• Absurdita v Zahradní slavnosti a Veletrhu splněných přání 

   Defence status: DEFENDED
   Dobešová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 1. 2010
   Resumé Předkládaná práce se pokouší o analýzu a vzájemné srovnání dvou textů zdánlivě nesourodých autoru: Veletrhu splnénichpřání Vladimíra Párala a Zahradníslavnosti Václava Havla. Obě díla spojuje doba a okolnosti vzniku, ...
  • Absurdní drama v české literatuře 60. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Všechny velké ctnosti mají absurdní tvář, řekl Albert Camus. Kolik tváří má absurdní hra? Mnohovrstevnost obrazu, který absurdní drama vytváří, by mohla být přímou úměrou k mnohovýznamnosti pojmu hra. Propracovává-li se ...
  • Autenticita a spory o ni v českém myšlení o literatuře 90. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   V devadesátých letech dvacátého století se na stránkách literárních časopisů začalo diskutovat o autenticitě v souvislosti s masivním vydáváním tzv. autentické literatury, tedy dopisů, memoárů a především deníků. Literární ...
  • Autostylizace v díle Bohumila Hrabala 

   Defence status: DEFENDED
   Kuthanová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Zabývali jsme se autostylizaci, jejími typy i funkcemi, abychom došli k autostylizaci u Bohumila Hrabala. Venovali jsme se životu Bohumila Hrabala a mýtu, který skrze jeho dílo proniká na povrch a stává se soucástí Hrabalova ...
  • Autostylizace v díle Ludvíka Vaculíka 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskalová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Cílem této práce je interpretovat způsoby autostylizace v díle Ludvíka Vaculíka. Teoretická část se zabývá problémem: 1. stylizace a autostylizace, způsobu transformace životního materiálu v umělecké dílo; 2. autora, ...
  • Česká a francouzská recepce románů Žert a Totožnost Milana Kundery 

   Defence status: DEFENDED
   Hašková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Diplomová práce s názvem Česká a francouzská recepce románů Žert a Totožnost Milana Kundery se věnuje kritickému ohlasu česky psaného románu Žert z roku 1967 a francouzský psanému románu Totožnost z roku 1997. V oddíle o ...
  • Dramatizace literárních děl v Národním divadle po roce 1990 

   Defence status: DEFENDED
   Václavíková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá problematikou dramatizací literárních děl, které byly uvedeny v Národním divadle po roce 1990. Srovnává prozaické texty s nově vzniklými divadelními texty. Také se zaměřuje na proměnu interpretací ...
  • Dramatizace Olbrachtova Nikoly Šuhaje loupežníka 

   Defence status: DEFENDED
   Mládková, Nela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 1. 2011
   SHRNUTÍ Co tedy můžeme vypozorovat srovnáním jednotlivých adaptací sledovaného tématu? Ve své diplomové práci s názvem Dramatizace Olbrachtova románu Nikola Šuhaj loupežník jsem se zaměřila především na divácky nejoblíbenější ...
  • Dramatizace Olbrachtova Nikoly Šuhaje loupežníka 

   Defence status: DEFENDED
   Mládková, Nela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   The theme of the thesis named Dramatization of Olbracht's Nikola Šuhaj loupežník is focused on the secondary life of Olbracht's prose on Czech stages, in film and in other media as well. The interpretation begins with the ...
  • Inscenační principy režiséra K. H. Hilara v Národním divadle v letech 1921-1935 (se zaměřením na spolupráci se scénografem Vlastislavem Hofmanem) 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Jančálková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Anotace: Diplomová práce Inscenační principy režiséra K. H. Hilara v Národním divadle v letech 1921-1935 (se zaměřením na spolupráci se scénografem Vlastislavem Hofmanem) se zabývá režiemi K. H. Hilara ve funkci šéfa činohry ...
  • Inspirace folklórem v dramatické a divadelní tvorbě E.F. Buriana a Josefa Topola 

   Defence status: DEFENDED
   Frydrychová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Tato bakalářská práce pojednává o české dramatické a divadelní tvorbě, jejíž výraznou inspirací se stal folklór. Konkrétně se věnuje vybraným jevištním dílům Emila Františka Buriana a dramatu Josefa Topola. První část se ...
  • Komparativní přístupy Karla Krejčího v jeho pojetí české a polské literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 5. 2012
   The thesis documents and interprets the conflict between the literary discourses of the time on the one hand, and the specific approach of Karel Krejčí (1904-1979), comparatist, Slavist and Czech studies scholar, on the ...
  • Lars von Trier na českých jevištích: divadelní adaptace a jejich filmové předobrazy 

   Defence status: DEFENDED
   Kaňková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Tato práce se zabývá problematikou divadelní adaptace filmového díla v českém divadelním kontextu, kterou zkoumá na příkladech divadelních přepisů filmů současného dánského tvůrce Larse von Triera. Cílem práce je zachytit ...
  • Mašínovský mýtus. Ideologie v české literatuře a kultuře od druhé půle dvacátého století k dnešku 

   Defence status: DEFENDED
   Švéda, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   This dissertation analyses narratives of the Mašín brothers and their father, Josef Mašín senior. The Mašín brothers established what they called 'a resistance group' against the Communist regime in Czechoslovakia, which ...
  • Meziválečná publicistika Zdeňka Němečka 

   Defence status: DEFENDED
   Mottlová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Diplomová práce je věnována žurnalistické tvorbě Zdeňka Němečka, významné osobnosti československého veřejného života mezi válkami. Klade si za cíl žánrově, tematicky a stylově popsat a kategorizovat Němečkovu publicistiku ...
  • Poetika próz Emila Hakla 

   Defence status: DEFENDED
   Kašáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 5. 2007
   Práce se zabývá především prozaickým dílem Emila Hakla. Obsahuje celkem šest kapitol, v nichž se zabývá poetikou autorových próz. V j e j ím rámci pak podrobněji zpovědním vyprávěním a úlohou vypravěče. V kapitole postavy ...
  • Poznamenáni šachtou: proměna poetiky postavy horníka v české literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlářová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Tato diplomová práce se na vybraných textech české literatury v období od začátku století do roku 1978 (sociální próza 1. poloviny 20. století; výrobní drama, resp. jeho hornická varianta; prózy politických vězňů-havířů) ...
  • Proměny románové poetiky Václava Řezáče 

   Defence status: DEFENDED
   Peterka, Radek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 1. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá románovou poetika Václava Řezáče (1901-1956). Důraz je kladen na proměny poetiky během tří etap autorovy tvorby (předválečné, válečné a poválečné). Řezáčovo dílo bylo ovlivněno literární ...
  • Skrytá avantgarda. Próza české poválečné avantgardy mezi individualismem a kolektivismem 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 3. 2013
   in English This work focuses on the Czech afterwar avant-garde and its fiction in the wider European context. The main goal of our writing was diversifying literary historical field by integrating genre of short story and ...
  • Text v divadle Ivana Vyskočila (a jeho souputníků) 

   Defence status: DEFENDED
   Rožníčková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Ivan Vyskočil (narozen 27. 4. 1929 v Praze) je osobnost, která se svou uměleckou činností zásadně podílela na konstituování české kulturní společnosti 20. století. Je nezbytné, abychom Vyskočilovy nejen umělecké aktivity ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV