Now showing items 1-20 of 23

  • Analýza produkce vědy v oborech společenských a humanitních věd v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   (česky): V diplomové práci jsme provedli deskriptivní bibliometrickou analýzu produkce vědy v 17 oborech společenských a humanitních věd v ČR a úspěšně ověřili použitelnost dat institucionálních zdrojů za tímto účelem. ...
  • Analýza strategického řízení vědy, výzkumu a inovací 

   Defence status: DEFENDED
   Požárek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   (Česky) V této práci byl prozkoumán systém řízení VaVaI z hlediska legislativy, řídících orgánů, druhů podpory, poskytovatelů, rozpočtu a strategických dokumentů. V oblasti strategických dokumentů byly odhaleny přetrvávající ...
  • Bariéry v získávání odborných informací studenty Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy 

   Defence status: DEFENDED
   Jůnová, Sabina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku informačních bariér u vysokoškolských studentů při získávání odborných informací. Cílem práce je zjištění, zda studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy naráží na ...
  • Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Cílem diplomové práce je popsat Digitální knihovnu HathiTrust a analyzovat její obsah se zřetelem k česky psaným dokumentům. První a část druhé kapitoly je napsána na základě prostudovaných zdrojů a jsou v ní shrnuty ...
  • Elektronické informační zdroje pro fyzioterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   in English The aim of this bachelor thesis is to map electronic information sources for physiotherapy. The first part defines the term physiotherapy, especially with relation to undergraduate study programs in this field. ...
  • Informační chování a informační potřeby zemědělců 

   Defence status: DEFENDED
   Křížková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 6. 2020
   in English This diploma thesis aims to map information behavior and information needs of farmers. The theoretical part describe these concepts in connection with the field of agriculture and adds a description of information ...
  • Informační chování informačních pracovníků při zprostředkování informací medicínského charakteru 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This diploma thesis focuses on the problem of information behavior in the process of providing medical and health information. Research focuses on identifying information barriers. Research was implemented in several ...
  • Informační chování rodičů při hledání informací o zdraví a nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Zoufalá, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   The thesis aims to map the health information behaviour of parents. Behaviour of parents represents a significant part in the life of child and therefore the attention of this thesis is focused on this topic. Its theoretical ...
  • Informační chování středoškolských učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Víchová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Práce se zaměřuje na informační chování učitelů pracujících na středních školách v okolí Hradce Králové. Výzkum probíhal formou dotazníků a doplňkových rozhovorů, je zaměřen na informační potřeby, zdroje, vyhledávání ...
  • Informační chování studentů lékařských fakult 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   in English Introduction. This thesis aims to qualitatively map the current situation of the information behavior and fulfilment information-seeking needs of students of the 3rd Medical Faculty of Charles University, which ...
  • Informační chování zdravotních sester 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Bakalářská práce se zabývá informačním chováním zdravotních sester pracujících v Institutu klinické a experimentální medicíny na Klinice anesteziologie a resuscitace. Zjišťuje, proč a jak zdravotní sestry vyhledávají ...
  • Informační podpora medicíny založené na důkazu na Psychiatrické klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Váchová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   The thesis focuses on the use of Evidence Based Medicine (EBM) methods and principles at the Psychiatric Clinic of the First Faculty of Medicine of Charles University and the General University Hospital in Prague. There ...
  • Informační potřeby a informační chování módních blogerek 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Bakalářská práce se zabývá problematikou informačního chování se zaměřením na svět módních blogerek. Snaží se zjistit, zda módní blogerky kvůli své práci na blogu navštěvují knihovny. Je složena z teoretické a praktické ...
  • Informační potřeby a informační chování studentů oboru Historie na FF UK jako uživatelů Historického kabinetu FF UK 

   Defence status: DEFENDED
   Rýznarová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat informační potřeby a informační chování studentů historických oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v kontextu oborové knihovny Historického kabinetu. V úvodu práce ...
  • Informační zdroje a služby pro obor sociologie 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   in English The aim of this bachelor thesis is mapping both electronic and printed information resources and services for the field of sociology. Mentioned sources include information about their content, possibilites of ...
  • Posuzování pertinence výsledků vyhledávání 

   Defence status: DEFENDED
   Drtinová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   v anglickém jazyce This diploma thesis focuses on finding out what criteria users use when assessing the pertinence of search results of professional information and what other factors may affect this assessment. The ...
  • Povolání knihovníka očima budoucích maturantů 

   Defence status: DEFENDED
   Dorážková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   akalářská práce se zaměřuj na povolání knihovníka. Teoretická část představuje rozdíl mezi dnešním knihovníkem a knihovníkem minulého století. Na tuto profesi nahlíženo hlavně pohledu veřejnosti a stereotypů. Zmiňováno je ...
  • Současné trendy v oblasti competitive intelligence 

   Defence status: DEFENDED
   Tauchenová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The diploma thesis deals with the issue of Competitive Intelligence, its development, typology, process and used information resources. The thesis focuses especially on the analysis of current trends and tools for competition ...
  • Uživatelé rešeršních služeb v Národní lékařské knihovně 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbek, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   (česky) Bakalářská práce se zabývá výzkumem uživatelů Národní lékařské knihovny, kteří využívají jejích rešeršních služeb. Předkládá charakteristiku vybraného vzorku uživatelů a zkoumá výsledky jejich zpětné vazby. Cílem ...
  • Volně dostupné digitální knihovny v zemích bývalé Jugoslávie 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The thesis focuses on freely available digital libraries in the field of science, research and education in the countries of former Yugoslavia. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV