Now showing items 1-20 of 28

  • Akulturace imigrantek na české kulturní prostředí na příkladu imigrantek z Ukrajiny a arabských zemí 

   Defence status: DEFENDED
   Koropecká, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá procesem akulturace, tedy adaptace na jiné kulturní prostředí než se jedinec narodil, imigrantek na české kulturní prostředí. Tento proces je stejně jako další fáze mezinárodní migrace genderově ...
  • Analýza vnitřní migrace cizinců v regionu České Budějovice 

   Defence status: DEFENDED
   Hůda, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Práce se zabývá analýzou vnitřní migrace cizinců v Jihočeském kraji. V této práci je zkoumána vnitřní migrace tří skupin cizinců - Ukrajinců, Slováků a Vietnamců. V úvodní části práce jsou postupně popsány vývoj migrace ...
  • Brain drain in Kazakhstan in 1999-2008 

   Defence status: DEFENDED
   Mukhtarova, Naila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Brain drain of Kazakhstan in 1999-2008 Abstract The objective of this study is to analyze and evaluate the main trends and development of brain drain process in Kazakhstan for period from 1999 to 2008. Several key topics ...
  • Česká politika diaspor, její dimenze a mezinárodní kontext 

   Defence status: DEFENDED
   Cibulková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 5. 2023
   5 Abstract This final thesis, Czech diaspora policy, its dimensions and international context, is focused on the diaspora policy of Czechia towards the population living abroad. It consists of several parts. The first part ...
  • Česko-slovenská migrace před a po roce 1993 

   Defence status: DEFENDED
   Petříková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
  • Etiopská migrace do Česka: genderové a integrační aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Lasáková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá integračním a genderovým aspektem etiopské migrace do České republiky. Důraz je kladen zejména na integraci Etiopanů v jednotlivých integračních dimenzích a na genderově podmíněné odlišnosti mužů ...
  • Hodnotenie súčasnej azylovej a integračnej politiky Slovenska 

   Defence status: DEFENDED
   Weberová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   Asylum and integration policies are important components of a country's migration policy. Firstly because of their very nature, as they deal with international protection and integration of foreigners into society. However, ...
  • Identita řecké menšiny a její transnacionální aktivity v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Hluchá, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Hlavní náplní této práce je zhodnocení stavu řecké menšiny na území České republiky v kontextu příchodu, usazení a postupného začlenění do majoritní společnosti. Cílem diplomové práce je zhodnocení současného stavu menšiny ...
  • Imigrace zahraničních duchovních do Česka 

   Defence status: DEFENDED
   Uttendorfská, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   The theses engages with foreign clergy migration to Czechia. The theoretical part of the work dedicates to the discussion with literature. In practical part focuses on methods and data sources. The goal of this theses is ...
  • Integrace dětí cizinců ve školách - případová studie výběrového gymnázia Christiana Dopplera v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Kloučková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Integrace dětí cizinců ve školách - případová studie výběrového gymnázia Christiana Dopplera v Praze Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zjistit jak a do jaké míry se integrují děti cizinců navštěvující český vzdělávací ...
  • Integrace druhé generace Vietnamců v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Prušvicová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   Hlavním cílem této diplomové práce je zmapování 1,5. respektive druhé generace dětí Vietnamců a jejich integrace do české společnosti na příkladu žáků základní školy v Praze. V průběhu integrace dochází u dětí cizinců k ...
  • Integrace Latinoameričanů v Evropě - příklad integrace Latinoameričanů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Jindřiška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou integrace latinskoamerických migrantů v Evropě. Zaměřuje se především na integraci Latinoameričanů ve Španělsku, Portugalsku a v České republice. Hlavním záměrem této diplomové ...
  • Integrace žen s mezinárodní ochranou v kontextu Státního integračního programu a utváření domova 

   Defence status: DEFENDED
   Moutouk, Miriam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   The aim of my thesis is to analyze an integration process of women with international protection. The emphasis is placed on women and their migratory experiences. I believe that the role of gender in migration and integration ...
  • Mezinárodní migrace a gender 

   Defence status: DEFENDED
   Koropecká, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Bakalářská práce se zabývá vztahem mezinárodní migrace a genderu. Gender, jako společensky, nikoli biologicky definované pohlaví jedince, má zásadní vliv na celý migrační proces. Statistická šetření a odborné studie dokazují, ...
  • Mezinárodní migrace z Mexika do Spojených států amerických a role Mexicko-americké hranice 

   Defence status: DEFENDED
   Bečicová, Ilona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Mezinárodní migrace z Mexika do Spojených států amerických a role Mexicko-americké hranice Abstrakt Cílem práce je popsat a analyzovat mezinárodní migraci z Mexika do Spojených států amerických. V první části práce jsou ...
  • Od asimilace k integraci. Příklad nových přístupů integračních politik. 

   Defence status: DEFENDED
   Přidalová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem migrační politiky Francie od klasické podoby asimilačního modelu k dnešnímu konceptu integrace cizinců. V první části práce jsou představeny základní pojmy týkající se migrační ...
  • Prostorové rozmístění vietnamských občanů v Česku a jeho zákonitosti 

   Defence status: DEFENDED
   Sekyrová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 9. 2007
  • Předpoklady a bariéry zaměstnávání cizinců v České republice (case study Praha) 

   Defence status: DEFENDED
   Roubalová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
  • Typologie azylové politiky EU ve vztahu k žadatelům o azyl 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Zbyněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   Cílem této práce je nástin vývoje evropské azylové politiky vůči žadatelům o azyl v rámci sedmi zemí EU po roce 1990. Stručný popis společných trendů v azylové politice v rámci zemí EU a členských zemí EFTA (Evropské zóny ...
  • Ukrajinská migrace do České republiky a její dopady na vnímání Ukrajinců českou majoritní společností 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání problematiky ukrajinské migrace do Česka a na její dopady na českou majoritní společnost. Cílem práce je popsat a zhodnotit ukrajinskou migraci po vyhlášení její nezávislosti na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV