• Analýza magnetického příspěvku k měrnému teplu sloučenin Ce1-xYxPdAl 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Anizotropní magnetické vlastnosti tetragonálních R2TIn8 sloučenin 

   Defence status: DEFENDED
   Pajskr, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tato práce se zabývá magnetickými a termodynamickými vlastnostmi intermetalické sloučeniny Er2RhIn8. Tato sloučenina patří do širší rodiny intermetalik RX3, RTX5 a R2TX8, krystalizujících v příbuzných strukturách a ...
  • The development of magnetic behavior in the PrNi1-xCuxAl compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Fikáček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   V předložené práci jsme se zabývali studiem magnetických vlastností substituované série PrNi1-xCuxAl. V dříve studovaných systémech se stejnou substitucí, ale jinou vzácnou zeminou, docházelo k velmi zajímavým magnetickým ...
  • Electron properties of the substituted cerium compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Klicpera, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 12. 2015
   Title: Electron properties of the substituted cerium compounds Author: Milan Klicpera Department: Department of Condensed Matter Physics Supervisor: doc. Mgr. Pavel Javorský Dr. Abstract: The subject of this work is the ...
  • Elektronové vlastnosti sloučenin RPd5Al2 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zubáč, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 4. 2018
   Tato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi sloučeniny NdPd5Al2 stu- dovanými pomocí magnetizačních měření, měření měrných tepel a rozptylu neutronů. Sloučenina krystalizuje v tetragonální grupě I4/mmm s mřížovými parametry ...
  • Elektronové vlastnosti sloučenin RPd5Al2 

   Defence status: DEFENDED
   Zubáč, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi sloučeniny NdPd5Al2 stu- dovanými pomocí magnetizačních měření, měření měrných tepel a rozptylu neutronů. Sloučenina krystalizuje v tetragonální grupě I4/mmm s mřížovými parametry ...
  • Magnetic and transport properties of f-electron compounds under extreme conditions 

   Defence status: DEFENDED
   Míšek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   7 Title: Magnetic and transport properties of f-electron compounds under extreme conditions Author: Martin Míšek Department/Institute: Department of Condensed Matter Physics Supervisor of the doctoral thesis: Doc. Mgr. ...
  • Magnetic excitations in cerium compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Vlášková, Kristina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Název: Magnetické excitace v cérových sloučeninách Autor: Kristina Vlášková Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr Pavel Javorský, Dr., Katedra fyziky kondenzovaných látek Abstrakt: ...
  • Magnetic properties of Ce compounds studied by specific heat 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Látky obsahující 4f (vzácné zeminy) nebo 5f (aktinoidy) vykazují širokou škálu zajímavých fyzikálních vlastností. Mezi sloučeninami vzácných zemin mají zvláštní postavení sloučeniny ceru. Atom ceru obsahuje pouze jediný ...
  • Magnetic properties of Ce compounds studied by specific heat 

   Defence status: RECOGNIZED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
   Látky obsahující 4f (vzácné zeminy) nebo 5f (aktinoidy) vykazují širokou škálu zajímavých fyzikálních vlastností. Mezi sloučeninami vzácných zemin mají zvláštní postavení sloučeniny ceru. Atom ceru obsahuje pouze jediný ...
  • Magnetic properties of R2TIn8 and related tetragonal compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 10. 2014
   Název práce: Magnetické vlastnosti R2TIn8 a příbuzných tetragonálních sloučenin Autor: Petr Čermák Katedra / Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí doktorské práce: doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr., Katedra fyziky ...
  • Magnetické vlastnosti Nd2RhIn8 a příbuzných tetragonálních sloučenin na bázi Nd 

   Defence status: DEFENDED
   Pajskr, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tématem předkládané práce je studium fyzikálních vlastností vzácno\-zeminných intermetalik Nd2RhIn8 a Nd2IrIn8 z rodiny sloučenin RmTnX{2n+3m}. Studované sloučeniny krystalizují ve struktuře P4/mmm. Obě látky jsou ...
  • Magnetocaloric properties of rare-earth compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Kaštil, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 10. 2014
   This work presents study of magnetocaloric properties of compounds exhibiting unusual magnetic characteristics. Several systems were studied: TbNiAl, (Tb,Y)NiAl, TbNi(Al,In), TbFeAl, GdFeAl, Ni2MnGa based compounds and ...
  • Magnetokrystalová anizotropie ve sloučeninách TbTX 

   Defence status: DEFENDED
   Klicpera, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 5. 2011
   Název práce: Magnetokrystalová anizotropie ve sloučeninách TbTX Autor: Milan Klicpera Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných soustav Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr. e-mail vedoucího: javor@mag.mff.cuni.cz ...
  • Měrné teplo sloučenin R2TIn8 

   Defence status: DEFENDED
   Vlášková, Kristina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   This thesis deals with magnetic properties of antiferromagnets Nd2TIn8, where T = Rh, Ir and Co. This compounds are members of a group of structurally rela- ted compounds RX3, RTX5 and R2TX8, crystallizing in tetragonal ...
  • Nové supravodivé materiály v R(Ni,Cu)Al systému 

   Defence status: DEFENDED
   Míšek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Studium magnetických struktur v TbPdIn pomocí neutronové difrakce 

   Defence status: DEFENDED
   Fikáček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Studium magnetokalorického jevu u materiálů s více fázovými přechody 

   Defence status: DEFENDED
   Kaštil, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
  • Study of Magnetic Properties of RT1 1-x T2 xX Compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Prchal, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 10. 2006
  • Tvorba programu pro zpracování dat tepelné kapacity 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Majer, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 2. 2010
   Práca popisuje návrh a riešenie programu určeného na spracovanie dát, získaných meraním tepelnej kapacity skúmaných vzoriek. Program má dve časti: spracovanie dát a vykreslovanie grafov. Časť spracúvajúca dáta je vzhladovo ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV