• Agresivita dětí v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Salim Vosátková, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   V průběhu výzkumu agresivního chování dětí v mateřské škole jsem zjistila, že nejčastějším projevem agresivního chování je verbální agrese. Verbální agrese se v tomto věku projevuje nejčastěji křikem a hádáním se. Fyzická ...
  • Architektura učebny 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jindřich (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   Ústředním tématem diplomové práce je oblast vzdělávacích prostor - prostorových dispozic škol. Práce se zabývá touto oblastí v co nejširším možném záběru a používá pro souhrnné označení všech věcí a jevů s tímto tématem ...
  • Autorita učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Šolcová, Karin (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   Diploma thesis describes teacher authority from many views. It clarifies conception of the authority and it deals with the role of authority in the society and in the education. Thesis characterizes authority in the range ...
  • Český feminismus. 

   Defence status: DEFENDED
   Čálková, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Tématem magisterské práce je feminismus, který je nahlížen z několika úhlů. V teoretické části se zabývám důvody a místem vzniku, vývojem a důsledky, které z tohoto myšlenkového proudu vyplývají. Větší pozornost je věnována ...
  • Děti cizinců v českých základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Marcela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   The subject matter of diploma thesis "Children of Foreigners at Czech Primary Schools" are small foreigners in the background of Czech school. This project is especially dedicated to socio-cultural handicap of that children ...
  • Dětství a dospívání v církvi Křesťanská společenství 

   Defence status: DEFENDED
   Feřteková, Anna-Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
  • Existenciální témata u věřících seniorů: interpretativní fenomenologická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Tupý, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Diplomová práce se zaměřuje na existenciální témata u věřících seniorů. V teoretické části je pojednáno o definování pojmu spiritualita a religiozita. Následující kapitoly se zaměřují na období stáří ve vztahu ke spiritualitě, ...
  • Gender v prostředí školy 

   Defence status: DEFENDED
   Pejřimovská, Jitka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   V úvodní teoretické části se tato práce snaží nastínit dva základní pohledy na otázku, zda se jako ženy a muži rodíme, nebo zda je podstata našeho "ženství" a "mužství" determinována sociokulturními vlivy. Zatímco termín ...
  • Hodnotová orientace u žáků středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Drbohlavová, Vanda (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Ve své diplomové práci se věnuji zkoumání hodnot a hodnotové orientace u studentů středních škol. Současně je zkoumána i míra frustrační tolerance u těchto studentů, na základě Rosenzweigova obrázkově - frustračního testu. ...
  • Homofobní obtěžování a šikana na škole 

   Defence status: DEFENDED
   Drbohlav, Lukáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá oblastí, která mapuje homofobní šikanu a obtěžování v třídním kolektivu na základních a středních školách. Zobrazuje ji jako psychologickou oblast, která ale interdisciplinárně přesahuje i ...
  • Jak učitelé přicházejí o rozum: Percepce prožívání stresu v učitelské profesi na druhém stupni ZŠ a vyrovnávání se s ním 

   Defence status: DEFENDED
   Talpová, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   In the diploma thesis I focused on researching the perception of stress in a profession of secondary school teachers. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part I strived to explore many different roles ...
  • Kázeňské problémy ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Závůrková, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
  • Morální vyvázanost a šikana školních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Karchňáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce se zabývá tématem morální vyvázanosti a šikany školních dětí. Práce popisuje morální vývoj jedince. Stěžejní pro tuto práci je osoba agresora, agrese a teorie o ego-obranných mechanismech. Praktická část ...
  • Morální vývoj dospívajících v sociálně kognitivní perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Tarkhounová, Katrin (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
  • Motivace činovníků k práci ve skautské organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Kosinová, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
  • Motivace k genderově netradičním vysokoškolským oborům 

   Defence status: DEFENDED
   Tarkhounová, Katrin (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Tato diplomová práce se věnuje otázce motivace vysokoškolských studentů k genderově netradičním oborům. Práce je rozdělná na dvě hlavní části, teoretickou a empirickou část. Teoretická část seznamuje se základními pojmy v ...
  • Motivace k učitelské profesi 

   Defence status: DEFENDED
   Závůrková, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Tato práce se zabývá motivací k učitelské profesi. Je rozdělena na dvě části. Teoretická část shrnuje problematiku učitelské profese a motivace k ní. Cílem empirické části je výzkumná analýza zaměřená na pohled respondentů ...
  • Nonverbální komunikace na prvním stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Viriusová, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   This diploma thesis treats the nonverbal communication in the educational process at the first stage of primary schools. It is divided into two parts - the theoretical one and the practical one. It deals with theories how ...
  • Odměny a tresty z pohledu školních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Bursíková, Aneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce "Odměny a tresty z pohledu školních dětí" pojednává o rizicích odměn a trestů. Popisuje druhy trestu a druhy odměn s jejich kladnými i zápornými vlastnostmi. Praktická část je tvořená výzkumem založeném ...
  • Osobnost učitele v pojetí studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Ludmila (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   The Master thesis with the name "Personality of a Teacher in Students' Perception" is divided into two parts - a theoretical part and a practical part. The theoretical part is divided into four chapters. The first chapter ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV