• Analýza jednoduchých populačních modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Kovařík, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Analýza vzniku oscilací v jednom dopravním modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Hroch, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Tato práce se zabývá numerickuo simulací jednoho dopravního modelu - kruhové objezdu. Model je popsán soustavou nelineárních ODR. Model nemusí mít jediné řešení. Kromě řešení s konstantní rychlostí mohou existova oscilatorická ...
  • Diferenciální rovnice s nespojitou pravou stranou 

   Defence status: DEFENDED
   Grubhofferová, Pavla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Filippovovy dynamické systémy a jejich aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Šimonová, Dorota (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Práce je motivována problémy kontaktní mechaniky, především modely tření. V první kapitole si zavedeme pojmy potřebné k analyzování Filippovových systémů, což jsou systémy popsané speciálním případem obyčejných diferenciálních ...
  • Hopfova bifurkace: příklady 

   Defence status: DEFENDED
   Pathó, Gabriel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 6. 2007
  • Klasifikace lineárních vektorových polí v rovině 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 6. 2007
  • Kontinuace implicitně zadané křivky 

   Defence status: DEFENDED
   Nádhera, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Kontinuace invariantních podprostorů 

   Defence status: DEFENDED
   Liberda, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 9. 2006
  • Matematické modely ekosystémů 

   Defence status: DEFENDED
   Scholle, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Tato práce pojednává o modelech populačního vývoje v různých situacích. Na základě modelů dynamických systémů budeme nejdříve zkoumat stav pavouků a hmyzu v oblasti Langa Astigiana a dopad využití postřiků na blízkých ...
  • Model dopravního toku s překážkou 

   Defence status: DEFENDED
   Kovařík, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Název práce: Model dopravního toku s překážkou Autor: Adam Kovařík Katedra (ústav): Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc. e-mail vedoucího: janovsky@karlin.mff.cuni.cz ...
  • Model korupce v demokratické společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Splítek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Cílem této práce je zkoumat chování závažného společenského jevu - korupce, a to prostřednictvím matematického modelu korupce v demokratické společnosti publikovaného v [1]. Jedná se o dynamický systém zadaný soustavou tří ...
  • Model předjíždění na kruhovém objezdu 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčiřík, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 2. 2010
   Práce se zabývá rozšířenou verzí dopravního modelu, který byl představen v článku [9]. Model simuluje pohyb N-tice vozidel stejných vlastností po kruhové dráze. Rozšíření spočívá ve dvou ohledech: na rychlosti vozu se ...
  • Numerická optimalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Márová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Práce se věnuje metodám numerické optimalizace bez omezení, konkrétně výkladu metod, jež nevyžadují existenci derivací účelové funkce o více proměnných. Sedm nejznámějších algoritmů, rozdělených do tří skupin, je popsáno ...
  • Periodické riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc 

   Defence status: DEFENDED
   Mitro, Erik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   The thesis deals with periodic solutions of ordinary differential equations and examining of their stability. We are mainly limited to scalar differential equations. The first chapter is devoted to the stability of periodic ...
  • Pseudospektrum matice 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   V předložené práci studujeme vlastnosti, výpočetní metody a chování pseudospektra matice či lineárního operátoru. Nejprve zavedeme související pojmy, posléze definujeme pseudospektrum matice čtyřmi různými způsoby a shrneme ...
  • Řešení soustav lineárních rovnic s obroubenou maticí 

   Defence status: DEFENDED
   Štrausová, Jitka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   The comparison of two algorithms for solving bordered linear systems is considered. The matrix of this system consists of four blocks (matrices A,B,C,D), the upper left one is a sparse matrix A, which is ill-conditioned ...
  • Stacionární stavy dynamických systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Šerý, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   V práci se zabýváme kvalitativními vlastnostmi řešení diferenciálních rovnic v okolí stacionárních stavů. Stěžejní kapitola se týká planárních rovnic. Klíčovým pojmem je stabilita stacionárního bodu. Analýza stability úzce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV