• Architektura renesančních a manýristických krbů v Čechách a Sebastiano Serlio 

   Defence status: DEFENDED
   Víšková, Martina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Po úvodních kapitolách o Vitruviovi a Sebastianu Serliovi, kde jsou popsány také jednotlivé knihy Serliova architektonického traktátu, je zařazena kapitola věnující se historii a vývoji otopných zařízení. Následuje stěžejní ...
  • Bechyňský zámek za Petra Voka z Rožmberka 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Eliška (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   This thesis will deal with chateau Bechyně during the period when it was possessed by Petr Vok of Rožmberk. The last Rožmberk bought Bechyně manor from Jindřich of Švamberk in 1569. He let Baldassare Maggi build a new ...
  • Dámský svatební oděv na renesančních portrétech českých šlechtičen 

   Defence status: DEFENDED
   Kronusová, Pavlína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   The aim of this bachelor's thesis is to evaluate the noblewomen's Renaissance wedding attire in Czech fine arts. Based on the analysis of selected examples, i.e portrait paintings by Perchta of Rožmberk, Polyxena of Pernštejn ...
  • Interpretace námětu Noli me tangere v malířství 15. a 16. století. Vybrané příklady z italské a zaalpské oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Květ, Přemysl (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Klíčová slova:Malířství, biblický námět, Noli me tangere, Italská renesance, Zaalpská renesance Abstrakce v Čj Cílem bakalářské práce je rozbor ikonografického námětu pašijového cyklu Noli me tangere (Nedotýkej se mě) v ...
  • Jubilejní zemská výstava v Praze 1891 v kulturně-historickém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Menhard, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 1. 2021
   česky Cílem diplomové práce bude analýza Jubilejní výstavy v roce 1891 v kulturně-historickém kontextu. Základem práce bude obsáhlá kapitola věnovaná samotné výstavě, jejímu účelu, specifikům, a také jednotlivým tendencím, ...
  • Liturgické vybavení kostela Panny Marie Vítězné v Praze z dílny Otmara Olivy 

   Defence status: DEFENDED
   Pilařová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Anotace: Bakalářská práce se zabývá novodobým liturgickým vybavením v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského na Malé Straně, které navrhl a zhotovil český akademický sochař Otmar Oliva. Ten pro karmelitský ...
  • Malostranský graduál 

   Defence status: DEFENDED
   Janatková, Martina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   My thesis will deal with monographic analysis of so-called Malostranský Gradual. Above all, its painting decorations and iconography. Furthermore, the description of the book binding, book block and set in the cultural and ...
  • Manýristické tapiserie v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Sulíková, Daniela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce Manýristické tapiserie v České Republice mapuje výskyt těchto koberců v českých muzeích a zámcích. Doposud nebyla problematice v naší, ani světové literatuře věnována dostatečná pozornost a při zmínkách o ...
  • Mariánské oltáře ze sbírky Tomassa degli Obizzi v Národní galerii v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Honysová, Dominika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The aim of the thesis is to evaluace the altars with the central theme of Our Lady of Italian prohnance of the 14th and 15th centuries from the collection of Tommaso degli Obizzi, today in the National Gallery in Prague. ...
  • Marína v tvorbě Jana van Goyena a jeho současníků v kontextu českých sbírek 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zakhovailo, Kristina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   The aim of this thesis is to analyze the selected works of the Dutch marine of the 17th century from the Czech collections, especially from the National Gallery Prague and the Moravian Gallery in Brno. The main emphasis ...
  • Nahé figury v díle Hieronyma Bosche a způsob jejich ztvárnění 

   Defence status: DEFENDED
   Hotovcová, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   This bachelor's thesis "The naked figures in Hieronymus Bosch's artwork and their forms" deals with the way, how Hieronymus Bosch displayed naked figures in his artwork and futhermore is focused on possible inspiration ...
  • Náměty z commedie dell'arte ve výtvarném umění 

   Defence status: DEFENDED
   Gordejeva, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The aim of this thesis is to evaluate certain artistic pieces with motives of Italian Theatre of Renaissance. Further, this work discusses the literature dedicated to this topic in the framework of Czech and foreign history ...
  • Obrazárna zámku v Rychnově nad Kněžnou 

   Defence status: DEFENDED
   Adamová, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá obrazárnou šlechtického rodu Kolowratů, která se nachází na rodovém sídle v Rychnově nad Kněžnou. Kolowraté svou rodovou obrazárnu budovali již od 16. století. Od počátku tvořily základ jejich ...
  • Oděv v dílech vlámských mistrů 15. století 

   Defence status: DEFENDED
   Václavíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Cílem práce je vytvoření přehledu vývoje burgundské módy 15. století. Práce vychází ze studia děl předních vlámských malířů a iluminátorů, zachycujících aristokracii na burgundském dvoře a vlámskou elitu v reprezentativním ...
  • Palác Granovských v Ungeltu 

   Defence status: DEFENDED
   Babická, Lenka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Palác Granovských v Ungeltu Anotace Tato bakalářská práce se zabývá renesančním palácem, který nechal po roce 1558 vystavět Jakub ml. Granovský z Granova v areálu Týnského dvora na Starém Městě pražském. Komplex paláce ...
  • Počátky a rozvoj kláštera dominikánek při kostele sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě pražském 

   Defence status: DEFENDED
   Telnarová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Bakalářská práce se věnuje vzniku a rozvoji kláštera dominikánek při kostele sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě pražském. První část shrne založení dominikánského řádu a jeho ženské větve, šíření řádu a počátky v ...
  • Podoba chrámového interiéru v Cluny a dceřiných klášterů v Burgundsku 

   Defence status: DEFENDED
   Galia, Milan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   V bakalářské práci se věnuji architektuře chrámového interiéru Cluny III a jeho reflexím u dceřiných klášterů v Burgundsku. U jednotlivých staveb je rozebráno architektonické řešení, především členění stěny a zaklenutí. ...
  • Pojetí astronomie ve výtvarném umění a kultuře v době rudolfínské 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   The aim of this bachelor thesis is to summarize the important persons, places and artefacts of Rudolfians Prague that are connected to an astronomy during the reign of emperor Rudolf II. There are two ways how to look on ...
  • Pražské fontány a vodní nádrže v době renesance 

   Defence status: DEFENDED
   Linartová, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 1. 2015
   práce Bakalářská práce se zabývá pražskými renesančními fontánami, kašnami a studnami. V úvodu práce je pozornost zaměřena na význam a charakter vodního systému v Praze, především v části Pražského hradu, Malé Strany a ...
  • Proverby, cyklus tapisérií od Jacoba Jordaense ze zámku Hluboká nad Vltavou 

   Defence status: DEFENDED
   Sulíková, Daniela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Bakalářská práce " Proverby, cyklus tapiserií od Jacoba Jordaense ze zámku Hluboká nad Vltavou" se zabývá cyklem nástěnných koberců vzniklých podle návrhů vlámského malíře a kartonáře Jacoba Jordaense, mezi lety 1644-1647. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV