a veřejným míněním o ekonomické situaci. Vychází především z teorie nastolování agendy. Zkoumá intenzitu, s jakou se danému tématu věnovaly deníky ...
  • Existuje virtuálna komunita? 

   Defence status: DEFENDED
   Balážová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   The aim of my bachelor's work, "Does a virtual community exist? ", is to find out, using the analysis of characteristics of community in its traditional and modern form, if an internet discussion forum could be labeled ...
  • Internacionalizace českého tisku a proměny obsahů hlavních českých deníků 

   Defence status: DEFENDED
   Pivoňka, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   This paper is to be considered a contribution to critical media analyses. It is based on the thoughts of Herman and McChesney (1997). It is an effort to apply their thesis about global media systems on the example of Czech ...
  • Jak lidé nakupují na internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Pavla Procházková Jak lidé nakupují na internetu Abstrakt diplomové práce Práce popisuje základní principy v nákupním chování lidí na internetu. ...
  • Kdo vládne veřejnému mínění? Role názorových vůdců v době pandemie COVID-19. 

   Defence status: DEFENDED
   Plisková, Nikol (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   This bachelor thesis focuses on opinion leaders during the COVID-19 pandemic. The purpose of this thesis is to find out, using quantitative research, who are the opinion leaders in the COVID-19 pandemic and which charasteristics ...
  • The Migrant Crisis and its Representation in Frankfurter Allgemeine Zeitung and Lidové noviny 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Over the last two years the number of refugees and asylum seekers in European countries dramatically increased, with asylum claims mostly originating from countries affected by war and poverty, especially in the Middle ...
  • Mocenská nerovnováha v pečujících rodinách 

   Defence status: DEFENDED
   Neubauerová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce Mocenská nerovnováha v pečujících rodinách se zabývá problematikou mocenské dynamiky v situaci péče, kde opečovávanou osobu je matka a pečující je její vlastní dcera. Teoretická část konceptualizuje pojmy ...
  • Mocenská nerovnováha v pečujících rodinách 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Neubauerová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   This thesis Power imbalance in caring families dealing with the issue of power in the care situation, where a cherished person is mother and caring is her own daughter. The theoretical part conceptualizes terms, such as ...
  • Normativní aspekty neformální péče o seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Pfeiferová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   This thesis concerns the topic of normative solidarity in informal elderly care. The main aim is to find the normative premises of informal elderly care, their specific examples and to prepare a possible way of including ...
  • Odklon voličů od tradičních politických stran k novým ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá odklonem voličů od tradičních politických stran k novým, konkrétně odklonem voličů od ČSSD a ODS ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010 k hnutí ANO ve volbách v roce 2013. ...
  • P a D (statistická a věcná významnost a jejich praktické užívání v českých sociálních vědách) 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 5. 2017
   Resume The thesis is focused on the usage of statistical and substantive significance in the Czech social science. The thesis consists of four articles (3 published, 1 unpublished yet), introduction and conclusion including ...
  • Postoje k riziku u českých studentů středních škol: rozdíly mezi muži a ženami 

   Defence status: DEFENDED
   Holá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
   The diploma thesis "Gender differences in risk attitude among Czech high school students" discusses how people deal with risk in everyday life. The first part of the paper investigates the forming of risk perception, and ...
  • Rodinná péče o seniory se zřetelem na hlavní pečovatele 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 25. 3. 2010
   Thesis "Family Care for Seniors" deals with the issue of family home help for seniors. It concerns mainly primary home caregivers who take care for their parents/partners, eventually organize this care. These primary ...
  • Sdílená péče o seniory a její dopad na psychické a sociální problémy neformálních pečujících 

   Defence status: DEFENDED
   Glanzová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Diplomová práce je zaměřena na sdílenou péči o seniory v České republice. Cílem práce je identifikovat výhody a případné nevýhody sdílené péče o seniory v souvislosti s psychickým stavem a sociálním životem neformálních ...
  • Sociologická analýza rekrutační fáze kvalitativních projektů, zejména focus groups v praxi marketingového výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Fridrichovská, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce je sociologickou analýzou rekrutáční fáze kvalitativních projektů, zejména pak nejfrekventovanější kvalitativní metody, tj. focus groups, v marketingovém výzkumu. První část práce představuje historii focus ...
  • Street Corner Society - analýza metodologie a etiky výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlíř, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   This bachelor thesis deals with methodology and ethics of research supervised by W. F. Whyte which resulted in classical sociological masterpiece Street Corner Society. This subject is researched thru analyze of discussion ...
  • Šíření inovací v medicínském prostředí: Meta - analýza případových studií 

   Defence status: DEFENDED
   Řepíková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diplomová práce s názvem "Šíření inovací v medicínském prostředí: Meta-analýza případových studií" se zabývá současnou podobou empirického difuzního výzkumu na poli sociologie veřejného zdraví a medicínské ...
  • Teorie a praxe evaluačních šetření v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Remr, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 4. 2010
   Předkládaná práce je zaměřena na analýzu způsobů, jakými jsou v ČR uplatňovány vybrané prvky evaluační metodologie. Výchozím bodem řešení vytyčeného výzkumného úkolu je identifikace konkrétních oblastí, jimiž se postup ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV