• Akumulace a tání sněhové pokrývky v povodí Rokytky v hydrologických letech 2007 a 2008 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
  • Analýza hydrologického režimu v povodí Křemelné z hlediska vybraných povodňových událostí 

   Defence status: DEFENDED
   Hladík, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Analýza jakosti povrchových vod v povodí Mastníku 

   Defence status: DEFENDED
   Mrkva, Luboš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Kvalita povrchových vod se v Česku v posledních dvou desetiletích výrazně změnila, došlo k zásadnímu omezení znečišťování významných toků. Problematické ale zůstávají drobné toky v zemědělské krajině. O těchto tocích je ...
  • Analýza jakosti vod v povodí Bílé Nisy 

   Defence status: DEFENDED
   Vanerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Antropogenní jezera v Přírodním parku Jesenicko 

   Defence status: DEFENDED
   Knapp, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
  • Chemismus vody a sedimentů fluviálních jezer Labe 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupová, Dagmar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
   The presented paper aims at the problems of fluvial lakes in middle course of the Elbe River which has been influenced by the human activity since the Middle Ages. The oxbow lakes which are extremely precious ecosystems ...
  • Dynamics of glacial lakes and hydrological conditions of a glacial-morainic complex (Adygine, northern Tien Shan) 

   Defence status: DEFENDED
   Falátková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Práce se zabývá hydrologickými poměry v proglaciálním prostředí, se zaměřením na vývoj ledovcových jezer a zhodnocení jejich náchylnosti k průvalu. Studovanou lokalitou je ledovcovo-morénový komplex Adygine, nacházející ...
  • Extremita odtoku v povodí horní Lužnice 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Předmětem diplomové práce je vyhodnocení odtokového a povodňového režimu Lužnice a Skřemelice v závěrových profilech před soutokem obou toků. Zjištěné výsledky jsou porovnány s poznatky z výsledného profilu Pilař, které ...
  • Funkce fluviálních jezer ve středním Polabí - případová studie: Opuštěná labská ramena u Lžovic a Němčic 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázová, Marcela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Geografické členění světového oceánu 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Geografické členění světového oceánu Abstrakt Vymezení oceánských hranic je velmi důležité pro státy přímořské i vnitrozemní, ať už z hlediska politických, ekonomických či dalších zájmů. V minulosti se členění světového ...
  • Glaciální jezera v Kyrgyzstánu ohrožená průvalem (případová studie: ledovcový komplex Adygine) 

   Defence status: DEFENDED
   Falátková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   V souvislosti s měnícím se klimatem dochází na mnoha místech planety k ústupu horských ledovců. Jedním z důsledků je i vznik či zvýšení rizika provalení ledovcových jezer nacházejících se v předpolí čela ledovce. Povodeň ...
  • Hydrogeologická funkce fluviálních jezer v nivě Horní Lužnice 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Matouš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • Hydrografie a odtokové poměry v povodí Křemelné 

   Defence status: DEFENDED
   Hladík, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Hydrografie a odtokový režim Bystřice 

   Defence status: DEFENDED
   Čuřík, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Hydrografie a odtokový režim Chomutovky 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
  • Hydrografie a odtokový režim řeky Úpy 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 6. 2012
   Předkládaná bakalářská práce se ve své první části zabývá fyzicko-geografickou charakteristikou. Povodí Úpy je popsáno z hlediska geologických, geomorfologických a půdních poměrů, biogeografie, krajinného pokryvu a ...
  • Hydrografie a režim odtoku v povodí Roklanského potoka 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
  • Hydrologické sucho v povodí horní Mže 

   Defence status: DEFENDED
   Lukášová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Nowadays drought is a very actual topic. Hydrological drought is most often caused by a deficit of precipitation and it has been missing almost one year of rain in some areas in Czechia. This bachelor thesis focuses on the ...
  • Hydrologické sucho v povodí Loděnice 

   Defence status: DEFENDED
   Burian, Alois (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   The aim of the bachelor thesis is to analyse of the current situation of the selected basin of Loděnice which has suffered a significant drought in recent years. The first part of the thesis is a literary research which ...
  • Hydrologické sucho v pramenných oblastech šumavských toků 

   Defence status: DEFENDED
   Skála, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   This master thesis if focused on the phenomenon of hydrological drought in the Šumava (Bohemian/Black Forrest) region. Hydrological drought is defined on seven hydrological stations (Modrava (CZ), Rejštějn (CZ), Sušice ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV