Now showing items 1-15 of 15

  • Changes in pollinator behaviour under different plant spatial aggregation 

   Defence status: DEFENDED
   Štenc, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 7. 2020
   Rostliny jsou v rámci populace často uspořádány do shluků. Toto prostorové uspořádání rostlin následně ovlivňuje chování opylovačů, kteří jsou zodpovědní za přenos pylu. To může hrát významnou roli při rozmnožování rostlin, ...
  • Efektivita opylovačů při přenosu pylu a možnosti rostlin ji ovlivnit 

   Defence status: DEFENDED
   Freudenfeld, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 7. 2020
   Pollinators carry over pollen from one flower to another. They facilitate plant reproduction. Pollinator functional groups differ in their effectiveness of pollen carryover. Quantity of pollen grains on their body and ...
  • Efektivita přenosu pylu vybranými funkčními skupinami opylovačů a možnost rostlin ji ovlivňovat 

   Defence status: DEFENDED
   Freudenfeld, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 9. 2022
   Pollinator functional groups differ in their pollen carryover effectiveness and in the importance for particular species of plants, due to specific functional traits of pollinator functional groups. Plant species differ ...
  • Opylování v lesních ekosystémech 

   Defence status: DEFENDED
   Veljačiková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   V prostředí temperátního lesa fungují interakce mezi rostlinami a jejich opylovači jinak než otevřené krajině. Rozmnožování rostlin je závislé na výskytu opylovačů, kterých je v lesích méně než bezlesí. Limitace reprodukčního ...
  • Opylování v urbánních ekosystémech 

   Defence status: DEFENDED
   Krygielová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Úspěšnost opylení ve městě je závislá na vlastnostech populací rostlin a jejich opylovačů, které jsou určovány strukturou a vlastnostmi urbánního ekosystému. Urbanisace je komplexním a nerovnoměrným propojením vlastností ...
  • Pohyb a orientace opylovačů na malých prostorových škálách 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Opylování je zajímavá a komplexní interakce mezi hmyzem a rostlinou, která je nezbytná pro celou škálu roslin a živočichů. Pestřenkovití (Diptera: Syrphidae) a včely (Hymenoptera: Anthophila) jsou jedni z nejčastějších ...
  • Preference hlavních skupin opylovačů k funkčním vlastnostem květů 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Bakalářská práce se zaměřuje na shrnutí preferencí hlavní funkčních skupin opylovačů vůči květním vlastnostem rostlin. Díky koevoluci a vzájemně vyvíjeným selekčním tlakům, se tyto dvě formy života na sebe začaly adaptovat ...
  • Přenos pylu jako funkce prostorového uspořádání rostlin a vlastností opylovačů 

   Defence status: DEFENDED
   Štenc, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Pollen transfer between zoogamous plants is strongly influenced by spatial structure of plant population and functional traits of its vectors - pollinators. Spatial structure of plants can be described by attributes that ...
  • Příčiny omezení reprodukční úspěšnosti rostlin nedostatkem pylu a zdrojů 

   Defence status: DEFENDED
   Kalousková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 5. 2022
   Plant seed production depends on many factors: their life history, the environment they grow in, and other factors such as biotic interactions. However, the immediate cause of the reduction in seed production is the lack ...
  • Role hmyzí herbivorie v populačním cyklu rostlin na příkladu čeledi Lycaenidae 

   Defence status: DEFENDED
   Barusová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Herbivory is one of the key interactions of plants, which can result in important consequences for their population dynamics and which can also exert selection pressure on evolution of their traits. This bachelor thesis ...
  • Vliv biotických interakcí na populační biologii Sanguisorba officinalis 

   Defence status: DEFENDED
   Větvičková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Rostliny během se svého života potkávají s mnoha typy interakcí na nejrůznějších trofických úrovních. Předkládaná práce se zabývá efektem infekce padlím Podosphaera ferruginea a žíru larvami modrásků očkovaného (Phengaris ...
  • Vliv density a funkčních vlastností květů na kvantitu a kvalitu opylení 

   Defence status: DEFENDED
   Bostlová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 7. 2020
  • Vliv intensity obhospodařování zemědělské půdy na diverzitu a abundanci opylovačů 

   Defence status: DEFENDED
   Tomsová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 30. 5. 2022
   Agricultural intensification is one of the main reasons for the decline of biodiversity and ecosystem services in agricultural landscape. One of the ecosystem services is pollination, which helps to preserve the biodiversity ...
  • Vliv interakcí jednotlivých funkčních skupin herbivorů na čertkus luční. 

   Defence status: DEFENDED
   Šulcová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Herbivorie je jedním z nejvýznamnějších činitelů, které formují luční ekosystémy. Tato společenstva patří k druhově nejbohatším ve střední Evropě, a jejich výzkum je významný také z hlediska managementu chráněných druhů. ...
  • Vliv mikroklimatických podmínek na opylení Vaccinium myrtillus 

   Defence status: DEFENDED
   Veljačiková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 9. 2022
   Climate change affects phenology and distribution of plants and animals and causes a mismatch in plant-pollinator interactions. These changes are clearly manifested in extreme environments such as mountains or the beginning ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV